Join Us On:

News Archive

IL-HADD 24 TA’ FRAR IR-REKORDING TAL-MARĊI FUNEBRI

Nhar il-Ħadd li ġej, il-banda ċittadina “La Stella” ser tirrekordja s-sett ġdid ta’ marċi funebri li ser jindaqqu tul il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li toħroġ mill-bażilika ta’ San Ġorġ Martri, fil-belt Victoria. Fil-jumejn li ġejjin il-banda tagħna taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur…

Continue reading

LAQGĦAT GĦALL-MEMBRI TAS-SOĊJETÀ ‘LA STELLA’

Fuq inizzjattiva tal-kumitat ċentrali tas-Soċjetà Filarmonika “La Stella” u tad-direttur spiritwali l-ġdid tas-Soċjetà, Mons. Ġużeppi Farrugia, tul dan iż-żmien tar-Randan ser isiru numru ta’ laqgħat ta’ formazzjoni għall-membri kollha li jaħdmu fi ħdan din is-Soċjetà mużikali ta’ beltna. Is-Soċjetà “La…

Continue reading

TIBDA L-PREPARAZZJONI GĦAR-REKORDING TAL-MARĊI FUNEBRI

Fi tmiem il-ġimgħa, il-banda ċittadina “La Stella” taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur tagħha Mro Joseph Vella, mill-ġdid reġgħet bdiet bl-impenji tagħha din id-darba bi preparazzjoni għall-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa. Matul il-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa, il-banda tagħna ttella’ Kunċert ta’ Mużika Sagra fil-bażilika ta’…

Continue reading

SERATA MA’ MARISA D’AMATO

Nhar is-Sibt 9 ta’ Frar, fil-każin tagħna ser tiġi organizzata serata mill-isbaħ li fiha bħala mistiedna speċjali ser ikollna lill-kantanta Marisa D’Amato. Marisa D’Amato li hija meqjusa bħala waħda mill-aqwa kantanti tal-mużika country f’pajjiżna ser tkun qed tagħti spettaklu li…

Continue reading

IPPUBBLIKATA R-RIVISTA “TA’ L-ISTILLA”

Fi tmiem il-ġimgħa, ġiet ippubblikata r-rivista uffiċċjali tas-Soċjetà tagħna: “ta’ l-iStilla” – ħarġa numru 27. Din l-ewwel pubblikazzjoni għas-sena 2008, qed tagħti ħarsa lejn okkażjonijiet speċjali li għaddejna minnhom fl-aħħar xhur tas-sena 2007, fosthom il-ħatra ta’ arċipriet ġdid tal-parroċċa tagħna;…

Continue reading

IKLA U QUDDIESA FIL-BIDU TAS-SENA L-ĠDIDA

Saret tradizzjoni li fil-bidu ta’ sena ġdida tiġi offruta ikla għall-membri kollha tas-Soċjetà tagħna. Din is-sena l-ikla saret nhar is-Sibt 19 ta’ Jannar ġewwa Palazzo Margerita f’ta’ Sannat. Għal din l-ikla kien hemm preżenti l-membri tal-kumitat immexxija mill-president Dr Joseph…

Continue reading

WEBSITE SUĊĊESS

Minn Ġunju 1957, ir-rivista “Leħen il-belt Victoria” bdiet tiġi ppubblikata mis-Soċjetà Filarmonika “La Stella” biex tibda twassal il-vuċi tagħha. Maż-żmien din ir-rivista minħabba xi raġunijiet ma baqgħetx toħroġ u fl-1997 inħass il-bżonn li mill-ġdid jerġa’ jkun hemm vuċi għas-Soċjetà u…

