Join Us On:

News Archive

ATTIVITÀ KONTINWA

Ottubru u Novembru huma xhur ferm impenjattivi għas-Soċ. Filar. La Stella u għat-Teatru Astra. Wara xhur twal ta’ ħidma u preparazzjoni, f’dan iż-żmien naħsdu l-frott ta’ tant u tant ħidma u dedikazzjoni. Ix-xahar ta’ l-opra lirika u ta’ Festival Mediterranea huwa xahar ferm importanti fil-kalendarju tas-Soċjeta’ La Stella. Festival Mediterranea llum huwa festival uniku fi gżiritna – festival kbir ta’ kultura u arti li jiġbed lejn il-gżira ċkejkna tagħna numru kbir ta’ Maltin u turisti fi żmien li normalment mhux daqstant popolari għalih. Dan stajna narawh fiż-żewġ rappreżentazzjonijiet tal-opra lirika Turandot, kif ukoll għall-kunċert grandjuż tal-kantant Taljan Amedeo Minghi. Barra dawn, irnexxew bil-kbir is-site visits f’siti storiċi mmexxija minn Dr David Trump li għal sena reġgħu kienu fully booked.

Issa l-ħidma tibqa’ għaddejja, biex fil-ġranet li ġejjin jittella’ l-ispettaklu ta’ żfin mill-kumpanija Naupaca Dance Factory. Fil-fatt f’dawn il-jiem għaddejjin bl-aħħar preparamenti tagħhom biex bħal-lum ġimgħa jittella’ l-ispettaklu bit-tema: Uniting Diversity – Dancing out Discrimination. Dan l-ispettaklu, li fil-jiem li ġejjin dan is-sit ser ikompli jaġġornakom dwaru, ser jinkludi diversi dixxiplini ta’ żfin fosthom jazz, żfin klassiku u kontemporanju. 

Intant ġimgħa wara dan l-ispettaklu jkun imiss lill-banda tagħna biex ittella’ l-Programm mużikali annwali tagħha ġewwa t-Teatru Astra – programm ta’ mużika b’għażliet klassiċi u moderni. Il-banda ilha għal dawn l-aħħar ġimgħat għaddejja bil-kunċerti preparatorji tagħha mmexxija mis-Surmast direttur, il-Prof. Joseph Vella, kif ukoll mill-assistent surmast Mro Noel Beck. Issa fadal l-aħħar ftit kunċerti biex nhar is-Sibt 22 ta’ Novembru fis-7.30 ta’ filgħaxija l-banda ttella’ programm ieħor grandjuż bħalma dejjem għamlet tul is-snin li ilha mwaqqfa.

Festival Mediterranea li issa wasal fis-seba’ edizzjoni tiegħu, kiber sew fil-popolarita’. Dan il-festival bħal ħafna inizjattivi oħra li ħadet is-Soċ. Filar. La Stella tul is-snin, twieled biex jibqa’ – għadu ħaj, kiber – u llum fis-seba’ sena tiegħu huwa wieħed mill-akbar avvenimenti fil-kalendarju kulturali ta’ pajjiżna. Soċjetajiet mużikali oħra meta raw din l-inizjattiva pruvaw joħolmu b’xi ħaġa simili li iżda twieldet u mietet fi ftit xhur. Avveniment bħal dan jirrekjedi serjeta’ u dedikazzjoni kbira, aktar u aktar meta jiġi mtella’ minn għaqda li taħdem fuq bażi volontarja. 

Fil-jiem li għaddew is-sit uffiċjali ta’ Festival Mediterranea www.mediterranea.com.mt kompla jiġi aġġornat b’numru ta’ ritratti, reviews tal-opra (li dehru fuq il-ġurnali lokali) u artikli oħra dwar attivitajiet marbuta ma’ dan il-festival. Aktar aġġornamenti fil-jiem li ġejjin.

www.mediterranea.com.mt | [email protected]