Join Us On:

News Archive

Monthly Archives: April 2011

JUM SAN ĠORĠ FIS-6 TA’ MEJJU

Minħabba l-fatt li l-festa liturġika ta’ San Ġorġ, it-23 ta’ April ħabat eżatt f’Sibt il-Għid, din il-festa tant għażiża fi gżiritna ser tiġi ċċelebrata matul l-ewwel ġimgħa ta’ Mejju bil-qofol tal-festi jintlaħqu nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju. Fil-fatt il-festi solenni…

Continue reading

AWGURI TAL-GĦID IL-KBIR

Is-Soċjeta’ Filarmonika La Stella tixtieq testendi l-awguri ta’ l-Għid lil dawk kollha li jsegwu dan is-sit, partitarji tas-Soċjeta’ Filarmonika La Stella u ammiraturi mxerrdin mal-gzejjer Maltin u barra. Il-Banda La Stella dalgħodu sellmet lil Kristu Rxuxtat waqt id-Dimostrazzjoni Reliġjuza, li ħarġet…

Continue reading

DEVOZZJONI, SOLENNITA’ U STORJA

Il-bieraħ 21 ta’ April, Ħamis ix-Xirka, mill-Proto-Parroċċa tal-Belt u l-Gzira ħarġet għal darba oħra l-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li fiha pparteċipat il-Banda Ċittadina La Stella. Purċissjoni storika, li taf l-oriġini tagħha qabel l-1788, xhieda ta’ dan hu l-aspett devozzjonali u tradizzjonali…

Continue reading

ILLEJLA L-PURĊISSJONI TAL-ĠIMGĦA L-KBIRA

Illejla fis-6.30pm mill-Bażilika ta’ San Ġorġ, fil-Belt Victoria, toħroġ il-purċissjoni tradizzjonali u devota tal-Ġimgħa l-Kbira, l-purċissjoni prinċipali tal-gzira li taf l-orġini tagħha qabel l-1788.  Fil-purċissjoni jinħareġ fost l-oħrajn il-Kurċifiss mirakuluż, kapulavur flinjam ta’ Pietru Pawl Azzopardi (1848), li hu meqjum…

Continue reading

KUNĊERT GRANDJUŻ MILL-BANDA FIL-BAŻILIKA

Nhar is-Sibt li għadda 16 t’April, il-banda ċittadina La Stella tat wirja mill-aqwa f’kunċert organizzat fil-bażilika bħala parti mill-impenji marbuta mal-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa – kunċert ta’ mużika sagra b’mużika varjata mill-pinna ta’ kompożituri lokali u xogħlijiet oħra popolari u mill-isbaħ.…

Continue reading

GĦADA KUNĊERT TA’ MUŻIKA SAGRA

Għada s-Sibt 16 ta’ April, il-banda ċittadina La Stella ser tiftaħ l-impenji tagħha marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa b’kunċert ta’ mużika sagra  fil-bażilika ta’ San Ġorġ. F’dan il-kunċert, il-banda taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur il-Prof. Joseph Vella ser tesegwixxi numru ta’ siltiet mużikali…

Continue reading

‘GĦALIEX JIEN?’ AKTAR RITRATTI TAL-MUSICAL

Wara s-suċċess kbir fl-ewwel rappreżentazzjoni tal-musical tal-passjoni: Għaliex Jien? il-passjoni b’differenza; illum qed intellgħu aktar ritratti fuq dan is-sit għall-benefiċċju ta’ dawk kollha li jżuru din il-website, filwaqt li nfakkru li dan il-musical ser jerġa’ jittella’ fuq talba ġenerali nhar…

Continue reading

STATWA ĠDIDA TA’ ĠESU’ MARBUT MAL-KOLONNA

Fil-jumejn li għaddew dawk kollha li żaru l-bażilika ta’ San Ġorġ, setgħu jammiraw statwa ġdida li ser issib postha mas-sett tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira – l-eqdem purċissjoni fi gżiritna. Din l-istatwa ta’ Ġesu’ marbut mal-kolonna, ser tieħu post statwa oħra replika…

Continue reading

‘GĦALIEX JIEN?’ GĦAL DARB’OĦRA

Il-musical ‘Għaliex Jien? Il-passjoni b’differenza’ se jerġa’ jittella’ fuq talba ġenerali mill-pubbliku, nhar Ħadd il-Palm, il-Ħadd 17 t’April fit-3.30pm. Il-produzzjoni se terġa’ ssir fuq il-palk tat-Teatru Astra u għal darb’oħra se terġa’ tlaqqa’ l-110 attur biex jinterpretaw il-kliem ta’ Joe…

Continue reading

ILLEJLA L-MUSICAL TAL-PASSJONI FIT-TEATRU ASTRA

Kollox jinsab preparat sabiex illum is-Sibt 2 t’ April jittella’ l-musical Għaliex Jien? – l-aħħar proġett ambizzjuż tat-Teatru Astra u l-Għaqda ta’ l-Armar tal-Festa ta’ San Ġorġ. Dan il-musical tħabbar f’Ottubru ta’ l-2010 u dawn l-ħames xhur li għaddew kienu…

Continue reading