Join Us On:

News Archive

LEJN IL-PROGRAMM MUŻIKALI ANNWALI

Il-ġimgħa d-dieħla jingħata bidu għas-seba’ edizzjoni ta’ Festival Mediterranea – festival ta’ kultura u arti mtella’ mis-Soċ. Filar. La Stella.  Hekk kif bħalissa jinsabu għaddejjin l-aħħar preparamenti għall-opra lirika Turandot li ser tittella’ darbtejn fit-Teatru Astra, il-banda ċittadina u dekana…

Continue reading

L-OPRA TURANDOT FIT-TEATRU ASTRA

It-Teatru Astra din is-sena qed jiċċelebra bil-kbir il-150 anniversarju mit-twelid tal-kompożitur Taljan ta’ l-opra, Giacomo Puccini. Il-Ħamis 23 u s-Sibt 25 ta’ Ottubru 2008 id-direzzjoni tat-teatru sa ttella’ l-aqwa kapulavur tiegħu, Turandot, bi Francesca Patanè fil-parti ewlenija. Patanè hi waħda mis-soprani l-aktar…

Continue reading

SKEMA SPEĊJALI GĦALL-ISTUDENTI

Studenti ta’ kull età jistgħu jgawdu minn prezzijiet imraħħsa b’mod qawwi li qed joffri t-Teatru Astra għall-produzzjoni tal-opra Turandot li se ssir iktar tard dan ix-xahar.   It-Teatru Astra qed iniedi din l-iskema speċjali bil-għan li jħajjar studenti jiffamiljarizzaw irwieħhom…

Continue reading

L-ASTRA FOLK GROUP F’MALTA GĦAL NOTTE BIANCA

Il-grupp folkloristiku Astra, taħt it-tmexxija tas-sur Anton Zammit, id-direttur artistiku tal-grupp, illejla ser jagħti spettaklu fil-belt Valletta bħala parti mill-avveniment annwali Notte Bianca, – lejl imdawwal b’bosta attivatijiet mill-isbaħ madwar il-belt kapitali ta’ pajjiżna. Dan l-avveniment kiseb suċċess kbir f’dawn…

Continue reading

LOCAL TALENT IN PUCCINI’S TURANDOT

The highlight of this year’s seventh edition of Festival Mediterranea will be two performances of Giacomo Puccini’s Turandot which will take place on Thursday 23rd and Saturday 25th October 2008. For the leading role, the Teatru Astra has managed to engage…

Continue reading

IL-FESTA TA’ SAN MIKIEL FIR-RABAT GĦAWDEX

Il-qima lejn l-anġli t’Alla fil-Knisja hija waħda qadima ħafna; jekk nieħdu lil San Mikiel, nafu li l-Lhud stess, il-poplu “magħżul” ta’ Alla kellu diġa qima partikulari lejn San Mikiel, li kien meqjus id-difensur speċjali tal-poplu Ġudajku. Anke fl-era Nisranija, il-qima lejn…

Continue reading

TIBQA’ GĦAL DEJJEM F’QALBNA

Għaddiet sena – sena mill-jum li fih il-Mulej għoġbu jsejjaħ għal ħajja ta’ dejjem lil saċerdot maħbub: Mons. Salv Borg, arċipriet emeritu tal-bażilika ta’ San Ġorġ, prelat ta’ l-unur tal-Qdusija Tiegħu l-Papa u direttur spiritwali tas-Soċ. Filar. La Stella.  Wara diversi…

Continue reading

IL-FESTA ĠORĠJANA FIL-KANADA

Fuq inizzjattiva tal-Għaqda Friends of La Stella Canada, u tas-Sur John G. Borg, fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet ġiet iċċelebrata festa kbira Ġorġjana f’Toronto fost numru kbir ta’ emigranti Ġorġjani Maltin u Għawdxin. Għal dawn iċ-ċelbrazzjonijiet kien hemm preżenti wkoll…

Continue reading

TEMPJU TA’ ĠMIEL BI STORJA TA’ ĠMIEL AKBAR

Il-lum il-belt Victoria tifraħ fil-Jum tad-Dedikazzjoni tat-tempju ewlieni tagħha: il-bażilika ta’ San Ġorġ. Mibnija fil-qalba ta’ beltna, bi storja li tmur lura fis-snin iżjed minn dik ta’ kull maqdes ieħor lokali tal-fidi tagħna, imma li twettaq il-preżent li qed ngħixu daqskemm…

