Join Us On:

News Archive

Daily Archives: December 4, 2011

FESTA F’ĠIEĦ L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Din il-ġimgħa tkun taħt il-lenti  l-Knisja ta’ San Franġisk t’ Assisi fil-Belt Victoria, fejn tiġi ċċelebrata l-festa tant għażiża tal-Immakulata Kunċizzjoni. Illum il-Ħadd beda t-Tridu Solenni, bil-priedka tal-Wisq Reverendu Patri Peter P. Cachia.  Naturalment wara l-priedka kien hemm l-antifona u ċelebrazzjoni…

Continue reading