Join Us On:

News Archive

STILLA

Jum hekk glorjuż ma jixrifx ta’ spiss fuq ix-xefaq tal-gżira tagħna tat-tliet għoljiet biex idawwal bi sbuħitu l-ħajja tagħna. It-8 ta’ Diċembru niċċelebrawh b’ferħ mhux tas-soltu aħna l-Ġorġjani, aħna Ta’ l-Istilla, għax għalina hu t-tieni festa. Inħarsu lejn ġrajjietna u naraw fl-Immakulata…

Continue reading

L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI: FESTA TA’ L-ISTILLA

It-8 ta’ Diċembru jimmarka jum speċjali fuq il-kalendarju tal-belt Victoria. Fis-santwarju l-qadim tal-Qala, li qabel kien il-knisja parrokkjali, issir festa sabiħa lill-Immakulata Kunċizzjoni. Imma huwa f’din il-belt, proprju fi ħdan il-komunità Franġiskana Konventwali, li tiċċentra ruħha ċ-ċelebrazzjoni festiva ta’ din is-solennità kbira…

Continue reading

IR-RABTA MAL-FESTA TA’ L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

L-aktar festa popolari fl-istaġun tax-xitwa fir-Rabat ta’ Għawdex hija mingħajr ebda dubju dik ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni li l-Franġiskani Konventwali jiċċelebraw f’ġieħ l-Imqaddsa Verġni Marija nhar it-8 ta’ Diċembru.   Fil-kalendarju tal-Knisja Kattolika t-8 ta’ Diċembru huwa s-solennità tat-Tnissil bla Tebgħa…

Continue reading

STQARRIJA LILL-ISTAMPA

Il-kunċert teatrali Jack Daniels Unplugged, bis-sehem ewlieni tal-artisti mużikali Chasing Pandora u Ira Losco, li kien skedat li jsir is-Sibt li ġej 6 ta’ Diċembru fit-Teatru Astra f’Għawdex tħassar minħabba raġunijiet li ma kienx hemm kontroll fuqhom.   Filwaqt li…

Continue reading

IRA LOSCO U CHASING PANDORA FIT-TEATRU ASTRA

Il-kantanta popolari Ira Losco u l-band Chasing Pandora se jkunu l-protagonisti tal-ewwel kunċert teatrali unplugged f’Għawdex is-Sibt 6 ta’ Dicembru. Il-kunċert, li se jsir fit-Teatru Astra, se jinkludi repertorju wiesa’ fosthom kompożizzjonijiet oriġinali tal-artisti lokali kif ukoll cover versions popolari.…

Continue reading

IL-BANDA DEKANA TTEMM BIL-KBIR FESTIVAL MEDITERRANEA

Ftaħna s-seba’ edizzjoni ta’ Festival Mediterranea bl-opra ta’ Giacomo Puccini Turandot li ttellgħet darbtejn fit-Teatru Astra fl-aħħar ġimgħa t’Ottubru u għalaqnieh b’selezzjoni mill-opra Tosca tal-istess kompożitur esegwita mill-banda ċittadina u dekana La Stella s-Sibt li għadda fil-programm mużikali annwali tal-istess…

Continue reading

ATTIVITÀ KONTINWA

Ottubru u Novembru huma xhur ferm impenjattivi għas-Soċ. Filar. La Stella u għat-Teatru Astra. Wara xhur twal ta’ ħidma u preparazzjoni, f’dan iż-żmien naħsdu l-frott ta’ tant u tant ħidma u dedikazzjoni. Ix-xahar ta’ l-opra lirika u ta’ Festival Mediterranea…

Continue reading

MAGNIFICENT TURANDOT

review by Albert G. Storace  The Times of Malta – Saturday 1 November 2008. For the second time in as many weeks, Gozo marked the 150th anniversary of Giacomo Puccini’s birth with two performances of Turandot, the first of which…

Continue reading

KUNĊERT GRANDJUŻ MINN AMEDEO MINGHI

Għat-tielet darba f’dawn l-aħħar għaxart ijiem it-Teatru Astra reġa’ kien ippakkjat għal spettaklu ieħor parti mis-seba’ edizzjoni ta’ Fesitival Mediterranea – il-kunċert teatrali ta’ Amedeo Minghi. Kif kien mistenni l-pubbliku attenda bi ħġaru għal dan il-kunċert uniku fl-istil tiegħu mill-kantant…