Continue reading

ESPERJENZA MILL-ISBAĦ F’CORFU

Kif semmejna l-ġimgħa li għaddiet, grupp ta’ bandisti u allievi żgħażagħ, flimkien ma’ xi membri tal-kumitat u anke xi familjari ħallew Malta għal mawra ta’ ħamest ijiem fil-gżira ta’ Corfu. Il-grupp ta’ għoxrin persuna ħalla Malta tard l-Erbgħa 10 ta’…

Continue reading

LEJN FESTIVAL MEDITERRANEA

Ninsabu ftit aktar minn xahar ‘il bogħod mill-ftuħ tas-seba’ edizzjoni ta’ Festival Mediterranea. Il-preparamenti jinsabu fl-aqwa tagħhom, kemm mill-kumitat organizzattiv fi ħdan is-Soċ. Filar. La Stella kif ukoll mill-kast li ser jieħu sehem fl-opra lirika li ser tittella’ darbtejn fit-23…

Continue reading

TURANDOT: The Power of Meekness

Teatru Astra is pulling out all the stops to honour Giacomo Puccini on the 150th anniversary of his birth.  On Thursday 23rd and Saturday 25th October 2008, the management is presenting his greatest masterpiece, Turandot, featuring in the title role…

Continue reading

23 SERVIZZ FL-AĦĦAR TLIET XHUR

In-numru kbir ta’ impenji u stediniet li kellha l-banda ċittadina u dekana La Stella, tul l-istaġun festiv tas-Sajf bla dubju jkompli jixhed il-popolarità kbira li tgawdi din il-banda ewlenija tal-belt Victoria. Fil-fatt biex inkunu preċiżi, bejn l-24 ta’ Mejju 2008…

Continue reading

FESTA ĠORĠJANA FIL-KANADA

Nhar is-Sibt 20 ta’ Settembru, ser tiġi ċċelebrata Festa Ġorġjana ġewwa Toronto, il-Kanada, mill-komunita’ Ġorġjana f’din il-belt. F’din l-okkażjoni ser tiġi inawgurata l-istatwa l-ġdida, kopja eżatta ta’ l-istatwa titulari ta’ San Ġorġ li nsibu fil-bażilika ta’ San Ġorġ f’beltna. Din…

Continue reading

BANDISTI ŻGĦAŻAGĦ GĦAL MAWRA F’CORFU

Tard il-bieraħ filgħaxija grupp ta’ tnax-il bandist żgħażugħ mal-banda ċittadina La Stella ħallew gżiritna għal mawra ta’ ħamest ijiem ġewwa l-gżira mill-isbaħ ta’ Corfu. Din il-mawra qed tiġi organizzata u ssussidjata mis-Soċ. Filar. La Stella bħala inċentiv kif ukoll bħala turija…

Continue reading

L-ASTRA FOLK GROUP F’MALTA

Nhar il-Ħamis 4 ta’ Settembru 2008 il-Grupp Folkloristiku Astra ta spettaklu ta’ kant u żfin mir-repertorju vast tiegħu fil-Belt Valletta. Din l-attività kienet organizzata bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta, kif ukoll bl-għajnuna ta’ Luciano & Cettina Restaurant, Il-Kantina Cafe’ u  Regina Cafe’.…

Continue reading

IMFAKKAR IS-6 TA’ SETTEMBRU 1958

Kif ħabbarna fil-jiem li għaddew fuq dan is-sit, nhar is-Sibt li għadda, is-6 ta’ Settembru, kien jum speċjali mhux biss għall-knisja protoparrokkjali ta’ San Ġorġ iżda għad-djoċesi kollha tal-gżira Għawdxija. Nhar is-Sibt li għadda l-knisja arċimatriċi tal-gżira Għawdxija għalqet ħamsin…

Continue reading

50 SENA ILU SAN ĠORĠ ISIR BAŻILIKA

IS-SOĊJETà FILARMONIKA LA STELLA, BĦALA BENEFATTRIĊI EWLENIJA TA’ DAN IL-ĠIEĦ, TIMMARKA DAN L-ANNIVERSARJU KBIR U SSELLEM IL-MEMORJA STORIKA TA’ DAWK KOLLHA LI ĦADMU BIEX INGĦATA DAN IL-ĠIEĦ MISTĦOQQ RIKONOXXUT MIS-SANTA SEDE LILL-KNISJA PROTOPARROKKJALI U ARĊIMATRIĊI, OMM IL-PARROĊĊI KOLLHA TAL-GŻIRA GĦAWDXIJA.…

