Join Us On:

News Archive

NIFIRĦU LIL DR JOSEPH GRECH

Is-Soċjetà Filarmonika ‘La Stella’ tixtieq tifraħ lill-President tagħha, l-avukat Joseph Grech, għall-kariga l-ġdida tiegħu bħala chairman tal-kumpanija Gozo Channel. In-nominazzjoni tiegħu bħala chairman ta’ din il-kumpanija ewlenija tħabbret il-bieraħ fi stqarrija mill-Ministru tal-Finanzi, Ekonomija u l-Investiment Tonio Fenech. Il-ministru ħabbar…

Continue reading

L-ASTRA FOLK GROUP JIBDA L-MAWRA TIEGHU F’BILLINGHAM

Il-bieraħ, 23 ta’ Lulju l-Grupp Folkloristiku Astra, ħalla pajjiżna biex jirrappreżenta lill-gżejjer Maltin, f’festival internazzjonali, fl-Ingilterra. Il-festival li ser jieħdu sehem fih huwa il-Billingham International Folklore Festival, li ilu jsir għal dawn l-aħħar 44 sena. Waqt dan il-festival il-Grupp Folkloristiku…

Continue reading

“SPLUŻJONI TA’ KULTURA, ARTI U SERJETÀ”

Bi pjaċir fil-ħarġa tal-ġurnal ‘l-orizzont’ tal-bieraħ innutajna artiklu miktub mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, Dr Toni Abela, fejn kien hemm referenza għaż-żjara tiegħu fil-festa tagħna. L-avukat Toni Abela ġie mistieden mill-amministrazzjoni tal-bażilika biex jattendi għall-pontifikal solenni ta’ jum il-festa mmexxi…

Continue reading

IL-FESTA L-KBIRA T’GĦAWDEX

“e’ una festa che e’ la più popolare del paese” (Anton Tabone, Kaxxier tal-banda ‘Il Leone’ fl-1895) 43 jum għaddew mill-ftuħ tal-festi f’ġieħ il-patrun tagħna San Ġorġ – 43 jum ta’ ċelebrazzjonijiet kontinwi: kunċerti, funzjonijiet liturġiċi, marċi, dimostrazzjonijiet, briju u…

Continue reading

FESTA TA’ BRIJU

Il-Ħadd jum il-festa tal-patrun tad-djoċesi u ta’ beltna, hekk kif intemm il-pontifikal solenni mmexxi mill-Isqof tad-djoċesi u dekan tal-Kolleġġjata Ġorġjana Mons. Mario Grech, nagħta bidu għall-marċ il-kbir ta’ filgħodu – marċ uniku u magħruf għall-briju grandjuż. Il-marċ bis-sehem tal-baned ‘San…

Continue reading

SPETTAKLU MILL-AQWA LEJLET IL-FESTA

L-impenji għall-banda ‘La Stella’ bdew minn kmieni filgħodu hekk kif intemm pontifikal solenni mmexxi mill-Arċisqof Emeritu ta’ Malta Mons. Ġużeppi Mercieca fil-bażilika. Il-banda għamlet marċ minn Pjazza San Ġorġ sal-każin La Stella – marċ li kien segwit minn reception għall-bandisti…

Continue reading

“IL-FESTA, L-AKTAR POPOLARI TAL-GŻIRA”

Illum, Jum il-festa tal-Patrun tad-djoċesi u ta’ beltna San Ġorġ Megalomartri, jum tant għażiż iċċelebrat bil-kbir fil-belt Għawdxija. Fit-8.30am nibdew dan il-jum b’pontifikal solenni fil-knisja proto-parrokkjali tal-belt Victoria, immexxi mill-ET Mons. Isqof Mario Grech. L-assemblea liturġika ser tkun taħt il-patroċinju…

Continue reading

DIMOSTRAZZJONI TRIJONFALI FIL-QALBA TAL-BELT

Il-bieraħ kien imiss it-tielet u l-aħħar jum tat-tridu, li wassalna wkoll għar-raba’ u l-aħħar dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ, (1894, xogħol ta’ Vincenzo Cremona) l-ewwel statwa għall-festi ta’ barra f’Għawdex. Id-dimostrazzjoni laħqet il-qofol tagħha fi pjazza Indipendenza, bit-tlugħ ta’…

