Join Us On:

News Archive

Monthly Archives: July 2011

IL-BANDA ‘LA STELLA’ FIL-FESTA TA’ STA MARGERITA

Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, eżattament il-Ħadd 24 ta’ Lulju, jum il-festa ta’ Santa Margerita fir-raħal ta’ Sannat, il-banda ċittadina La Stella ġiet mistiedna għal sena oħra biex tieħu sehem f’din il-festa. Is-servizz kien jikkonsisti f’marċ qabel il-ħruġ tal-purċissjoni u…

Continue reading

FESTA 2011: AKTAR RITRATTI

Illum ser inkomplu nwasslulkom aktar ritratti din id-darba ta’ jum il-festa: ġurnata li bdiet kmieni filgħodu bil-pontifikal solenni fil-bażilika u eżatt wara l-marċ brijuż ta’ filgħodu fil-qalba tal-belt Victoria bis-sehem tal-baned San Ġorġ Martri  ta’ Ħal-Qormi u Santa Margerita ta’…

Continue reading

FESTA 2011: AKTAR AĠĠORNAMENTI U RITRATTI

Illum ser inkomplu nwasslulkom aktar aġġornamenti u ritratti mill-festa ta’ San Ġorġ iċċelebrata f’beltna fit-tielet ġimgħa ta’ Lulju. F’dan l-aġġornament ser nagħtu ħarsa lejn il-ġurnata tas-Sibt, lejlet il-festa, ġurnata mimlija sew u mill-aktar impenjattiva għall-banda tagħna fejn daqqet fi tliet…

Continue reading

X’FESTA KELLNA!

Il-festa tal-patrun tagħna San Ġorġ ġiet u marret għas-sodisfazzjoni ferm kbir ta’ kull membru tal-familja kbira Ġorġjana u tal-Istilla: kull parruċċan; kull bandist; kull membru fil-kumitat u sotto-kumitati fi ħdan is-Soċ. Filar. La Stella, kull Ġorġjan mill-kbir saż-żgħir…kulħadd! Iva għandna…

Continue reading

BRIJU, SPETTAKLU U AKTAR FOLOL

Dimostrazzjoni wara oħra, u l-briju, l-entużjażmu u l-folol qed ikomplu dejjem aktar jiżdiedu. Id-dimostrazzjoni tal-bieraħ bl-istatwa ta’ San Ġorġ Patrun t’Għawdex għadha fuq fomm kulħadd – dimostrazzjoni li kienet ikkaratterizzata minn briju spettakolari kif ukoll minn folol kbar li ħonqu kull…

Continue reading

KOMPLEJNA BIL-KBIR

Il-festi Ġorġjani fil-belt ta’ Għawdex komplew bil-kbir il-bieraħ bit-tieni dimostrazzjoni – din id-darba bl-istatwa ta’ San Ġorġ fuq iż-żiemel. Id-dimostrazzjoni bħal dejjem bdiet minn wara San Franġisk biż-żewġ baned La Stella u Santa Margerita ta’ Sannat, li akkumpanjaw bid-daqq ta’…

Continue reading

BDEJNA BIL-KBIR

Folol kbar għal sena oħra qed jikkaratterizzaw il-festi ta’ San Ġorġ fil-belt Victoria. Fil-fatt wara li fili-ġurnata tat-Tnejn ġew organizzati b’suċċess ieħor kbir it-tiġrijiet tradizzjonali u l-kunċert grandjuż fil-bażilika, fejn fi-żewġ okkażjonijiet kellni attendenza kbira ħafna, il-bieraħ komplejna bil-kbir fejn…

Continue reading

NIFIRĦU MA’ DUN SIMON

Il-bieraħ il-Ħadd 10 ta’ Lulju, il-komunita’ parrokkjali Ġorġjana ferħet mas-saċerdot novell Dun Simon M. Cachia, li kien qed jiċċelebra l-ewwel quddiesa solenni tiegħu. Ferħet daqstant ieħor miegħu l-banda ċittadina La Stella, li akkumpanjatu mir-residenza tan-nanniet tiegħu fi Triq Alfons Maria…

Continue reading

“ISPIRATI MILL-ĦLEWWA U T-TJUBIJA TA’ SAN ĠORĠ”

MESSAĠĠ MILL-PRESIDENT TAS-SOĊ. FILAR. LA STELLA: IS-SUR PAUL ZAMMIT Għeżież parruċċani ta’ San Ġorġ u partitarji tas-Soċjetà La Stella,   F’dawn il-ġranet ta’ festi lill-Kbir Martri San Ġorġ aħna lkoll nifirħu… u għandna għax nifirħu!  F’San Ġorġ naraw dak iż-żagħżugħ…

Continue reading

PUBBLIKAZZJONI ĠDIDA DWAR IL-BAŻILIKA

Il-bieraħ filgħaxija, ġewwa l-bażilika ta’ San Ġorġ, ġiet imnedija pubblikazzjoni ġdida dwar il-bażilika ta’ San Ġorġ u dak kollu marbut magħha. Il-pubblikazzjoni bit-titlu: St George: Gozo’s Golden Basilica, hija editjata minn Dun Charles Cini sdb; b’ritratti u disinn tal-fotografu Daniel…

Continue reading

CD ĠDID TA’ MARĊI BRIJUŻI

Il-banda ċittadina La Stella żammet l-appuntament tagħha mad-dilettanti kollha tal-festi u tal-marċi u għal sena oħra fl-okkażjoni tal-festi ad unur il-patrun tal-gżira Għawdxija San Ġorġ Martri ħarġet CD ġdid bis-sett ta’ marċi brijużi l-ġodda. Dawn huwa l-24 CD maħruġ mill-banda La…

Continue reading

ŻEWĠ SERVIZZI FI TLETT IJIEM

Nhar il-Ħadd 26 u t-Tlieta 28 ta’ Ġunju, il-banda ċittadina La Stella għamlet l-aħħar żewġ servizzi tagħha ‘l barra mill-belt Victoria, qabel il-festa ta’ San Ġorġ Martri fejn il-banda tkun impenjata fi tmien okkażjonijiet. Fil-fatt fi spazju ta’ tlitt ijiem…

Continue reading