Join Us On:

SOĊJETÀ  

Il-Presidenti tas-Soċjetà Filarmonika 'La Stella'

Il-Perit Pietru Attard P.A. Il-Perit Pietru Attard P.A. 1881 - 1885
L-Av. Dr. Fortunato Mizzi LL.D L-Av. Dr. Fortunato Mizzi LL.D 1886 - 1889
Il-Perit Vincenzo Mercieca P.A., C.E. Il-Perit Vincenzo Mercieca P.A., C.E. 1890 - 1903
L-Av. Dr. Isodoru Xuereb LL.D L-Av. Dr. Isodoru Xuereb LL.D 1904 - 1913
Is-Sur William G. Millard Is-Sur William G. Millard 1914 - 1921; 1927 - 1929
L-Av. Dr. Luigi Pace LL.D L-Av. Dr. Luigi Pace LL.D 1924-1926
L-Av. Dr. Giovanni Bellanti LL.D L-Av. Dr. Giovanni Bellanti LL.D 1922 - 1923
L-Av. Dr. Carmelo Galea LL.D L-Av. Dr. Carmelo Galea LL.D 1931-1932, 1934-1946, 1948-1953
Is-Sur Gorg Scicluna Is-Sur Gorg Scicluna 1956
Is-Sur Salvu Galea Is-Sur Salvu Galea 1930, 1933, 1947, 1954
Il-Prok. Leg. G. Cefai Il-Prok. Leg. G. Cefai 1956-1959
It-Tabib Dr. Sunny Galea It-Tabib Dr. Sunny Galea 1960-1965
L-Av. Dr. Antonio Galea L-Av. Dr. Antonio Galea 1966-1977
Is-Sur Franco Scicluna Is-Sur Franco Scicluna 1978-1979
Is-Sur George N Cassar Is-Sur George N Cassar 1980-1982
Is-Sur George Attard Is-Sur George Attard 1983-1987
L-Av. Dr. J. Ellis LL.D L-Av. Dr. J. Ellis LL.D 1988-1992, 1994-1998
Is-Sur Paul Cassar Is-Sur Paul Cassar 1993 (Seg. Ġen. 1966-1992), 2014-2019
Is-Sur Dolindu Cassar Is-Sur Dolindu Cassar 1999-2006
L-Av. Dr. Joseph Grech LL.D L-Av. Dr. Joseph Grech LL.D 2006-2010
Is-Sur Paul Zammit Is-Sur Paul Zammit 2010 -2013
Is-Sur Michael Formosa CPA Is-Sur Michael Formosa CPA 2019 -