Join Us On:

News Archive

IL-FESTA WASLET !

Bħalma jixhed it-tiżjin fit-triqat tagħna l-festa waslet ! Din il-ġimgħa jintlaħaq il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-festa titulari ta’beltna f’ġieħ San Ġorġ Martri patrun t’Għawdex. Illum huwa l-aħħar jum tan-Novena tal-2016 li servew ta’preparazzjoni għall-festa fejn uliedna attendew bi ħġarom. Għada jkollna…

Continue reading

L-IKLA TAL-FESTA TA’ SAN ĠORĠ

Bħalma jsir kull sena f’dawn il-jiem ta’ festa tiġi organizzata ikla b’risq il-festa ta’ San Ġorġ.  L-ikla hija okkażjoni sabiħa fejn niltaqgħu flimkien f’atmosfera festiva u fl-istess ħin inkunu qed ngħinu finanzjarjament u nagħmlu kuraġġ lil dawk kollha li jaħdmu…

Continue reading

STQARRIJA TAS-SOĊJETA’ FILARMONIKA LA STELLA

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tal-Belt Victoria, li hi responsabbli għall-festi esterni ta’ San Ġorġ Martri skedati għal matul it-tielet ġimgħa ta’ Lulju, b’ dispjaċir qed ikollha tinforma lill-pubbliku li għall-festa li ġejja, l-armar ta’ Pjazzza Indipendenza, waħda mill-pjazez ewlenin fil-Belt…

Continue reading

FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

Il-bieraħ filgħaxija il-Banda Ċittadina La Stella ħadet sehem fil-festa tan-Nadur f’gieħ San Pietru u San Pawl.  Bħalma ġara fl-aħħar snin aħna ġejn mistiedna biex ningħaqdu mal-Banda Mnarja għall-marċ popolari ta’ lejlet il-festa.  Il-Banda tagħna telqet minn quddiem il-każin tal-banda Mnarja…

Continue reading

SAN ĠWANN BATTISTA

Illejla l-Banda Ċittadina La Stella ipparteċipat fil-festa titulari tax-Xewkija għad unur San Ġwann L-Għammiedi.  Is-servizz kien jikkonsisti f’marċ qasir sal-pjazza ewlenija u wara programm fuq il-planċier fejn il-banda tagħna daqqet numru ta’ biċċiet mużikali mir-repertorju tagħha.  Il-Banda kienet taħt id-direzzjoni…

Continue reading

CD BIL-MARĊI BRIJUŻI ĠDID

Minn hawn u ftit tal-jiem oħra wieħed se jkun jista’ jakkwista CD ġdid bil-marċi brijużi tal-Banda Ċittadina La Stella. Dan huwa t-tieni CD li rrekordja għal din is-sena wara dak tal-Ġimgħa l-Kbira li ħareġ fi Frar li għadda.  Ic-CD ta’…

Continue reading

SERVIZZ FIL-FONTANA

Il-festa tal-Qalb ta’ Ġesu fil-Fontana ġġib magħha żewġ servizzi għall-Banda Ċittadina La Stella.  Wieħed minnhom sar il-bieraħ filgħaxija permezz ta’ marċ li telaq minn Triq ta’ Mulejja.  Matul il-marċ il-Banda Ċittadina La Stella daqqet numru ta’ marċijiet brijużi mir-repertorju mużikali…

Continue reading

RELIKWA TA’ SAN ĠORĠ MILL-ĠDID F’GĦAWDEX

Bi pjaċir kbir inħabbru li l-ġimgħa d-dieħla se jkollna l-grazzja li nilqgħu fil-Parroċċa tagħna r-Relikwa Insinji tad-Driegħ ta’ San Ġorġ li tinsab meqjuma fil-Katidral ta’ Ferrara, l-Italja. Dan se jsir b’kortesija tal-Parroċċa Ġorġjana ta’ Ħal Qormi li dis-sena, biex tfakkar…

Continue reading

ROCKASTRA … SUĊĊESS FENOMENALI !

Ir-raba’ edizzjoni ta’ RockAstra kienet suċċess bla ebda riservi.  Kif jgħidu, il-jum minn filgħodu jurik u hekk ġara l-bieraħ meta waqt is-sound check tal-mużiċisti u l-kantanti li sar xi siegħa u nofs qabel beda l-kunċert, kien diġa hemm numru ta’…

Continue reading

L-AĦĦAR PREPARAMENTI GĦAL ROCKASTRA‏

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella bħalissa għaddejja bit-tħejjijiet finali tagħha għall-kunċert grandjuż RockAstra li issa wasal fir-raba’ edizzjoni.  Il-kunċert se jsir nhar it-Tnejn 6 ta’ Ġunju 2016 fid-9pm fi Triq ir-Repubblika l-Belt Victoria.  Id-dħul għall-kunċert se jkun b’xejn u s-seating fuq…

Continue reading

FESTA TA’ SAN PAWL FIL-MUNXAR

Illum jibdew is-servizzi fil-festi tas-sajf ġewwa l-Munxar, għall-festa ta’ San Pawl. Il-Banda Ċittadina La Stella se tibda b’marċ minn Triq il-Prof. Guże Aquilina u timxi sal-pjazza ewlenija fejn issib postha fuq il-palk.  Hemmkekk il-banda tesegwixxi l-innu l-kbir waqt il-ħruġ tal-istatwa…

