Join Us On:

News Archive

Monthly Archives: July 2016

FESTA TA’ SAN LAWRENZ

Illum Għawdex qed jiċċelebra l-festa ta’ San Lawrenz fil-lokalità li ġġib l-istess isem.  Ġewwa San Lawrenz il-Banda Ċittadina La Stella se tieħu sehem illejla b’marċ li jibda fis-7pm minn Triq it-Torri, bid-daqq tal-Innu l-Kbir u programm fil-pjazza taħt id-direzzjoni tal-Prof.…

Continue reading

IL-FESTA TA’ SANTA MARGERITA

Illum, il-Banda Ċittadina La Stella, tkompli bis-servizzi tagħha fil-festi tas-sajf. Wara ġimgħa impenjattiva fil-festi ta’ San Ġorġ Martri tal-Belt Victoria, imiss issa l-festa ta’ Santa Margerita ġewwa Sannat. Is-servizz jikkonsisti f’marċ qasir minn Triq 28 t’ April 1688 sal-pjazza. Wara…

Continue reading

WASAL IL-JUM …

Wasal il-jum tant mistenni, jum li ilna nixxenqu għalih sewwa sew mill-għada tal-festa tas-sena l-oħra, jum fejn ħsibijietna jkun biss fuq ħaġa waħda – San Ġorġ !   Illum is-Sibt lejlet is-solennità għandna programm varjat.  Ġewwa l-Bażilika Mons Isqof Mario Grech…

Continue reading

FIL-QALBA TAL-FESTA !

Illum il-Ħamis, it-tieni jum tat-tridu jkollna d-dimostrazzjoni ta’ San Ġorġ Patrun ta’ Għawdex fejn tispiċċa ġewwa Pjazza Savina b’feature awdjo-viżiv.  Il-jiem li għadom kif għaddew fejn iċċelebrajna bil-kbir id-dimostrazzjonijiet ta’ San Ġorġ (1991) xogħol ta’ Austin Camilleri u l-bieraħ b’…

Continue reading

IL-FESTA WASLET !

Bħalma jixhed it-tiżjin fit-triqat tagħna l-festa waslet ! Din il-ġimgħa jintlaħaq il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-festa titulari ta’beltna f’ġieħ San Ġorġ Martri patrun t’Għawdex. Illum huwa l-aħħar jum tan-Novena tal-2016 li servew ta’preparazzjoni għall-festa fejn uliedna attendew bi ħġarom. Għada jkollna…

Continue reading

L-IKLA TAL-FESTA TA’ SAN ĠORĠ

Bħalma jsir kull sena f’dawn il-jiem ta’ festa tiġi organizzata ikla b’risq il-festa ta’ San Ġorġ.  L-ikla hija okkażjoni sabiħa fejn niltaqgħu flimkien f’atmosfera festiva u fl-istess ħin inkunu qed ngħinu finanzjarjament u nagħmlu kuraġġ lil dawk kollha li jaħdmu…

Continue reading