Continue reading

ĊELEBRAZZJONIJIET KBAR FI PJAZZA SAVINA

Żgur li ħadd ma stenna li d-dimostrazzjoni tat-tieni jum tat-tridu fuq rotta ġdida u bi statwa ġdida kienet ser tkun daqshekk suċċess. In-numru kbir ta’ persuni li għal darb’oħra ngħaqdu magħna u l-għexieren ta’ żgħażagħ li ħanqu pjazza Savina bil-briju…

Continue reading

L-AĦĦAR TISLIMA LIL TONI VELLA

Wara l-aħbar tal-mewt ta’ seħibna Toni Vella, kmieni l-bieraħ, illum is-Soċjetà Filarmonika ‘La Stella’ ingħaqdet mal-familjari u ma’ diversi ħbieb għall-funeral tiegħu. Għall-ħabta ta’ l-4.30pm beda korteo minn Triq ir-Repubblika, bis-sehem tal-banda ċittadina ‘La Stella’ li sellmet lis-sur Vella, membru…

Continue reading

IKOMPLU L-FESTI KBAR F’BELTNA

Fl-ewwel jum tat-tridu, minbarra ċ-ċelebrazzjonijiet interni, kellna wkoll it-tieni dimostrazzjoni, din id-darba bl-istatwa ta’ San Ġorġ fuq iż-żiemel. F’din l-okkażjoni l-banda tagħna żanżnet is-sett il-ġdid ta’ marċi brijużi għas-sena 2008. Akkumpanjat ukoll id-dimostrazzjoni, il-banda ‘Santa Margerita’ ta’ Sannat. Id-dimostrazzjoni kienet…

Continue reading

L-ENTUŻJAŻMU JKOMPLI JIKBER

Wara l-kunċert grandjuż fil-bażilika u t-tiġrijiet tradizzjonali li għal darb’oħra rriżultaw f’suċċess enormi, il-bieraħ kien imiss il-ħruġ min-niċċa ta’ l-istatwa titulari, u l-ewwel dimostrazzjoni. Anke l-bieraħ, l-attendenza kienet waħda kbira – kemm il-bażilika kif ukoll pjazza San Ġorġ kienu ppakkjati…

Continue reading

TONI VELLA ĦALLIENA

Illum l-Erbgħa 16 ta’ Lulju, Toni Vella, membru fil-kumitat ċentrali tas-Soċjetà Filarmonika ‘La Stella’, ħalla din id-dinja wara marda qalila. Huwa ħalla dan il-wied tad-dmugħ kmieni dalgħodu għall-ħabta ta’ l-4.00, wara ġimgħat sħaħ fl-Isptar Ġenerali t’Għawdex. Huwa ħalla jibku t-telfa…

Continue reading

MAQDES JINBIDEL F’ĠENNA

Bdejna tassew bil-kbir, il-bieraħ, il-ġimgħa tal-festa ad unur il-Kbir Martri San Ġorġ. Il-kunċert tal-bieraħ, min-naħa nistgħu ngħidu li għalaq bil-kbir il-ħdax-il edizzjoni tal-Victoria International Arts Festival, u min-naħa nistgħu ngħidu li kien bidu eċċezzjonali għall-ġimgħa tal-festa. Għall-kunċert li fakkar il-50…

Continue reading

PROGRAMM FESTI SAN ĠORĠ MARTRI 2008

8 ta’ Ġunju – 14 ta’ Lulju: VICTORIA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL Dan il-festival internazzjonali, fil-kuntest tal-festa ta’ San Ġorġ, twieled fl-1998 bħala offerta ta’ kultura għolja li tagħni b’dimensjoni ġdida u tikkostitwixxi żvilupp oriġinali fil-festa tradizzjonali Maltija. Kulħadd huwa mistieden…

Continue reading

IT-TIĠRIJIET TRADIZZJONALI: SUĊĊESS IEĦOR

Għat-tieni sena konsekuttiva, il-kumitat responsabbli mit-tiġrijiet tradizzjonali fi ħdan is-Soċ. Filar. La Stella għażel li t-tiġrijiet isiru filgħaxija. Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, din is-sena l-membri fi ħdan il-kumitat komplew jaħdmu biex anke fil-festa ta’ din is-sena dan l-avveniment jirnexxi.…

Continue reading

NIDĦLU FIL-ĠIMGĦA TAL-FESTA

Waslet sa fl-aħħar il-ġimgħa tant mistennija minna r-Rabtin – il-ġimgħa tal-festa prinċipali tal-gżira Għawdxija – il-festa tal-patrun tad-djoċesi u ta’ beltna San Ġorġ Megalomartri. Il-festi f’ġieħ il-Kbir tal-Martri ilhom li bdew mit-8 ta’ Ġunju bil-ftuħ tal-Victoria International Arts Festival 2008,…

Continue reading

FESTA TAN-NAR!

