Join Us On:

News Archive

Monthly Archives: December 2011

ĦARSA LURA LEJN SENA OĦRA TA’ SUCCESSI

Tmiem is-sena jġagħlna nħarsu  lura lejn dak li ġara matul l-aħħar tnax -il xahar, u jekk nagħmlu dan fil-kuntest ta’ ħidmet is-Soċjetà Mużikali prinċipali ta’ gżiritna,  wieħed għandu għax jkun sodisfatt b’dak kollu li s-Soċjetà Filarmonika La Stella irnexxielha tagħmel…

Continue reading

IL-MILIED IT-TAJJEB !

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tawgura Milied qaddis lill-bandisiti, membri tagħha fl-amministrazzjoni, voluntiera, partitarji u ammiraturi tagħha u lil dawk kollha li b’xi mod jsostnuwha fil-ħidma u l-proġetti tagħha.   Il-ħimda u l-kollaborazzjoni ta’ dawn kollha jippromettu sena oħra ta’ ħidma…

Continue reading

NOQORBU AKTAR LEJN IL-MILIED

Din il-ġimgħa hija l-aktar importanti fi żmien l-avvent għaliex bejn il-lejl tas-Sibt 24 u l-Ħadd 25 ta’ Diċembru niċċelebraw it-twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru huwa id-disa’ u l-aħħar jum tan-Novena fejn fis-6.00 pm wara l-quddiesa se jkun…

Continue reading

IN-NOVENA TAL-MILIED

Illum fil-Bażilika ta’ San Ġorġ se tibda n-Novena tal-Milied. Kif imħabbar f’programm maħruġ mill-uffiċċju parrokkjali u li ġie mqassam fid-djar tagħna, illum il-Ħamis 15 ta’ Diċembru se tibda n-Novena għat-tfal u l-familji fil-quddies tas-6 pm. Din is-sena l-quddiesa tan-Novena se ssir minn…

Continue reading

IS-SURMAST PROF. JOSEPH VELLA F’OSLO

Fl-aħħar ġimgħa ta’ Novembru is-Surmast Direttur tal-Banda Ċittadina La Stella il-Prof. Joseph Vella kien mistieden f’Oslo, in-Norveġja minn National Music Teachers Association, li ta’ kull sena torganizza kompetizzjoni għall-mużiċisti żgħażagħ fejn jintgħażel il-mużiċist tas-sena. F’din il-kompetizzjoni jieħdu sehem mhux biss solisti…

Continue reading

STILLA FI STILLA

Hekk dejjem sejjħulek missirijietna u hekk insejħulek aħna għax inti verament “Stilla fi Stilla”, “Inti l-unur tal-Poplu tagħna”.   Huwa ta’ unur għalina l-Ġorġjani li f’dan il-jum hekk għażiż nilqgħuk fil-bieb ta’ darek bħalma ġara l-bieraħ filgħaxija permezz tal-Banda tagħna. Bħas-soltu kienu…

Continue reading

IL-FESTA T-TAJBA LIR-RABTIN KOLLHA

Il-festa tal-Kunċizzjoni hija festa għall-qalb ir-Rabtin kollha b’mod speċjali dawk ta’ madwar San Franġisk. F’Għawdex din il-festa tiġi ċċelebrata wkoll fil-Qala.   Bħalma informajnikom qabel, il-Banda La Stella se tagħmel numru ta’ servizzi f’din il-festa bl-ewwel wieħed ikun illum l-Erbgħa 7…

Continue reading

FESTA F’ĠIEĦ L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Din il-ġimgħa tkun taħt il-lenti  l-Knisja ta’ San Franġisk t’ Assisi fil-Belt Victoria, fejn tiġi ċċelebrata l-festa tant għażiża tal-Immakulata Kunċizzjoni. Illum il-Ħadd beda t-Tridu Solenni, bil-priedka tal-Wisq Reverendu Patri Peter P. Cachia.  Naturalment wara l-priedka kien hemm l-antifona u ċelebrazzjoni…

Continue reading

XOGĦLIJIET FIS-SALA GIUSEPPE GIARDINI VELLA

L-Għaqda tal-Armar tal-Festa ta’ San Ġorġ tinsab għaddejja minn perjodu impenjattiv daqsxejn iżjed mis-soltu, b’ħidma fuq diversi proġetti li daħlet għalihom f’dawn l-aħħar snin u inizjattivi ġodda li se tniedi fil-jiem li ġejjin.  Fil-fatt, ftit ilu, tkompliet id-dekorazzjoni fuq in-niċċa…

Continue reading

AKTAR SERVIZZI MILL-BANDA LA STELLA

Is-servizzi fil-festi tal-Banda La Stella ma jispiċċawx fi tmiem is-sajf.  Fil-fatt nhar il-Ħadd li għadda, festa parrokkjali tal-Appostlu Sant’Andrija fil-Parroċċa tal-Fontana, il-Banda La Stella akkumpanjat purċissjoni mmexxija minn Mons. Rużar Borg mat-toroq ewlenin tal-lokal.   Tard wara nofsinhar il-Banda tagħna…

Continue reading