Join Us On:

SOĊJETÀ  

Is-Surmastrijiet magħrufa li kellha l-Banda La Stella matul is-snin.

Mro Antonio Buhagiar Mro Antonio Buhagiar 1880 - 1881
Mro Salvatore Grima Mro Salvatore Grima 1881-1884
Mro Achille Lanzon Mro Achille Lanzon 1884 - 1885
Mro Giuseppe Borg Mro Giuseppe Borg 1885-1892
Mro Antonio Aguis Mro Antonio Aguis 1892-1901
Mro Alfonso Maria Cinà Mro Alfonso Maria Cinà 1901-1902
Mro Gaetano Grech Mro Gaetano Grech 1902-1905
Mro Kav Alfred Hare Mro Kav Alfred Hare 1905-1922
Mro Gius. Vitaliti (Aġent) Mro Gius. Vitaliti (Aġent) 1923
Mro Giuseppe Grech Mro Giuseppe Grech 1923-1924
Mro Eman. Bartoli (Aġent) Mro Eman. Bartoli (Aġent) 1924
Mro Giuseppe Stivala Mro Giuseppe Stivala 1925-1926
Mro Gius. Giardini Vella Mro Gius. Giardini Vella 1926-1951
Mro Anthony Sammut Mro Anthony Sammut 1948-1949
Mro V.  Ciappara (Aġent) Mro V. Ciappara (Aġent) 1948, 1951
Mro Ganni Vella Mro Ganni Vella 1951-1956, 1968-1970
Mro Angelo Pace Mro Angelo Pace 1956-1958
Mro Edgar Lowell Mro Edgar Lowell 1958-1968
Prof. Mro Joseph Vella Prof. Mro Joseph Vella 1970-2018
Mro Dr John Galea Mro Dr John Galea 2018-