Mill-għada tal-festa ta’ San Ġorġ tas-sena li għaddiet, l-Għaqda tan-Nar San Ġorġ Martri, fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika ‘La Stella’, meddet għonqha mill-ewwel għax-xogħol sabiex hi ukoll tagħti s-sehem denju tagħha fil-festa ta’ San Ġorġ, din is-sena, aktar minn snin oħra,…

Continue reading

FESTA TA’ ARMAR!

M’hemmx dubju li element ieħor li jpoġġi lill-festa ta’ San Ġorġ fuq quddiem nett f’pajjiżna huwa l-armar lussuż li jżejjen lil beltna tul dawn il-jiem ta’ Lulju. Din is-sena beltna ser terġa’ tilbes l-isbaħ libsa grazzi għall-ħidma kbira mill-grupp tal-armar…

Continue reading

FESTA TA’ BANED!

Il-festi kbar li ser jiġu ċċelebrati f’beltna f’ġieh il-Megalomartri San Ġorġ, ser ikunu kkaratterizzati minn numru kbir ta’ baned parteċipanti. Minbarra l-banda dekana, ser jieħdu sehem xejn inqas minn ħdax-il banda oħra. Minn dawn il-baned, ħamsa minnhom ġejjin minn Malta…

Continue reading

IKOMPLI L-VICTORIA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

Il-Victoria International Arts Festival, li inawgura l-festi ad unur San Ġorġ Martri fl-ewwel ġimgħa ta’ Ġunju, għadu għaddej u jinsab issa fit-23 jum tiegħu. F’dawn il-ġranet kellna fostna diversi artisti lokali u artisti barranin li tellgħu kunċerti mill-aqwa fi Pjazza…

Continue reading

BEDA LULJU…QED TOQROB IL-FESTA!

Il-programm tal-festi ad unur San Ġorġ Martri, patrun tad-djoċesi u ta’ beltna, beda kważi xahar ilu mal-ftuħ tal-Victoria International Arts Festival. Issa li dħalna fix-xahar ta’ Lulju, qed noqorbu aktar lejn l-aħħar ġimgħa tal-festa, li hija l-qofol tal-festi f’ġieh San…

Continue reading

MAWRA OĦRA GĦALL-ASTRA FOLK GROUP

Il-Grupp Folkloristiku Astra, jirrappreżenta lill-gżejjer Maltin, f’festival internazzjonali, f’Lulju fl-Ingilterra: Billingham International Folklore Festival, bħala grupp mill-Mediterran. Fil-fatt ser ikun l-ewwel Grupp Folkloristiku Malti li ser jieħu sehem f’dan il-festival internazzjonali li ilu jsir għal dawn l-aħħar 44 sena. Il-grupp…

Continue reading

ŻEWĠ SERVIZZI OĦRA FIN-NADUR

Tul din il-ġimgħa, il-banda dekana kompliet iżżid mal-lista twila ta’ servizzi li kellha tul din is-sena, b’żewġ servizzi oħra fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl iċċelebrata fir-raħal tan-Nadur. Fil-fatt il-banda ‘La Stella’ ġiet mistiedna mill-Għaqda Filarmonika Mnarja tan-Nadur biex…

Continue reading

MRO JOSEPH VELLA IN LUCCA

As part of the celebrations being held in Lucca, Italy, to mark the 150th Anniversary from the birth of its most famous son, Giacomo Puccini, this year the Conservatorio Luigi Boccherini of Lucca, amongst other activities, is organizing a number…

Continue reading

IS-SURMAST VELLA F’LUCCA, L-ITALJA

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet f’għeluq il-150 sena mit-twelid tal-kompożitur Giacomo Puccini, il-Konservatorju Luigi Boccherini ta’ Lucca fl-Italja fost numru ta’ attivitajiet, organizza numru ta’ laqgħat ma’ kompożituri kontemporanji. Proprju ġimgħatejn ilu, eżattament nhar l-10 ta’ Ġunju, il-mistiedna speċali ta’ dan il-konservatorju…

