Join Us On:

News Archive

UN BRIVIDO MI CORSE PER LE VENE!

Un brivido mi corse per le vene !  huwa vers mill-lirika li tkanta Lucia fl-ewwel att tal-opra Lucia di Lammermoor.  Minkejja li Lucia tkanta dan il-vers f’kuntest totalment differenti, ninsabu ċerti li ħafna minn dawk preżenti f’xi waħda mir-rappreżentazzjonijiet, għexu…

Continue reading

LUCIA DI LAMMERMOOR TA’ GAETANO DONIZETTI

Fit-Teatru Astra l-bieraħ saret l-ewwel rappreżentazzjoni ta’ Lucia di Lammermoor ta’ Gaetano Donizetti.  L-opra kienet imqassma f’żewġ atti fuq librett ta’ Salvadore Cammaranno. Id-direzzjoni tal-mużika kienet f’idejn il-Prof Joseph Vella filwaqt li dik artistika kienet ta’ Enrico Stinchelli. Prosit tassew…

Continue reading

IĦALLINA S-SUR GEORGE N. CASSAR

Is-Soċjeta Filarmonika La Stella tinsab imnikkta bl-aħbar tal-mewt tas-Sur George N. Cassar li għal żmien qasir fit-tmeninijiet kien serva ta’ president. Il-funeral tiegħu se jsir illum 23 ta’ Ottubru 2017, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ fil-quddiesa tal-5.00pm. Is-Sur Cassar huwa magħruf…

Continue reading

BIDU TA’ SENA OĦRA GĦALL-ASMT

F’Ottubru se terġa tiftaħ sena akkademika oħra tal-ASMT.  Il-lezzjonijiet jinkludu taħlita ta’ kant, żfin u drama, ingredjenti neċessarji biex wieħed ikun jista’ jipparteċipa f’musicals li jsiru fit-teatri.  Għal dan il-kors l-ASMT qabbdet għalliema kwalifikati ħafna u persważi li din is-sena…

Continue reading

20 SENA MID-DEBUTT TA’ JOSEPH CALLEJA FIT-TEATRU ASTRA

Il-bieraħ filgħaxija sar kunċert grandjuż mit-tenur ċelebri Malti Joseph Calleja biex jiċċelebra l-għoxrin anniversarju minn meta huwa beda l-karriera professjonali tiegħu bħala tenur, liema karriera rat il-bidu tagħha fit-Teatru Astra fl-opra Macbeth tal-1997. Waqt il-kunċert tal-bieraħ intweriet silta qasira bit-tenur…

Continue reading

BBQ B’RISQ L-GĦAQDA TAL-ARMAR

Għalkemm il-festa tagħna ma ilhix ħafna li għaddiet il-ħidma għall-festa tas-sena d-dieħla ġa bdiet.  Filfatt ġa saru diversi BBQs b’risq sezzjonijiet diversi u nhar il-Ħamis 31 t’ Awwissu se jkun hemm ieħor fejn ir-Rook f’Marsalforn.  Jekk it-temp ma jkunx jippermetti…

Continue reading

JESUS CHRIST SUPERSTAR FIT-TEATRU ASTRA

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li t-Teatru Astra se jkun qed jagħmel fl-2018 fl-għeluq tal-50 sena mill-ftuħ uffiċjali tiegħu (1968-2018), it-Teatru Astra se jtella musical live ieħor – Jesus Christ Superstar ta’ Andrew LLoyd Webber.  Għal dawk kollha li jħobbu din ix-xorta…

Continue reading

FESTA TA’ SAN LAWRENZ

Illejla l-Banda Ċittadina La Stella se tagħmel l-aħħar servizz fil-festi tas-sajf tal-2017.  Is-servizz jikkonsisti f’marċ minn Triq il-Ġebla tal-Ġeneral u daqq tal-Innu l-Kbir u programm fil-pjazza ewlenija tar-raħal.  Il-banda se tkun taħt id-direzzjoni tal-Prof. Joseph Vella. Minn din il-paġna nixtiequ…

Continue reading

SERVIZZ FIL-FESTA TA’ SANTA MARGERITA

Nhar il-Ħadd li għadda l-Banda Ċittadina La Stella għamlet servizz importanti fil-festa ta’ Santa Margerita tar-raħal ta’ Sannat.  Is-servizz kien jikkonsisti f’marċ mat-toroq ewlenin u programm fil-pjazza tar-raħal.  Matul il-marċ il-Banda Ċittadina La Stella daqqet numru ta’ marċi mis-sett il-ġdid…

Continue reading

FESTA KOMPLUTA !