Continue reading

NIFIRĦU LIT-TENUR JOSEPH CALLEJA

It-tenur Malti Joseph Calleja dan l-aħħar ngħata l-midalja tad-deheb 2007 tas-Soċjetà Maltija ta’ l-Arti, Manifattura u l-Kummerċ waqt ċerimonja li saret fil-Casino Maltese, il-belt Valletta. Huwa ngħata dan il-premju bħala rikonoxximent għas-suċċessi internazzjonali miksuba minn Joseph Calleja fil-karriera mużikali tiegħu.…

Continue reading

40 SENA – TEATRU ASTRA

Illum 20 ta’ Jannar 2008, is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tal-belt Victoria, b’ferħ kbir qed tfakkar l-40 anniversarju mill-ftuħ uffiċċjali tal-każin “La Stella” u tat-Teatru Astra. Is-Soċjetà “La Stella” li taf il-bidu tagħha fis-sena 1863 kellha diversi postijiet li servew ta’…

Continue reading

IT-TAGĦLIM TAL-MUŻIKA FIL-KAŻIN TAGĦNA

Waħda mill-aktar fergħat importanti tas-Soċjetà “La Stella”, hija dik tat-tagħlim ta’ l-allievi. Is-Soċjetà tqis din is-sezzjoni bħala waħda fundamentali, u dejjem tassigura li tingħata l-attenzjoni li hemm bżonn. Attwalment fil-banda tagħna nsibu numri kbir ta’ bandisti żgħażagħ u tfal, u…

Continue reading

INFAKKRU L-11 TA’ JANNAR 1881

Il-11 ta’ Jannar 1881, huwa jum storiku għas-Soċjetajiet Mużikali Għawdxin. Kien proprju f’din id-data li twaqqfet uffiċċjalment l-ewwel Soċjetà Filarmonika f’Għawdex – dik “La Stella Vincitrice” tal-belt Victoria. B’kuntratt pubbliku li sar fir-residenza tas-sur Salvu Zammit fi Sqaq numru 9,…

Continue reading

INĦARSU ’L QUDDIEM

Bdejna sena ġdida, u bħas-snin l-imgħoddija, is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tibqa’ minn xahar għal xahar impenjata fl-oqsma kollha tagħha. Soċjetà kbira bħalma hi s-Soċjetà “La Stella” ma tistax taħdem biss tul ix-xahar tal-festa, iżda hija Soċjetà attiva s-sena kollha, grazzi…

Continue reading

MONS. ĠUŻEPPI FARRUGIA DIRETTUR SPIRITWALI ĠDID

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tal-belt Victoria, b’ferħ kbir tħabbar in-nominazzjoni ta’ Mons. Ġużeppi Farrugia bħala d-direttur spiritwali ġdid tas-Soċjetà u kappillan tal-banda ċittadina u dekana “La Stella”. Mons. Ġużeppi Farrugia huwa arċipriet emeritu tal-knisja proto-parrokkjali u arċi-matriċi ta’ San Ġorġ…

Continue reading

ĦARSA LURA LEJN IS-SENA 2007

Għaddiet sena oħra, u xieraq li qabel nibdew sena ġdida li ġġib magħha sfidi ġodda, nagħtu ħarsa lejn dik li għaddiet. Is-sena 2007 kienet sena oħra mimlija impenji għall-banda “La Stella”; għat-Teatru Astra, kif ukoll għall-għaqdiet kollha fi ħdan is-Soċjetà…

Continue reading

CHORUS URBANUS IN CONCERT AT THE ASTRA THEATRE

Johann Strauss’ effervescent music together with the gentle tempo of Viennese waltz rhythms provided an exciting opening to the tenth edition of Il-Kuncert tal-Milied organized by the Chorus Urbanus (www.chorusurbanus.com). This addition to the traditional Christmas fare of past editions…

Continue reading

WIRJA MILL-AQWA MILL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’

Wara sena ta’ impenji kontinwi, nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru, il-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ inkurunat is-sena 2007 b’wirja mill-aqwa fil-kunċert mużikali annwali mtella’ ġewwa t-teatru tas-Soċjetà, it-teatru Astra. Quddiem udjenza numeruża, immexxija mill-ogħla awtoritajiet fosthom l-iSpeaker tal-Kamra tad-deputati…