Continue reading

IL-BANDA ‘LA STELLA’ FIX-XEWKIJA

Fl-okkażjoni tal-festa ad unur San Ġwann il-Battista, il-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’, nhar is-Sibt 21 ta’ Ġunju ħadet sehem fil-marċ popolari ta’ lejlet il-festa fir-raħal tax-Xewkija. Il-marċ beda fit-tarf ta’ Triq il-Mitħna, għadda lejn Triq Santa Katerina, minn quddiem…

Continue reading

IĊĊELEBRAT JUM IL-BELT VICTORIA 2008

Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ġunju, f’beltna ġie ċċelebrat ‘Jum il-Belt Victoria’ u għall-okkażjoni l-kunsill lokali ta’ din il-belt stieden lill-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ biex tagħmel marċ brijuż madwar it-toroq tal-‘housing estate’ taċ-Ċawla. F’din l-istess żona ġie inawgurat xogħol…

Continue reading

WIRJA TAJBA MIŻ-ŻGĦAŻAGĦ TAGĦNA

Il-bieraħ, bħala parti mill-ħdax-il edizzjoni tal-Victoria International Arts Festival kien imiss il-‘La Stella Clarinet Ensemble’ iffurmata minn erba’ klarinettisti tal-banda tagħna li taw kunċert mill-isbaħ fl-Aula Mgr Giuseppe Farrugia, fil-bażilika ta’ San Ġorġ. Għal dan il-kunċert li għalih kien hemm…

Continue reading

IKOMPLI L-VICTORIA INTERNATIONAL ARTS FESTIVAL

Wara l-ftuħ eċċezzjonali tal-ħdax-il edizzjoni tal-festival nhar it-8 ta’ Ġunju mill-kor ta’ St Mary’s College, f’dawn l-aħħar għaxart ijiem kellna xejn inqas minn ħames kunċerti oħra. F’dawn il-kunċerti kellna mistiedna minn pajjiżna l-‘Euphoric Brass Quartet’ li taw kunċert mill-isbaħ fi…

Continue reading

AMEDEO MINGHI FIT-TEATRU ASTRA F’NOVEMBRU

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” bi pjaċir tħabbar il-Kunċert ta’ Amedeo Minghi ġewwa t-Teatru Astra nhar is-Sibt l-1 ta’ Novembru 2008. Dan tħabbar waqt konferenza għall-istampa mill-amministrazzjoni tas-Soċjetà Filarmonika “La Stella” u tat-Teatru Astra, dalgħodu ġewwa l-lukanda ‘Corinthia Palace’ f’Ħ’Attard. Kif…

Continue reading

IRREKORDJATI L-MARĊI BRIJUŻI

Kif semmejna, fil-jiem li għaddew fuq dan is-sit, il-bieraħ il-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ irrekordjat is-sett ġdid ta’ marċi brijużi għall-festa ta’ San Ġorġ Martri li ser tiġi ċċelebrata fit-tielet ġimgħa ta’ Lulju. Dan kien it-tielet recording li l-banda…

Continue reading

GĦADA JIĠU RREKORDJATI L-MARĊI TAL-FESTA

Għada l-Ħadd, l-ewwel ta’ Ġunju, il-banda ċittadina u dekana ser terġa’ tkun impenajta din id-darba bir-rekording tas-sett ġdid ta’ marċi brijużi għall-festa ta’ San Ġorġ 2008. Dan ser ikun it-tielet CD irrekordjat f’din is-sena, wara s-sett ta’ marċi funebri li…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’ FIL-MUNXAR

Il-bieraħ fetaħ l-istaġun tal-festi ġewwa Għawdex bil-festa ad unur San Pawl fir-raħal tal-Munxar. Hekk kif bdew il-festi f’Għawdex, nagħta bidu wkoll għal sensiela ta’ impenji għall-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ – banda li għal darb’oħra ġiet mistiedna biex tieħu…

Continue reading

XBIEHA ILLUMINATA TA’ SAN ĠORĠ FUQ GELMUS

Din is-sena, grupp ta’ żgħażagħ Ġorġjani fi ħdan l-Għaqda tan-Nar tal-festa ta’ San Ġorġ, qed jieħdu ħsieb li jżanżnu opra kompletament ġdida li qatt ma dehret fil-festi titulari li jiġu ċċelebrati fil-parroċċi tal-gżejjer tagħna. Din l-opra tikkonsisti fi xbieha artistika…

Continue reading

1 30 31 32 33 34 37