Join Us On:

News Archive

WARA L-FUNEBRI… JIĠU L-BRIJUŻI

Wara li fil-ġimgħat li għaddew il-banda kienet impenjata fil-preparazzjoni tal-marċi fuenbri l-ġodda li ġew imżanżna fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li ħarġet mill-bażilika ta’ San Ġorġ, il-bieraħ il-banda taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur Joseph Vella bdiet il-preparazzjoni tal-marċi brijużi. Il-kunċerti preparatorji tal-marċi brijużi…

Continue reading

NIFIRĦU LIL DUN FABIO ATTARD

Is-Soċjetà Filarmonika ‘La Stella’ tixtieq tingħaqad mal-komunità parrokkjali Ġorġjana biex tifraħ lis-saċerdot Dun Fabio Attard, mill-parroċċa tagħna għall-ħatra tiegħu bħala konsulent għall-pastorali taż-żgħażagħ tas-Sależjani. Din hija kariga fl-ogħla organu tal-Moviment Sależjan fid-dinja jew il-Kapitlu Ġenerali. Dun Fabio ser ikun is-suċċessur…

Continue reading

SPETTAKLU KBIR MINN ZOO U MORENA FIT-TEATRU ASTRA

Nhar is-Sibt li għadda, fit-teatru Astra ttella’ spettaklu ieħor mill-grupp teatrali ZOO bl-isem ta’ “Zoo goes neigbours”. Għal dan l-ispettaklu kellna wkoll bħala mistiedna lir-rebbieħa tal-GO Malta Song for Europe 2008, Morena – kantanta Għawdxija li għamlet l-ewwel dehra tagħha…

Continue reading

IL-MUSICAL ‘CINDY’ FIT-TEATRU ASTRA

Nhar is-Sibt li ġej, 29 ta’ Marzu 2008, fit-Teatru Astra tal-belt Victoria ser jittella’ l-musical ‘Cindy’. Dan il-musical huwa wieħed modern fuq kitba ta’ Mike Smith u Wilf Tudor. Dan il-musical mill-aktar divertenti ser jittella’ mill-istudenti ta’ l-iskola sekondarja Aguis…

Continue reading

IL-ĠIMGĦA MQADDSA FIL-BELT VICTORIA

Fil-ġranet li għaddew il-knisja kattolika ċċelebrat il-Passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, u l-qawmien tiegħu mill-mewt. Fil-belt Victoria, bħal numru kbir ta’ rħula u bliet Maltin u Għawdxin ġew iċċelebrati dawn il-festi, fejn saru kemm il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira kif…

Continue reading

IL-BANDA ‘LA STELLA’ FIL-ĠIMGĦA MQADDSA

Wara r-rekording tas-sett ġdid ta’ marċi funebri, imiss issa li dawn il-marċi jindaqqu fil-pubbliku waqt il-purċissjoni mill-aktar devota tal-Ġimgħa l-Kbira li ser toħroġ mill-bażilika ta’ San Ġorġ fil-belt Victoria. Din il-purċissjoni li zgur tmur lura qabel is-sena 1788 hija waħda…

Continue reading

MORENA FIT-TEATRU ASTRA NHAR IS-SIBT 22 TA’ MARZU

Flimkien mal-grupp komiku ZOO, nhar is-Sibt 22 ta’ Marzu, it-Teatru Astra ser jilqa’ lill-kantanta Għawdxija Morena, ir-rebbieħa tal-festival tal-kanzunetta Maltija għall-Ewropa ta’ din is-sena. Morena, friska mir-rebħ ta’ dan il-festival prestiġjuż għal pajjiżna, aċċettat l-istedina min-naħa tas-Soċjetà Filarmonika La Stella…

Continue reading

LEJN FESTIVAL MEDITERRANEA 2008

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” ħarġet il-programm uffiċċjali tas-seba’ edizzjoni ta’ Festival Mediterranea. Din is-sena dan il-festival kulturali ferm prestiġjuż ser jiftaħ nhar it-Tnejn 20 t’Ottubru u jagħlaq il-Ġimgħa 31 t’Ottubru – festival li ser jiġbor fih numru ta’ site visits…

