Join Us On:

News Archive

Monthly Archives: April 2014

FESTI SPEĊJALI F’SAN ĠORĠ TA’ APRIL

Wara li f’dawn l-aħħar jiem fakkarna l-ġrajjiet tal-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu Kristu, l-bieraħ l-Knisja Universali ċċelebrat il-Festa tal-Għid.  Il-Banda Ċittadina u Dekana La Stella ħadet sehem fil-purċissjoni li toħroġ mill-Bażilika ta’ San Ġorġ nhar il-Ġimgħa li għaddiet u…

Continue reading

WIRJIET TAL-ĠIMGĦA MQADDSA

Fis-Sala tal-Każin La Stella, is-sede tas-Soċjetà Filarmonika La Stella qed tittella wirja marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa.  Il-Wirja tikkonsisti f’sett artistiku ta’ vari tal-Ġimgħa l-Kbira L-istatwi, jirrapreżentaw il-Passjoni w il-Mewt ta’ Sidna Ġesu Kristu, tas-Sur George Cassar. Il-wirja tkun miftuħa matul il-ġranet…

Continue reading

ŻEWĠ ATTIVITAJIET MARBUTA MA’ JUM SAN ĠORĠ

Żewġ appuntamenti marbuta mad-data tal-Festa Liturġika ta’ San Ġorġ huma l-ikla tradizzjonali tat-23 ta’ April kif ukoll attività taż-żgħażagħ fis-26 ta’ April.  Id-dettalji tal-attivitajiet qegħdin fil-posters li qed nipproponulkom hawn taħt.  Il-parteċipazzjoni tagħkom tkun mhux biss okkażjoni fejn niċċelebraw flimkien…

Continue reading

KUNĊERT MILL-AQWA NHAR IS-SIBT LI GĦADDA

Nhar is-Sibt li għadda l-Banda Ċittadina La Stella kienet il-protagonista fil-Kunċert tal-Ġimgħa Mqaddsa li sar fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.  L-attendenza għall-kunċert kienet waħda sabiħa u dan jagħmel kuraġġ kbir biex fil-futur nkomplu ntejbu u nkabbru dawn l-attivitajiet.  Prosit kbir imur…

Continue reading

KUNĊERT TA’ MUŻIKA SAGRA

Nhar is-Sibt li ġej il-Banda Ċittadina La Stella se ttella kunċert ta’ Mużika Sagra fil-Bażilika ta’ San Ġorġ – appuntament ta’ kull sena tal-banda tagħna f’dawn il-jiem tar-Randan.  Il-Kunċert se jkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Prof. Joseph Vella. Il-programm jinkludi biċċiet…

Continue reading

MERĦBA LILL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA L-ĠDID

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tifraħ u tawgura lill-E.T.  Dr Marie Louise Coleiro Preca għall-ħatra tagħha bħala d-disa’  President ta’ Malta.  Matul il-jum tal-bieraħ, 4 t’April Dr Coleiro Preco kellha ġurnata attivitajiet fejn matulha ħadet il-ġurament tal-ħatra wara quddiesa ċċelebrata mill-Isqfijiet…

Continue reading

APPELL LILL-PARTITARJI TA’ L-ISTILLA

Issa li dħalna fix-xahar ta’ April, il-festa ta’ San Ġorġ kull ma jmur qed narawha toqrob ġmielha.  L-organiżżazzjoni tal-festi esterni ta’ San Ġorġ hija mhux biss ġieħ għalina lkoll li niċċelebrawha imma wkoll responsabilita’ kbira li tirrikjedi (xi drabi anke…

Continue reading

IT-TAGĦLIM TAL-MUŻIKA MAS-SOĊJETÀ FILARMONIKA LA STELLA

Id-direzzjoni tas-Soċjetà qed taħdem fuq aġġornament fis-sistema tat-tagħlim tal-mużika, bil-għan li tkompli ssaħħaħ il-banda tagħha li tul l-150 sena w aktar tal-eżiżtenza tagħha rsistiet biex l-għarfien dwarha, bħala waħda fost l-aqwa baned fil-gżejjer Maltin, mhux biss jissokta imma jkompli dejjem…

Continue reading