Continue reading

BIEX NIFHMU AĦJAR…

Biex nifhmu aħjar kemm il-parroċċa ta’ San Ġorġ stħaqqilha tassew issir l-ewwel parroċċa bażilika ta’ Għawdex. Min jipprova jifhem l-għoti tad-dinjità ta’ bażilika lill-parroċċa ta’ San Ġorġ mingħajr il-kuntest storiku usa’ jkun qed jirriskja li ma jifhem xejn. L-arċimatriċi tal-belt u…

Continue reading

IL-BANDA ‘LA STELLA’ F’GĦAJNSIELEM

Il-bieraħ waslu fi tmiemhom l-impenji fl-istaġun tal-festi għall-banda ċittadina u dekana La Stella, b’marċ brijuż fir-raħal t’Għajnsielem fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna ta’ Loreto. Il-marċ brijuż ta’ lejlet il-festa, l-aktar marċ popolari fil-ġimgħa tal-festa t’Għajnsielem beda minn Triq Ħamri, għadda lejn Triq…

Continue reading

FESTIVAL MEDITERRANEA 2008

The seventh edition of Festival Mediterranea kicks off on the 20th October with a site visit to one of the most beautiful churches in the Maltese Islands, St. George’s Basilica, in the heart of Victoria, Gozo’s capital. This church, known…

Continue reading

JINGĦATA BIDU GĦALL-PROVI TAL-OPRA

Hekk kif ninsabu resqin lejn tmiem ix-xahar t’Awwissu, minn issa nibdew bil-preparamenti għall-wieħed mill-akbar avvenimenti organizzat kollu kemm hu mis-Soċ. Filar. La Stella, Festival Mediterranea. Dan il-festival kulturali uniku fi gżiritna wasal fis-seba’ edizzjoni tiegħu, u din is-sena ser ikun…

Continue reading

Il-BANDA ‘LA STELLA’ FIL-FESTA TAL-ASSUNTA

Nhar is-Sibt li għadda, il-banda ċittadina u dekana La Stella kienet mistiedna fir-raħal taż-Żebbuġ, biex tagħmel programm mużikali fil-pjazza tar-raħal fl-okkażjoni tal-festa ta’ l-Assunta. Bħas-snin l-imgħoddija l-banda tagħna tellgħet programm mużikali mill-isbaħ b’mużika varjata, taħt id-direzzjoni tas-surmast Joseph Vella. Il-banda…

Continue reading

L-ISTAĠUN TAL-FESTI F’GĦAWDEX

L-istaġun tal-festi jinsab għaddej ġmielu, u issa fi gżiritna fadal l-aħħar tliet festi li jagħlqu staġun ieħor ta’ festi fil-belt u fl-irħula tagħna. Għall-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ dan kien staġun ieħor ferm impenjattiv. Il-banda tagħna minbarra l-impenji marbuta…

Continue reading

“TA’ L-ISTILLA”: IL-ĦARĠA T’AWWISSU

Għadha kif ġiet ippubblikata l-ħarġa t’Awwissu tar-rivista uffiċjali tas-Soċjetà Filarmonika ‘La Stella’: “TA’ L-ISTILLA”. Din ir-rivista (ħarġa numru 28) tqassmet lill-parruċċani kollha tal-parroċċa ta’ San Ġorġ, fi tmiem il-ġimgħa. Bħalma għamilna f’dawn l-aħħar snin, ir-rivista kienet kollha kemm hi ddedikata…

Continue reading

POPLU “IN FESTA”

Il-festa ta’ San Ġorġ, fil-qalba tal-Belt Victoria, titqies bħala waħda mill-festi prinċipali tal-gżejjer Maltin, li minħabba l-kompletezza u l-eċċellenza ta’ l-elementi varji li jiffurmawha, tiġbed id-dilettanti mill-erba’ rjiħat ta’ Malta u ’l hinn. Il-folol li ħonqu l-BeltVictoria matul il-ġimgħa tal-festa…

Continue reading

IL-FESTA TA’ L-ASSUNTA

Din il-ġimgħa hija l-festa tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Ommna Marija Santisima li tiġi ċċelebrata fil-Katidral tagħna t’Għawdex. Fost id-diversi manifestazzjonijiet esterni għal din il-festa, hemm il-marc ta’ nhar Santa Marija filgħodu li jilħaq il-qofol tiegħu ġo Pjazza San Ġorġ. Waqt li…

Continue reading

ĠITA GĦALL-FESTA TA’ STA MARIJA FL-IMQABBA

L-Għaqda tan-Nar San Ġorġ Martri, fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika La Stella, tħabbar li għal darb’ oħra, bħalma għamlet fis-snin l-imgħoddija, se torganizza ħarġa għal Malta, għall-festi ta’ Santa Marija iċċelebrati ġewwa l-Imqabba u l-Qrendi. Il-ħarġa se ssir nhar il-Ħamis li…