Il-bieraħ ġew fi tmiemhom il-festi ta’ San Ġorġ Martri tal-Belt Victoria, festa li nistgħu ngħidu hija festa ta’ mużika, festa ta’ briju, festa ta’ nar, festa ta’ talb lil San Ġorġ, festa solenni, festa ta’ ħbiberija bejn diversi nies minn…

Continue reading

IL-FESTA T’TAJBA !

L-festa t’tajba lill-Ġorġjani kollha u lil dawk li ġew jifirħu magħna minn bliet u rħula oħra f’dan il-jum.  Lilkom nagħtukom merħba fil-belt Għawdxija. “Għal dejjem, o San Ġorġ, int tibqa’ tagħna l-ġieħ – f’kull żmien, int u int biss dal-ġens…

Continue reading

IT-TIENI JUM TAT-TRIDU: PJAZZA OĦRA IPPAKKJATA

Il-bieraħ filgħaxija, għat-tielet jum konsekuttiv, il-poplu ġorġjan ippakkja pjazza oħra ! Wara li t-Tlieta il-folla ħonqot pjazza San Franġisk, u l-Erbgħa pjazza San Ġorġ, il-bieraħ kien imiss Pjazza Savina, waqt id-dimostrazzjoni popolari tal-Ħamis, it-tieni jum tat-tridu, bl-istatwa ta’ San Ġorġ…

Continue reading

SPETTAKLU MILL-AKBAR !

Il-bieraħ filgħaxija Pjazza San Ġorġ laqgħet fiha folla li ġeneralment narawha għal ħruġ u d-dħul ta’ San Ġorġ nhar il-festa. Il-marċ tradizzjonali tal-Erbgħa telaq minn Triq Għajn Qatet fejn fi Pjazza San Ġorġ bdiet id-dimostrazzjoni b’ San Ġorġ taż-Żiemel (1987),…

Continue reading

L-EWWEL JUM TAT-TRIDU

Hekk kif dħalna fil-qalba tal-festa illejla nibdew it-Tridu Solenni.  Din is-sena il-priedka se ssir minn Patri Joe Buttigieg, Gwardjan tal-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini tal-Belt Victoria. Il-kant solenni tal-Għasar jibda fis-6.30pm.  Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi għall-funzjonijiet sbieħ tal-knisja ħalli verament niċċelebraw…

Continue reading

DAN HUWA ‘BISS’ TMIEM IN-NOVENA !

Dan mhux il-ħruġ minn niċċa, jew ħruġ il-purċissjoni imma “biss” tmiem in-novena !  Qed ngħidu dan għax il-preżenza tagħkom il-bieraħ filgħaxija fil-Bażilika Ġorġjana kienet xhieda ta’ kemm inħobbu lil San Ġorġ, mhux biss f’dak li huwa estern imma fl-intern profond,…

Continue reading

BIDU TAN-NOVENA…WASLET IL-FESTA !

Nhar is-Sibt li ġej tibda n-novena għall-familja kollha ġewwa l-parroċċa tagħna.  Kif saħaq tajjeb l-arċipriet Mons Joseph Curmi waqt il-quddies tal-Ħadd li għadda, n-novena hija importanti ħafna għax biha nitħejju spiritwalment biex niċċelebraw bil-kbir il-patrun tagħna San Ġorġ.  Għalhekk ninkoraġġixxu…

Continue reading

IL-FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

L-aħħar servizz ta’ qabel il-festa ta’ San Ġorġ hu dak ta’ għada l-Erbgha, 28 ta’ Gunju 2017, ġewwa n-Nadur. Il-Banda Ċittadina La Stella, ġiet mistiedna tagħmel il-marċ ta’ lejliet l-festa flimkien mal-Banda Mnarja tan-Nadur.  Il-marċ se jibda fid-9.30pm minn quddiem…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA FIL-FESTA TAL-FONTANA

Illum hija l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu ġewwa l-Fontana.  Bħalma ilu jsir għal diversi snin il-Banda Ċittadina La Stella għamlet servizz il-bieraħ u għandha ieħor illum. Il-bieraħ bdiet b’marċ minn Triq ta’ Mulejja u kompliet mat-toroq ewlenin għall-marċ tradizzjonali ta’…

Continue reading

TISPIĊĊA L-EWWEL SENA AKKADEMIKA TAL-ASMT

Il-bieraħ ġiet fi tmiemha l-ewwel sena akkademika tal-Astra School of Musical Theatre. Għall-aħħar lezzjoni tal-bieraħ kienu mistiedna l-ġenituri tat-tfal fejn assistew għal dak li kienu qed jitgħallmu t-tfal matul is-sena.  Grazzi lilkom il-ġenituri li fdajtu lil uliedkom fl-iskola tagħna u…