Continue reading

“ZOO GOES NEIGHBOURS” FIT-TEATRU ASTRA

Il-Kumpanija Zoo Media & Entertainment għal darb’oħra ġiet mistiedna mis-Soċjetà Filarmonika “La Stella” biex ittella’ spettaklu ieħor fit-Teatru Astra. L-ispettaklu li din id-darba ser iġib l-isem “Zoo Goes Neighbours” ser jittella’ nhar is-Sibt 22 ta’ Marzu fit-8.30pm. Din ser tkun…

Continue reading

INSELLMU LIL MONS. ANTON GRECH VELLA

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tixtieq tingħaqad mal-kumplament tal-komunità Ġorġjana biex tagħti l-aħħar tislima lil Mons. Anton Grech Vella li ħalliena l-bieraħ, fl-età ta’ 90 sena. Mons. Grech Vella miet fl-isptar ġenerali ta’ Għawdex imdawwar mill-qraba tiegħu u minn saċerdoti mill-parroċċa…

Continue reading

IRREKORDJAT IS-SETT ĠDID TA’ MARĊI FUNEBRI

Il-bieraħ, il-banda ċittadina u dekana tal-belt Victoria, irrekordjat is-sett ġdid ta’ marċi funebri li mistenni joħroġ għall-bejgħ fil-jiem li ġejjin. Is-sett ġdid ser jinkludi ħdax-il marċ funebri mill-pinna ta’ kompożituri varji. Fost dawn il-marċi, li ser inħabbruhom uffiċċjalment fil-jum li…

Continue reading

IL-HADD 24 TA’ FRAR IR-REKORDING TAL-MARĊI FUNEBRI

Nhar il-Ħadd li ġej, il-banda ċittadina “La Stella” ser tirrekordja s-sett ġdid ta’ marċi funebri li ser jindaqqu tul il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li toħroġ mill-bażilika ta’ San Ġorġ Martri, fil-belt Victoria. Fil-jumejn li ġejjin il-banda tagħna taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur…

Continue reading

LAQGĦAT GĦALL-MEMBRI TAS-SOĊJETÀ ‘LA STELLA’

Fuq inizzjattiva tal-kumitat ċentrali tas-Soċjetà Filarmonika “La Stella” u tad-direttur spiritwali l-ġdid tas-Soċjetà, Mons. Ġużeppi Farrugia, tul dan iż-żmien tar-Randan ser isiru numru ta’ laqgħat ta’ formazzjoni għall-membri kollha li jaħdmu fi ħdan din is-Soċjetà mużikali ta’ beltna. Is-Soċjetà “La…

Continue reading

TIBDA L-PREPARAZZJONI GĦAR-REKORDING TAL-MARĊI FUNEBRI

Fi tmiem il-ġimgħa, il-banda ċittadina “La Stella” taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur tagħha Mro Joseph Vella, mill-ġdid reġgħet bdiet bl-impenji tagħha din id-darba bi preparazzjoni għall-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa. Matul il-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa, il-banda tagħna ttella’ Kunċert ta’ Mużika Sagra fil-bażilika ta’…

Continue reading

SERATA MA’ MARISA D’AMATO

Nhar is-Sibt 9 ta’ Frar, fil-każin tagħna ser tiġi organizzata serata mill-isbaħ li fiha bħala mistiedna speċjali ser ikollna lill-kantanta Marisa D’Amato. Marisa D’Amato li hija meqjusa bħala waħda mill-aqwa kantanti tal-mużika country f’pajjiżna ser tkun qed tagħti spettaklu li…

Continue reading

IPPUBBLIKATA R-RIVISTA “TA’ L-ISTILLA”

Fi tmiem il-ġimgħa, ġiet ippubblikata r-rivista uffiċċjali tas-Soċjetà tagħna: “ta’ l-iStilla” – ħarġa numru 27. Din l-ewwel pubblikazzjoni għas-sena 2008, qed tagħti ħarsa lejn okkażjonijiet speċjali li għaddejna minnhom fl-aħħar xhur tas-sena 2007, fosthom il-ħatra ta’ arċipriet ġdid tal-parroċċa tagħna;…