Continue reading

AMEDEO MINGHI FIT-TEATRU ASTRA

Wara s-suċċess li nkiseb fil-produzzjoni tal-opra Turandot, għada jmiss avveniment ieħor ferm kbir bħala parti mis-seba’ edizzjoni ta’ Festival Mediterranea – il-kunċert tal-kantant popolari Taljan Amedeo Minghi. Dan il-kantant ser ikun qed iżur għall-ewwel darba l-gżira Għawdxija u ser itella’…

Continue reading

GLORIOUS TURANDOT

Not that there was really any shadow of doubt as to the outcome: it was all written in the bill! Having secured the services of top quality artists, the availability of a magnificent choral force, an experienced, highly motivated and ambitious…

Continue reading

GETTING SET FOR TURANDOT

Everyone is far from sleeping mode at the Astra Theatre in Gozo with only two days to go for the upcoming opera production of Giacomo Puccini’s masterpiece Turandot that will, once again, see a strong cast in what has become…

Continue reading

A NIGHT AT THE OPERA

Giacomo Puccini’s magnificent masterpiece Turandot will open this year’s opera season at the Astra Theatre as it celebrates the 150th anniversary of the composer’s birth. Director/producer Mario Corradi, sopranos Francesca Patane’ and Miriam Cauchi sing Puccini’s praise to Veronica Stivala.…

Continue reading

STAĠUN TEATRALI MILL-AQWA

L-istaġun teatrali 2008/2009 li ser jiftaħ il-ġimgħa d-dieħla fit-teatru Astra permezz taż-żewġ rappreżentazzjonijiet tal-opra Turandot, ser ikun wieħed mill-aqwa. Fil-fatt fix-xahrejn li ġejjin ser ikollna xejn inqas minn erba’ produzzjonijiet li jvarjaw minn opra, kunċerti u spettaklu ta’ żfin. L-ewwel li…

Continue reading

LEJN IL-PROGRAMM MUŻIKALI ANNWALI

Il-ġimgħa d-dieħla jingħata bidu għas-seba’ edizzjoni ta’ Festival Mediterranea – festival ta’ kultura u arti mtella’ mis-Soċ. Filar. La Stella.  Hekk kif bħalissa jinsabu għaddejjin l-aħħar preparamenti għall-opra lirika Turandot li ser tittella’ darbtejn fit-Teatru Astra, il-banda ċittadina u dekana…

Continue reading

L-OPRA TURANDOT FIT-TEATRU ASTRA

It-Teatru Astra din is-sena qed jiċċelebra bil-kbir il-150 anniversarju mit-twelid tal-kompożitur Taljan ta’ l-opra, Giacomo Puccini. Il-Ħamis 23 u s-Sibt 25 ta’ Ottubru 2008 id-direzzjoni tat-teatru sa ttella’ l-aqwa kapulavur tiegħu, Turandot, bi Francesca Patanè fil-parti ewlenija. Patanè hi waħda mis-soprani l-aktar…

Continue reading

SKEMA SPEĊJALI GĦALL-ISTUDENTI

Studenti ta’ kull età jistgħu jgawdu minn prezzijiet imraħħsa b’mod qawwi li qed joffri t-Teatru Astra għall-produzzjoni tal-opra Turandot li se ssir iktar tard dan ix-xahar.   It-Teatru Astra qed iniedi din l-iskema speċjali bil-għan li jħajjar studenti jiffamiljarizzaw irwieħhom…

Continue reading

L-ASTRA FOLK GROUP F’MALTA GĦAL NOTTE BIANCA

Il-grupp folkloristiku Astra, taħt it-tmexxija tas-sur Anton Zammit, id-direttur artistiku tal-grupp, illejla ser jagħti spettaklu fil-belt Valletta bħala parti mill-avveniment annwali Notte Bianca, – lejl imdawwal b’bosta attivatijiet mill-isbaħ madwar il-belt kapitali ta’ pajjiżna. Dan l-avveniment kiseb suċċess kbir f’dawn…

Continue reading

LOCAL TALENT IN PUCCINI’S TURANDOT

The highlight of this year’s seventh edition of Festival Mediterranea will be two performances of Giacomo Puccini’s Turandot which will take place on Thursday 23rd and Saturday 25th October 2008. For the leading role, the Teatru Astra has managed to engage…

Continue reading

IL-FESTA TA’ SAN MIKIEL FIR-RABAT GĦAWDEX

Il-qima lejn l-anġli t’Alla fil-Knisja hija waħda qadima ħafna; jekk nieħdu lil San Mikiel, nafu li l-Lhud stess, il-poplu “magħżul” ta’ Alla kellu diġa qima partikulari lejn San Mikiel, li kien meqjus id-difensur speċjali tal-poplu Ġudajku. Anke fl-era Nisranija, il-qima lejn…