Continue reading

SERVIZZ FIL-FESTA TA’ SAN PAWL

Nhar il-Ħadd li għadda l-Banda Ċittadina La Stella bdiet is-servizzi tagħha fil-festi tas-sajf, sewwasew fl-ewwel festa, dik ta’ San Pawl ġewwa l-Munxar.  Is-servizz kien jikkonsisti f’marċ fit-triqat tal-madwar, daqq tal-innu l-kbir u programm fil-pjazza. Il-banda tagħna bdiet billi daqqet diversi…

Continue reading

DIRETTRIĊI ĠDIDA TAL-KOR PICCOLE STELLE

It-Teatru Astra bi pjaċir iħabbar li Sylvana Cini hi d-direttriċi il-ġdida tal-Kor Piccole Stelle tal-istess teatru. Il-Kor Piccole Stelle twaqqaf fi ħdan is-Soċjeta Filarmonika La Stella f’Ottubru tal-2013 u sa mill-formazzjoni tiegħu kien protagonist f’diversi produzzjonijiet mtella’ mis-Soċjeta Filarmonika La Stella,…

Continue reading

JIBDEW IL-ĦAMISIJIET TA’ SAN ĠORĠ

Nhar il-Ħamis 11 ta’ Mejju nibdew il-mixja ta’ 9 Ħamisijiet li jwassluna sal-Festa Titulari tal-Patrun tagħna San Ġorġ. Inħeġġu lil kulħadd biex kull nhar ta’ Ħamis tmorru bi ħġarkom għal Quddiesa tas-7.00pm fil-Bażilika. B’hekk biss nkunu qed nagħmlu tħejjija tajba…

Continue reading

MINN FESTA GĦALL-OĦRA

Wara li l-Ħadd li għadda ċċelebrajna l-festa ta’ Kristu Rxoxt fl-Għid il-Kbir, imiss issa li l-Ħadd li ġej, 23 t’ April 2017 niċċelebraw il-festa liturġika ta’ San Ġorġ.  Din is-sena, l-festa liturġika ta’ San Ġorġ, il-Patrun tal-Belt Victoria u tad-Djoċesi…

Continue reading

L-GĦID IT-TAJJEB !

Illum il-Knisja universali tiċċelebra dik li hi l-akbar festa matul is-sena, l-qawmien mill-mewt wara t-tielet jum ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, il-festa tal-Għid il-Kbir.  Il-Banda Ċittadina La Stella dalgħodu ħadet sehem fil-purċissjoni tal-Għid li ħarġet mill-Bażilika ta’ San Ġorġ fid-8.45am fejn…

Continue reading

Il-ĠIMGĦA L-KBIRA

F’dan il-jum għażiż għall-insara kollha madwar id-dinja aħna mitluba ninġabru fis-silenzju nikkontemplaw fuq il-passjoni u l-mewt ta’ Sidna Ġesu Kristu.  Il-bieraħ filgħaxija, fakkarna l-ġrajja tal-aħħar ċena bil-funzjoni fil-Bażilika ta’ San Ġorġ li bdiet fil-5pm f’xandira diretta fuq TVM.  Dritt wara…

Continue reading

KUNĊERT TA’ MUŻIKA SAGRA FIL-BAZILIKA

Nhar il-Ħamis 6 ta’ April, l-Banda Ċittadina La Stella żammet l-appuntament annwali tagħha bil-Kunċert ta’ Mużika Sagra, marbut mill-qrib ma’ dan iż-żmien tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa.  Il-kunċert sar fil-Bażilika ta’ San Ġorġ u kien taħt id-direzzjoni tas-Surmast Noel Beck. L-attendenza kienet waħda…

Continue reading

‘ON THIS NIGHT OF A THOUSAND STARS’

Kull bidu għandu t-tmiem, u l-bieraħ kien imiss lill-musical Evita hekk kif spiċċat it-tielet u l-aħħar rappreżentazzjoni.  Dan il-musical kien impenn mill-aktar diffiċli imma għal darba oħra ħareġ biċ-ċar li t-Teatru Astra mhux lest li jilħaq kompromessi fejn tidħol il-kwalità…

Continue reading

A MONUMENT TO VOLUNTARY WORK

Teatru Astra is proud to present the musical Evita, a production which lines up with Grease – the first successful venture into the live musical genre of theatre, which electrified Gozo just eleven months ago! The theatre is pleased to host…

Continue reading

EVITA “FULLY-BOOKED GHAS-SIBT 25 TA’ MARZU

Hekk kif qed noqorbu ħafna għall-ewwel rappreżentazzjoni ta’ Evita, sewwasew għal nhar is-Sibt 25 ta’ Marzu, it-Teatru Astra għandu l-pjaċir iħabbar li ma baqax biljetti x’jinbiegħu u ninsabu Fully-Booked.  Baqa’ biss xi biljetti għall-Ġimgħa 31 ta’ Marzu u għall-Ħadd 2…

Continue reading

1 7 8 9 10 11 38