Join Us On:

SOĊJETÀ  

DSCN0415closeup

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella titmexxa mill-Kumitat Ġenerali li hu maħtur mill-bandisti tagħha skont l-istatut.

Il-Kumitat attwali huwa ffurmat mis-segwenti:

President:  Michael Formosa
Segretarju:  Matthew Zammit
Kontrollur Finanzjarju:  Joseph Tabone
Teżorier: Frank Schembri
Vici-President: Dr. Christopher Mizzi
Assistent Segretarju: Silvio Cini
Direttur Teatru Astra:  George Zammit
Direttur tal-Każin: Bradley Xuereb
Direttur Musicals: Andrea Camilleri
Teatru Astra Stage Manager Matthew Mifsud (Rappreżentant Sotto-Kumitat Għaqda Żgħażagħ La Stella)
Membru: Manuel Attard (Koordinatur Skola tal-Mużika Banda La Stella u Rappreżentant Sotto-Kumitat Armar Festa San Ġorġ)
Membru: Kurt Cassar
Membru: Charlie Ballucci
Membru: Elena Zammit

Surmast Direttur: Dr. John Galea
Assistent Surmast: Sigmund Mifsud
Surmast Sostitut: Noel Beck
Direttriċi Kor Piccole Stelle: Sylvana Cini

Direttur Spiritwali: Mons. Ġużeppi Farrugia

Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Ram): George Camilleri
Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Qasba): Michael Bonanno

Awdituri: PKF Malta

Awditur Intern: Mario Casha

Arkivisti: Silvio Cini, Clint Gatt

Delegati tal-Banda: Keith Portelli, Silvio Cini

Bord tal-Etika
Chairman: Dr Antoine Cremona
Segretarju: George Borg
Membri: Stefan Said, George Camilleri

Minbarra l-Banda, fi ħdanha s-Soċjetà għandha wkoll għadd ta’ gruppi u sotto-kumitati oħra li jagħtu ħafna minn ħinhom, flushom u l-enerġija tagħhom biex jaraw is-Soċjetà timxi ’l quddiem.  Fost dawn insibu:

  • Il-Kumitat direzzjoni Banda
  • Għaqda tal-Armar San Ġorġ Martri
  • Għaqda Żgħażagħ La Stella
  • Għaqda tan-Nar San Ġorġ Martri
  • Sotto-kumitat tal-Kultura
  • Sotto-kumitat Festival Mediterranea
  • Il-Kor tat-Tfal Piccole Stelle
  • Grupp Astra Power Boys
  • Astra School of Musical Theatre (ASMT)