Continue reading

TIBQA’ GĦAL DEJJEM F’QALBNA

Għaddiet sena – sena mill-jum li fih il-Mulej għoġbu jsejjaħ għal ħajja ta’ dejjem lil saċerdot maħbub: Mons. Salv Borg, arċipriet emeritu tal-bażilika ta’ San Ġorġ, prelat ta’ l-unur tal-Qdusija Tiegħu l-Papa u direttur spiritwali tas-Soċ. Filar. La Stella.  Wara diversi…

Continue reading

IL-FESTA ĠORĠJANA FIL-KANADA

Fuq inizzjattiva tal-Għaqda Friends of La Stella Canada, u tas-Sur John G. Borg, fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġiet iċċelebrata festa kbira Ġorġjana f’Toronto fost numru kbir ta’ emigranti Ġorġjani Maltin u Għawdxin. Għal dawn iċ-ċelbrazzjonijiet kien hemm preżenti wkoll…

Continue reading

TEMPJU TA’ ĠMIEL BI STORJA TA’ ĠMIEL AKBAR

Il-lum il-belt Victoria tifraħ fil-Jum tad-Dedikazzjoni tat-tempju ewlieni tagħha: il-bażilika ta’ San Ġorġ. Mibnija fil-qalba ta’ beltna, bi storja li tmur lura fis-snin iżjed minn dik ta’ kull maqdes ieħor lokali tal-fidi tagħna, imma li twettaq il-preżent li qed ngħixu daqskemm…

Continue reading

ESPERJENZA MILL-ISBAĦ F’CORFU

Kif semmejna l-ġimgħa li għaddiet, grupp ta’ bandisti u allievi żgħażagħ, flimkien ma’ xi membri tal-kumitat u anke xi familjari ħallew Malta għal mawra ta’ ħamest ijiem fil-gżira ta’ Corfu. Il-grupp ta’ għoxrin persuna ħalla Malta tard l-Erbgħa 10 ta’…

Continue reading

LEJN FESTIVAL MEDITERRANEA

Ninsabu ftit aktar minn xahar ‘il bogħod mill-ftuħ tas-seba’ edizzjoni ta’ Festival Mediterranea. Il-preparamenti jinsabu fl-aqwa tagħhom, kemm mill-kumitat organizzattiv fi ħdan is-Soċ. Filar. La Stella kif ukoll mill-kast li ser jieħu sehem fl-opra lirika li ser tittella’ darbtejn fit-23…

Continue reading

TURANDOT: The Power of Meekness

Teatru Astra is pulling out all the stops to honour Giacomo Puccini on the 150th anniversary of his birth.  On Thursday 23rd and Saturday 25th October 2008, the management is presenting his greatest masterpiece, Turandot, featuring in the title role…

Continue reading

23 SERVIZZ FL-AĦĦAR TLIET XHUR

In-numru kbir ta’ impenji u stediniet li kellha l-banda ċittadina u dekana La Stella, tul l-istaġun festiv tas-Sajf bla dubju jkompli jixhed il-popolarità kbira li tgawdi din il-banda ewlenija tal-belt Victoria. Fil-fatt biex inkunu preċiżi, bejn l-24 ta’ Mejju 2008…

Continue reading

FESTA ĠORĠJANA FIL-KANADA

Nhar is-Sibt 20 ta’ Settembru, ser tiġi ċċelebrata Festa Ġorġjana ġewwa Toronto, il-Kanada, mill-komunita’ Ġorġjana f’din il-belt. F’din l-okkażjoni ser tiġi inawgurata l-istatwa l-ġdida, kopja eżatta ta’ l-istatwa titulari ta’ San Ġorġ li nsibu fil-bażilika ta’ San Ġorġ f’beltna. Din…

Continue reading

BANDISTI ŻGĦAŻAGĦ GĦAL MAWRA F’CORFU

Tard il-bieraħ filgħaxija grupp ta’ tnax-il bandist żgħażugħ mal-banda ċittadina La Stella ħallew gżiritna għal mawra ta’ ħamest ijiem ġewwa l-gżira mill-isbaħ ta’ Corfu. Din il-mawra qed tiġi organizzata u ssussidjata mis-Soċ. Filar. La Stella bħala inċentiv kif ukoll bħala turija…

Continue reading

1 29 30 31 32 33 38