Join Us On:

News Archive

Monthly Archives: May 2011

NIFIRĦU LIL DUN SIMON

Il-bieraħ, is-Sibt 28 ta’ Mejju, ġewwa l-knisja katidrali, l-E.T. Mons. Isqof Mario Grech ħatar seba’ saċerdoti ġodda. Dan il-jum huwa jum għażiż ħafna għad-djoċesi ta’ Għawdex li rat lil seba’ żgħażagħ jagħżlu t-triq tas-saċerdozju. Jum mill-aktar għażiż huwa wkoll għall-parroċċa…

Continue reading

LEJN IL-PROGRAMM TAL-10 TA’ ĠUNJU

Fuq stedina tal-kunsill lokali tal-belt Victoria, il-banda ċittadina La Stella ser ittella’ programm mużikali fi Pjazza Indipendenza f’Jum il-belt Victoria, iċċelebrat nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Ġunju. Għal dan l-impenn il-banda, dejjem taħt id-direzzjoni tal-Prof. Joseph Vella, qed tħejji ruħha biex ittella’…

Continue reading

TIBDA L-PREPARAZZJONI GĦALL-PROGRAMM TA’ ĠUNJU

L-istaġun tal-festi jinsab wara l-bieb. Fil-fatt nhar il-Ħadd 29 ta’ Mejju, ser tiġi ċċelebrata l-festa ta’ San Pawl fir-raħal tal-Munxar, il-festa li tiftaħ l-istaġun tal-festi. Proprju f’din il-festa, il-banda tagħna ser tibda bl-impenji numerużi tagħha matul dawn it-tliet xhur li…

Continue reading

L-AĦĦAR XOGĦOL TAS-SURMAST VELLA PREMIERED F’PARIĠI

Ix-xahar ta’ Mejju, kien wieħed ferm impenjattiv għas-surmast direttur tal-banda tagħna, il-Professur Joseph Vella. Fil-fatt kompożizzjonijiet ġodda tiegħu ndaqqu u oħrajn ser jindaqqu għall-ewwel darba f’dan iż-żmien. L-ewwel xogħol mużikali li ndaqq f’dan ix-xahar kien il-Concerto for Clarinet and Orchestra Op…

Continue reading

GĦADA R-REKORDING TAL-MARĊI BRIJUŻI

Wara li ġimgħa ilu, ġiet imfakkra l-festa liturġika ta’ San Ġorġ, bis-sehem anke tal-banda La Stella, aktar ma jgħaddu ġranet aktar qed inkomplu noqorbu lejn il-festi kbar f’ġieħ il-Patrun t’Għawdex, iċċelebrati f’Lulju fi gżiritna. Għaldaqstant kull sezzjoni fi ħdan is-Soċjeta’ tagħna,…

Continue reading

IĊĊELEBRAT JUM SAN ĠORĠ

Il-bieraħ, il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju, id-djoċesi ta’ Għawdex fakkret is-solennita’ ta’ San Ġorġ Martri, Patrun tal-belt Victoria u tal-istess djoċesi. Il-festi laħqu l-qofol tagħhom filgħaxija b’pontifikal solenni mmexxi minn Mons. Isqof Mario Grech fil-bażilika, u eżattament wara l-banda La Stella għamlet…

Continue reading

IL-FESTA TAL-PATRUN

Illum, il-knisja f’Għawdex qed tfakkar is-solennita’ tal-qaddis protettur tagħha San Ġorġ Megalomartri. Il-qofol ta’ dawn il-festi f’ġieħ il-Patrun tagħna jintlaħqu fil-bażilika Ġorġjana f’beltna, illejla fis-7.00pm b’pontifikal solenni mmexxi mill-E.T. Isqof t’Għawdex, Mons. Mario Grech, bis-sehem tal-kapitlu u l-kleru tal-bażilika.  Jum…

Continue reading