Continue reading

ŻEWĠ SERVIZZI OĦRA F’SAN LAWRENZ

Għar-raħal ta’ San Lawrenz, is-sena 2008 kienet sena mill-aktar speċjali. Fil-fatt din is-sena tfakkar il-1750 sena mill-martirju tal-qaddis patrun ta’ dan ir-raħal. F’dawn il-festi speċjali, il-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ ġiet mistiedna biex tagħti s-sehem tagħha, l-istess bħalma għamlet…

Continue reading

LAQGĦA U BBQ GĦALL-BANDISTI ŻGĦAŻAGĦ

Nhar it-Tlieta li għadda fuq il-bejt tal-każin ‘La Stella’ saret laqgħa u BBQ għall-bandisti żgħażagħ u l-allievi. Din il-laqgħa saret fuq l-inizzjattiva ta’ l-Għaqda Bandisti Żgħażagħ ‘La Stella’, għaqda li ġiet iffurmata fil-ġimgħat li għaddew. Din l-għaqda li hija mmexxija…

Continue reading

SUĊĊESS KBIR GĦALL-ASTRA FOLK GROUP

Il-Grupp Folkloristiku Astra, għadu kif ġie lura minn mawra ta’ tlettax-il ġurnata f’Billingham l-Ingilterra, fejn hemmhekk kien mistieden biex jieħu sehem fl-44 Festival Internazzjonali tal-Folklor, bħala rappreżentant ta’ pajjiżna. L-Astra Folk Group kien l-ewwel grupp Malti li qatt ħa sehem…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’ FIL-QALA

Il-bieraħ, it-2 t’Awwissu, il-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ kompliet bl-impenji tagħha fil-festi Għawdxin. Il-banda għal darb’oħra ġiet mistiedna ddoqq waqt il-marċ popolari ta’ lejlet il-festa ġewwa r-raħal tal-Qala, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp. Dan kien id-disa’ servizz li għamlet…

Continue reading

L-ASTRA FOLK GROUP F’BILLINGHAM

Illum is-Sibt 2 t’Awwissu jiġi fi tmiemu l-festival internazzjonali tal-folklor ġewwa Billingham, l-Ingilterra, fejn kif tafu l-grupp folkloristiku Astra qed jirrapreżenta lil pajjiżna. Il-bieraħ għamel kuntatt magħna s-sur Anton Zammit li huwa d-direttur ta’ dan il-grupp fejn qalilna li l-grupp…

Continue reading

AĠĠORNAMENTI MINN BILLINGHAM

Kif semmejna fil-jiem li għaddew fuq dan is-sit, l-Astra Folk Group jinsab l-Ingilterra, eżattament ġewwa Billingham fejn qed jipparteċipa u jirrapreżenta lil pajjiżna fl-44 edizzjoni tal-“Billingham International Folklore Festival”. LaStella.com.mt għamlet kuntatt ma’ xi membri tal-grupp, fejn qalulna li l-grupp…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’ F’TA’ SANNAT

Wara jiem sħaħ ta’ impenji fil-festa ad unur San Ġorġ Martri, il-bieraħ il-banda ċittadina ‘La Stella’ kompliet bl-impenji tagħha bis-servizzi fil-festi Għawdxin. Il-bieraħ kien imiss il-festa ta’ Santa Margerita ta’ Sannat, fejn il-banda tagħna għamlet marċ brijuż qabel il-purċissjoni u…

Continue reading

L-GĦAQDA TKATTAR IS-SUĊĊESS

Bħal-lum ġimgħa temmejna l-festi kbar f’ġieħ il-Patrun u protettur ta’ gżiritna San Ġorġ Martri. Il-preparamenti meħtieġa kienu ilhom sew li bdew biex ġie mħejji programm ta’ festi mifrux fuq 43 jum. Issir ħidma kbira tul sena sħiħa mill-għaqdiet kollha u…

Continue reading

IŻ-ŻEWĠ PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-FESTA

Is-Soċjetà Filarmonika ‘La Stella’ matul is-sena tkun impenjata wkoll b’numru sabiħ ta’ pubblikazzjonijiet li jinkludu r-rivista uffiċjali tas-Soċjetà “ta’ l-iStilla”; il-kotba marbuta ma’ Festival Mediterranea u l-opra; u fuq kollox il-pubblikazzjonijiet marbuta mal-festa ta’ San Ġorġ. Għall-festa ta’ din is-sena…

Continue reading

1 29 30 31 32 33 37