Join Us On:

SOĊJETÀ  

Kumitat Ġenerali Soċjetà Filarmonika La Stella 2024/2025

Michael Formosa – President
Matthew Zammit – Segretarju
Joseph Tabone – Kontrollur Finanzjarju
Frank Schembri – Teżorier
Dr Christopher Mizzi – Viċi-President
Mario Casha – Viċi-President
Silvio Cini – Assistent Segretarju, Arkivista Banda La Stella
George Zammit – Direttur Każin
Noel Micallef – Segretarju Sotto-Kumitat Direzzjoni Banda, Awditur Intern
Andrea Camilleri – Direttur Teatru Astra u l-Astra Cultural Hub
Elena Tabone – Direttur Communications/Outreach, Health & Saftey Officer
Manuel Attard – Rappreżentant Sotto-Kumitat Armar, Koordinatur Skola tal-Mużika tal-Banda La Stella
Michael Cauchi – Stage Manager Teatru Astra
Marcell Tabone – Assistent Direttur Teatru Astra
Riccardo Gatt Ellis – Rappreżentant Sotto-Kumitat Għaqda Żgħazagħ La Stella
Elena Zammit – Uffiċjal responsabbli mill-Arkivju Amministrattiv
Ġorġ Pisani – Segretarju Sotto-Kumitat Festa San Ġorġ
Jason Farrugia – Uffiċjal responsabbli mill-ġbir ta’ fondi Festa San Ġorġ

Dr. John Galea – Surmast Direttur
Sigmund Mifsud – Assistent Surmast
Noel Beck – Surmast Sostitut

Sylvana Cini – Direttriċi Kor Piccole Stelle

Mons. Ġużeppi Farrugia – Direttur Spiritwali

George Camilleri – Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Ram)
Michael Bonanno – Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Qasba)


PKF Malta Awdituri

Bord tal-Etika
Dr Antoine Cremona – Chairman
George Borg – Segretarju
Stefan Said – Membru
George Camilleri – Membru

Minbarra l-Banda, fi ħdanha s-Soċjetà għandha wkoll għadd ta’ gruppi u
sotto-kumitati oħra li jagħtu ħafna minn ħinhom, flushom u l-enerġija tagħhom biex jaraw is-Soċjetà timxi ’l quddiem. Fost dawn insibu:

• Il-Kumitat direzzjoni Banda
• Għaqda tal-Armar San Ġorġ Martri
• Għaqda Żgħażagħ La Stella
• Għaqda tan-Nar San Ġorġ Martri
• Sotto-kumitat tal-Kultura
• Sotto-kumitat Festival Mediterranea
• Il-Kor tat-Tfal Piccole Stelle
• Grupp Astra Power Boys
• Astra School of Musical Theatre (ASMT)