Join Us On:

News Archive

Monthly Archives: June 2009

ŻEWĠ SERVIZZI OĦRA FIN-NADUR

Fi tmiem din il-ġimgħa ġiet iċċelebrata l-festa ta’ San Pietru u San Pawl fir-raħal tan-Nadur. Minħabba l-fatt li fid-29 ta’ Ġunju l-gżejjer Maltin iċċelebraw għeluq is-sena Pawlina, jum il-festa ġie ċċelebrat nhar il-Ħadd 28 ta’ Ġunju. Il-banda La Stella għal…

Continue reading

MARĊ U PROGRAMM MUŻIKALI FIX-XEWKIJA

Hekk kif baned oħra fetħu l-impenji tagħhom għall-istaġun tal-festi fir-raħal tax-Xewkija fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, il-banda ċittadina u dekana La Stella kompliet iżżid mas-servizzi numerużi tagħha b’servizz ieħor fil-festa ad unur San Ġwann l-Għammiedi ċċelebrata f’dan il-lokal. Irridu nsemmu…

Continue reading

IL-BANDA LA STELLA FIL-FONTANA

Fi tmiem il-ġimgħa l-banda ċittadina u dekana La Stella ’ħadet sehem fil-festi ad unur il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ ċċelebrati fir-raħal tal-Fontana. F’din il-festa l-banda kellha żewġ servizzi, wieħed lejlet il-festa u ieħor f’nhar il-festa. Fil-fatt dawn is-servizzi l-banda tagħna ilha…

Continue reading

AKTAR IMPENJI GĦALL-BANDA ‘LA STELLA’

Hekk kif beda x-xahar ta’ Ġunju, il-banda ċittadina La Stella kompliet bl-impenji tagħha marbuta mal-festi Sajfin. Wara l-festa ta’ San Pawl fil-Munxar li tat bidu għall-festi Għawdxin, il-Ħadd li għadda kien imiss il-festa tal-Corpus fir-raħal ċkejken tal-Għasri. Hawn il-banda tagħna…

Continue reading

SEBA’ BANDISTI ĠODDA MAL-BANDA LA STELLA

Nhar il-Ħadd li għadda, waqt it-tieni servizz li l-banda tagħna għamlet fl-istaġun tal-festi 2009, ġewwa r-raħal tal-Għasri, ngħaqdu mal-banda tagħna sitt bandisti ġodda lkoll bil-kurunetta, sezzjoni li kull ma jmur dejjem qed tkompli tissaħħaħ. Dawn il-bandisti l-ġodda li wħud minnhom…

Continue reading

L-ISTATWA TA’ DON BOSCO LURA F’DARHA

L-istatwa ta’ San Ġwann Bosco llum sa ttemm iż-żjara tagħha ta’ sitt ijiem fid-dar oriġinali tagħha: il-bażilika ta’ San Ġorġ. Illejla, wara konċelebrazzjoni solenni fis-6.00pm li tagħlaq tlitt ijiem ta’ Tridu mqaddes iċċelebrati minn Mons. Ġużeppi Farrugia, arċipriet emeritu, il-banda ċittadina…

Continue reading

JIFTAĦ L-ISTAĠUN TAL-FESTI 2009

Il-bieraħ, l-aħħar jum u l-aħħar Ħadd tax-xahar ta’ Mejju, fetaħ l-istaġun tal-festa f’Għawdex, b’żewġ festi: Sant’ Antnin f’Għajnsielem u dik ta’ San Pawl Nawfragu fir-raħal tal-Munxar. Mal-ftuħ ta’ dan l-istaġun, bdew ukoll l-impenji numerużi għall-banda La Stella f’dawn it-tliet xhur…

Continue reading