Continue reading

ANNUAL SYMPHONIC CONCERT – SATURDAY 15 DECEMBER

Nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru 2007, il-banda ċittadina u dekana “La Stella” tal-belt Victoria ser ittella’ il-kunċert sinfoniku annwali tagħha ġewwa t-Teatru Astra. F’dan il-programm mużikali, il-banda li ser tkun taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur il-Prof. Joseph Vella, ser tesegwixxi mużika…

Continue reading

IĊĊELEBRATA L-FESTA TAL-KUNĊIZZJONI

Fil-jiem li għaddew, il-belt Victoria ċċelebrat il-festa ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, festa li għandha rabtiet speċjali kemm mal-parroċċa ta’ San Ġorġ, kif ukoll mas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”. Fil-knisja konventwali ta’ San Franġisk ġew iċċelebrati l-festi interni f’ġieh Marija Immakulata, fejn l-Arċipriet…

Continue reading

SEHEM IL-BANDA LA STELLA FIL-FESTA TAL-KUNĊIZZJONI

IL-ĠIMGĦA 7 TA’ DIĊEMBRU JUM ID-DIMOSTRAZZJONI 8.00pm: Marċ brijuż mill-Banda Ċittadina Dekana ‘La Stella’ jakkumpanja l-istatwa ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, maħduma fl-2002 għall-festi ta’ barra minn Pawlu Aquilina, statwarju Għawdxi. Il-marċ jgħaddi minn Triq Għajn Qatet, Triq 8 ta’ Diċembru, Triq…

Continue reading

IL-BANDA “LA STELLA” U L-KUNĊIZZJONI

Il-Banda Ċittadina La Stella hija waħda marbuta mal-festi Għawdxin li jiġu ċċelebrati f’ġieh l-Immakulata. Is-Soċjetà Filarmonika La Stella ġiet imwaqqfa legalment fil-11 ta’ Jannar 1881 u dejjem qieset din il-festa ta’ l-Immakulata bħala dik sekondarja għall-festa tagħha, wara dik tal-Patrun…

Continue reading

AKTAR IMPENJI GĦALL-BANDA TAGĦNA

Ninsabu fl-aħħar ġimgħat ta’ preparazzjoni għall-programm mużikali annwali tal-banda li kif ħabbarna l-ġimgħa l-oħra ser isir nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru ġewwa t-teatru Astra. Iżda dan mhux ser ikun l-uniku impenn tul ix-xahar ta’ Diċembru. Fil-fatt nhar il-Ħadd li ġej…

Continue reading

MACBETH…DIZASTRU KKAWZAT MILL-KILBA GHALL-POTER

Kitba ta’ Joyce Guillaumier [ it-torċa – 18 ta’ Novembru, 2007 ] Mario Corradi, id-direttur artistiku tal-produzzjoni ta’ l-opra Macbeth li rajna fit-Teatru Astra fl-aħħar jiem ta’ Ottubru, jgħidilna fin-nota li kiteb fil-ktejjeb maħruġ għall-okkażjoni, li hu għafas l-iktar fuq…

Continue reading

SPETTAKLU MINN ALISON WHITE DANCE STUDIO

Tkompli l-attività teatrali fit-Teatru Astra bis-sehem ta’ diversi kumpaniji li minn sena għal oħra jiġu għandna sabiex jagħmlu użu mis-sala ġdida fi ħdan il-kumpless tas-Soċjetà La Stella, teatru li għadu frisk bis-suċċess enormi miksub biż-żewġ rappreżentazzjonijiet ta’ l-opra lirika ta’…