Continue reading

IKLA U QUDDIESA FIL-BIDU TAS-SENA L-ĠDIDA

Saret tradizzjoni li fil-bidu ta’ sena ġdida tiġi offruta ikla għall-membri kollha tas-Soċjetà tagħna. Din is-sena l-ikla saret nhar is-Sibt 19 ta’ Jannar ġewwa Palazzo Margerita f’ta’ Sannat. Għal din l-ikla kien hemm preżenti l-membri tal-kumitat immexxija mill-president Dr Joseph…

Continue reading

WEBSITE SUĊĊESS

Minn Ġunju 1957, ir-rivista “Leħen il-belt Victoria” bdiet tiġi ppubblikata mis-Soċjetà Filarmonika “La Stella” biex tibda twassal il-vuċi tagħha. Maż-żmien din ir-rivista minħabba xi raġunijiet ma baqgħetx toħroġ u fl-1997 inħass il-bżonn li mill-ġdid jerġa’ jkun hemm vuċi għas-Soċjetà u…

Continue reading

NIFIRĦU LIT-TENUR JOSEPH CALLEJA

It-tenur Malti Joseph Calleja dan l-aħħar ngħata l-midalja tad-deheb 2007 tas-Soċjetà Maltija ta’ l-Arti, Manifattura u l-Kummerċ waqt ċerimonja li saret fil-Casino Maltese, il-belt Valletta. Huwa ngħata dan il-premju bħala rikonoxximent għas-suċċessi internazzjonali miksuba minn Joseph Calleja fil-karriera mużikali tiegħu.…

Continue reading

40 SENA – TEATRU ASTRA

Illum 20 ta’ Jannar 2008, is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tal-belt Victoria, b’ferħ kbir qed tfakkar l-40 anniversarju mill-ftuħ uffiċċjali tal-każin “La Stella” u tat-Teatru Astra. Is-Soċjetà “La Stella” li taf il-bidu tagħha fis-sena 1863 kellha diversi postijiet li servew ta’…

Continue reading

IT-TAGĦLIM TAL-MUŻIKA FIL-KAŻIN TAGĦNA

Waħda mill-aktar fergħat importanti tas-Soċjetà “La Stella”, hija dik tat-tagħlim ta’ l-allievi. Is-Soċjetà tqis din is-sezzjoni bħala waħda fundamentali, u dejjem tassigura li tingħata l-attenzjoni li hemm bżonn. Attwalment fil-banda tagħna nsibu numri kbir ta’ bandisti żgħażagħ u tfal, u…

Continue reading

INFAKKRU L-11 TA’ JANNAR 1881

Il-11 ta’ Jannar 1881, huwa jum storiku għas-Soċjetajiet Mużikali Għawdxin. Kien proprju f’din id-data li twaqqfet uffiċċjalment l-ewwel Soċjetà Filarmonika f’Għawdex – dik “La Stella Vincitrice” tal-belt Victoria. B’kuntratt pubbliku li sar fir-residenza tas-sur Salvu Zammit fi Sqaq numru 9,…

Continue reading

INĦARSU ’L QUDDIEM

Bdejna sena ġdida, u bħas-snin l-imgħoddija, is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tibqa’ minn xahar għal xahar impenjata fl-oqsma kollha tagħha. Soċjetà kbira bħalma hi s-Soċjetà “La Stella” ma tistax taħdem biss tul ix-xahar tal-festa, iżda hija Soċjetà attiva s-sena kollha, grazzi…

Continue reading

MONS. ĠUŻEPPI FARRUGIA DIRETTUR SPIRITWALI ĠDID

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tal-belt Victoria, b’ferħ kbir tħabbar in-nominazzjoni ta’ Mons. Ġużeppi Farrugia bħala d-direttur spiritwali ġdid tas-Soċjetà u kappillan tal-banda ċittadina u dekana “La Stella”. Mons. Ġużeppi Farrugia huwa arċipriet emeritu tal-knisja proto-parrokkjali u arċi-matriċi ta’ San Ġorġ…

