Join Us On:

Multimedia  

INNU LA STELLA

INNU GEORGIUS NATUS EST

INNU LILL-KBIR MARTRI SAN ĠORĠ (ĠORĠI TAGĦNA)

INNU A SAN GIORGIO MARTIRE

LIRIKA MINN FRA ĠORĠ GRECH, GĦAL MARĊ BRIJUŻ ĠDID, KOMPOŻIZZJONI TA’ GEORGE BORG. IL-MARĊ ĦA JIŻŻANŻAN DIN IS-SENA

50 Teatru Astra