Continue reading

‘ZOO’ GĦAL DARB’OĦRA FIT-TEATRU ASTRA

Il-kumpanija ‘Zoo Media & Entertainment’ għal darb’oħra ser jerġgħu jagħtu spettaklu fit-teatru tagħna. Fil-fatt il-grupp komiku Zoo ser itella’ żewġ shows. Fit-2 ta’ Diċembru ser jittella’ l-ispettaklu bl-isem ta’ “Misraħ Kola”, spettaklu li jġib l-istess isem tal-programm televiżiv li jsir…

Continue reading

GREAT PERFORMANCE

Effie F. Brown [timesofmalta.com – November 12, 2007] We enjoyed a wonderful night of opera at the Astra Theatre in Victoria on October 27. The production of Macbeth was very exciting, the National Orchestra conducted by Joseph Vella delightful, and…

Continue reading

“MACBETH CHOIR MISTRESS”

by Mro Joseph Vella [timesofmalta.com – November, 11, 2007] May I publicly thank Maria Frendo, who for some strange reason did not even get a passing mention in the review of Macbeth at the Astra Theatre in Victoria (The Sunday…

Continue reading

JUM IL-PUSSESS…aktar ritratti

Nhar il-Ħadd li għadda, il-komunità parrokkjali ta’ San Ġorġ, fil-belt Victoria, ingħaqdet mar-Ragħaj il-ġdid tagħha f’jum il-pussess tiegħu bħala arċipriet tal-parroċċa Ġorġjana. Illum ser inkomplu nġibu aktar ritratti ta’ dan il-jum tant speċjali għall-parroċċa tagħna. Intant, iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-pussess ta’…

Continue reading

“KNIGHT OF MALTA”

Having spent an evening at Teatru Astra Victoria, I feel the need to congratulate La Stella Philharmonic Society on producing a superb Macbeth. Many a European opera company would envy the professionalism of its performers and production team. It is…

Continue reading

VERDI’S FIRST MASTERPIECE

Review by Cecilia Xuereb [timesofmalta.com – November 4, 2007] Macbeth was the first opera that Giuseppe Verdi wrote on a play by his beloved Shakespeare. With it the composer ceased to be a purveyor of popular entertainment as Rossini and…

Continue reading

SUPERB MACBETH

by Albert G. Storace [timesofmalta.com] Allow me to congratulate the Astra Theatre on its staging of Verdi’s Macbeth. It was a superb evening with that stunning Lady Macbeth of soprano Francesca Patanè, the Macbeth of her real-life husband, baritone Marco…

Continue reading

MERĦBA MONS. PAWLU CARDONA

Il-bieraħ il-Ħadd l-4 ta’ Novembru, kien jum ieħor mill-aktar importanti fl-istorja tal-knisja proto-parrokkjali, arċi-matriċi, bażilika u kolleġġjata lateranensi ta’ San Ġorġ fil-belt Victoria. Mons. Pawlu Cardona ħa l-pussess bħala l-arċipriet ta’ din il-bażilika urbana. Kien jum ieħor ta’ festa, għalih…

Continue reading

MERĦBA PAWLU FIL-BELT TA’ ĠORĠI

Għada l-Ħadd l-4 ta’ Novembru, huwa l-jum li fih Mons. Pawlu Cardona ser jieħu l-pussess bħala l-arċipriet tal-knisja proto-parrokkjali, arċi-matriċi, bażilika u kolleġġjata lateranensi ta’ San Ġorġ. Huwa jum ieħor ta’ festa, li fih għal darb’oħra b’mod eżamplari l-poplu Ġorġjan…

Continue reading

KUNĊERT MILL-ISBAĦ MIL-“LA STELLA SOLOISTS”

Il-bieraħ bħala parti mis-sitt edizzjoni ta’ Festival Mediterranea kien imiss kunċert ieħor bl-isem “La Stella Soloists” – kunċert li ta l-opportunità lil mużiċisti żgħażagħ li jippromettu ferm fi ħdan is-Soċjetà Mużikali tagħna biex jesebixxu lilhom infushom. Għall-kunċert li sar fl-Aula…

Continue reading

1 32 33 34 35 36 37