Continue reading

ĦARSA LURA LEJN IS-SENA 2007

Għaddiet sena oħra, u xieraq li qabel nibdew sena ġdida li ġġib magħha sfidi ġodda, nagħtu ħarsa lejn dik li għaddiet. Is-sena 2007 kienet sena oħra mimlija impenji għall-banda “La Stella”; għat-Teatru Astra, kif ukoll għall-għaqdiet kollha fi ħdan is-Soċjetà…

Continue reading

CHORUS URBANUS IN CONCERT AT THE ASTRA THEATRE

Johann Strauss’ effervescent music together with the gentle tempo of Viennese waltz rhythms provided an exciting opening to the tenth edition of Il-Kuncert tal-Milied organized by the Chorus Urbanus (www.chorusurbanus.com). This addition to the traditional Christmas fare of past editions…

Continue reading

WIRJA MILL-AQWA MILL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’

Wara sena ta’ impenji kontinwi, nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru, il-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ inkurunat is-sena 2007 b’wirja mill-aqwa fil-kunċert mużikali annwali mtella’ ġewwa t-teatru tas-Soċjetà, it-teatru Astra. Quddiem udjenza numeruża, immexxija mill-ogħla awtoritajiet fosthom l-iSpeaker tal-Kamra tad-deputati…

Continue reading

ANNUAL SYMPHONIC CONCERT – SATURDAY 15 DECEMBER

Nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru 2007, il-banda ċittadina u dekana “La Stella” tal-belt Victoria ser ittella’ il-kunċert sinfoniku annwali tagħha ġewwa t-Teatru Astra. F’dan il-programm mużikali, il-banda li ser tkun taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur il-Prof. Joseph Vella, ser tesegwixxi mużika…

Continue reading

IĊĊELEBRATA L-FESTA TAL-KUNĊIZZJONI

Fil-jiem li għaddew, il-belt Victoria ċċelebrat il-festa ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, festa li għandha rabtiet speċjali kemm mal-parroċċa ta’ San Ġorġ, kif ukoll mas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”. Fil-knisja konventwali ta’ San Franġisk ġew iċċelebrati l-festi interni f’ġieh Marija Immakulata, fejn l-Arċipriet…

Continue reading

SEHEM IL-BANDA LA STELLA FIL-FESTA TAL-KUNĊIZZJONI

IL-ĠIMGĦA 7 TA’ DIĊEMBRU JUM ID-DIMOSTRAZZJONI 8.00pm: Marċ brijuż mill-Banda Ċittadina Dekana ‘La Stella’ jakkumpanja l-istatwa ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, maħduma fl-2002 għall-festi ta’ barra minn Pawlu Aquilina, statwarju Għawdxi. Il-marċ jgħaddi minn Triq Għajn Qatet, Triq 8 ta’ Diċembru, Triq…

Continue reading

IL-BANDA “LA STELLA” U L-KUNĊIZZJONI

Il-Banda Ċittadina La Stella hija waħda marbuta mal-festi Għawdxin li jiġu ċċelebrati f’ġieh l-Immakulata. Is-Soċjetà Filarmonika La Stella ġiet imwaqqfa legalment fil-11 ta’ Jannar 1881 u dejjem qieset din il-festa ta’ l-Immakulata bħala dik sekondarja għall-festa tagħha, wara dik tal-Patrun…

Continue reading

AKTAR IMPENJI GĦALL-BANDA TAGĦNA

Ninsabu fl-aħħar ġimgħat ta’ preparazzjoni għall-programm mużikali annwali tal-banda li kif ħabbarna l-ġimgħa l-oħra ser isir nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru ġewwa t-teatru Astra. Iżda dan mhux ser ikun l-uniku impenn tul ix-xahar ta’ Diċembru. Fil-fatt nhar il-Ħadd li ġej…

Continue reading

MACBETH…DIZASTRU KKAWZAT MILL-KILBA GHALL-POTER

Kitba ta’ Joyce Guillaumier [ it-torċa – 18 ta’ Novembru, 2007 ] Mario Corradi, id-direttur artistiku tal-produzzjoni ta’ l-opra Macbeth li rajna fit-Teatru Astra fl-aħħar jiem ta’ Ottubru, jgħidilna fin-nota li kiteb fil-ktejjeb maħruġ għall-okkażjoni, li hu għafas l-iktar fuq…

Continue reading

1 32 33 34 35 36 38