Continue reading

VICTORIA GEARING UP AGAIN FOR ROCKASTRA

The La Stella Philharmonic Society will be organizing RockAstra, an open-air live music spectacle for the fourth consecutive year. The concert, which has established itself as a highlight in the local musical calendar, is scheduled for Monday 6th June, the…

Continue reading

JIBDA L-ĠBIR TA’ FONDI GĦALL-FESTA

Madwar xahrejn oħra nkunu qed niċċeleberaw il-festa ta’ San Ġorġ, appuntament ewlieni għall-Belt Victoria u Għawdex u għas-Soċjetà Filarmonika La Stella u l-parroċċa ta’ San Ġorġ li huma l-organizzaturi tal-festa esterna u interna ta’ San Ġorġ rispettivament. Il-festa ta’ San…

Continue reading

SERATA TAL-ALJIEVI U JUM IL-GRADWAZZJONI

Bħalma sar dawn l-aħħar snin, għada fis-7.30pm se tittella serata oħra mill-aljievi tal-banda tagħna, kemm dawk fuq is-sezzjoni tar-ram kif ukoll dawn tal-qasba.  Għalhekk aħna nistiednu lilkom sabiex tattendu għal din l-attività li ċertament tkun qed tagħmel kuraġġ lil istess…

Continue reading

MAWRA GĦAL TAORMINA U RAGUSA

Wara s-suċċess tas-sena l-oħra l-Astra Tours taħt il-gwida tas-Sur Paul M Cassar se jerġgħu jorganizzaw ġita għal Ragusa għall-festa ta’ San Ġorġ.  Id-dettalji tal-ġita huma dawn: Mill-Ġimgħa 3 sat-Tnejn 6 ta’ Ġunju 2016 Fl-okkazjoni tal-festa ta’ SAN ĠORĠ F’RAGUSA Inżuru…

Continue reading

LAPIDA KOMMEMORATTIVA BIEX TFAKKAR PATRI AKKURSJU XERRI

Il-bieraħ filgħaxija, fuq inizjattiva tal-Fondazzjoni Belt Victoria, inkixfet lapida kommemorattiva għad unur Patri Akkursju Xerri, Franġiskan u Ġorġjan li jibqa mfakkar kemm għall-imħabba li kellu lejn Għawdex kif ukoll għall-wirt uniku li ħallielna fil-versi tal-innu popolari “Lill-Kbir Martri San Ġorġ”…

Continue reading

FESTA LITURĠIKA TA’ SAN ĠORĠ

Illum beda t-Tridu li jwassalna għall-festa liturġika ta’ San Ġorġ Martri, nhar is-Sibt 23 ta’ April 2016.  Din is-sena t-Tridu se jagħmlu Dun Simon Cachia, saċerdot mill-parroċċa tagħna. Il-ħin tal-quddies tat-Tridu jkun fis-6pm u wara jsir il-kant tal-Innu, Kurunella u…

Continue reading

GREASE IS THE WORD…

Għat-Teatru Astra tmiem il-ġimgħa kien wieħed mill-aktar impenjattivi,  fejn quddiem sala ppakkjata bin-nies, għal darbtejn wara xulxin, ippreżenta spettaklu ta’ żfin, kant, mużika u reċtar ta’ livell għoli ħafna.  L-isforzi li saru kemm minn naħħa tat-Teatru Astra kif ukoll minn…

Continue reading

GREASE … SPETTAKLU KBIR FIT-TEATRU ASTRA

Għal darba oħra t-Teatru Astra laħaq livell għoli ħafna bir-rappreżentazzjoni ta’ Grease – The Muscial fejn quddiem sala ippakkjata immeravilja l-kulħadd. F’atmosfera unika it-tim tal-produzzjoni irnexxielu joħloq spettaklu stupend b’performers Għawdxin u Maltin li flimkien taħt it-tmexxija tad-direttur artistiku Chris…

Continue reading

U.S. EMBASSY ANNOUNCES ITS SUPPORT FOR GREASE

The U.S. Embassy this morning officially announced its support for Teatru Astra’s forthcoming musical Grease, during a press conference at the US Ambassador’s residence in Attard.  Mro Sigmund Mifsud, musical director, and Mr. Chris Gatt, artistic director, will direct the production and…

Continue reading

MARĊI BRIJUŻI 2016 U AKTAR ĦIDMA

Wara l-impenji assoċjati mal-Ġimgħha Mqaddsa u l-Għid il-Kbir, il-Banda Ċittadina La Stella,  tkompli bil-ħidma tagħha billi issa tiffoka fuq il-kunċerti preparatorji għar-reġistrazzjoni tas-CD tal-marċi brijużi 2016.  Il-preparazzjoni se tkun taħt it-tmexxija tal-Prof. Joseph Vella, Surmast Direttur tal-banda tagħna. Naturalment din…

Continue reading

ĠITA GĦAL RAGUSA U TAORMINA

Wara s-suċċess tas-sena l-oħra l-Astra Tours taħt il-gwida tas-Sur Paul M Cassar se jerġgħu jorganizzaw ġita għal Ragusa għall-festa ta’ San Ġorġ.  Id-dettalji tal-ġita huma dawn: Mis-Sibt 28 sat-Tlieta 31 ta’ Mejju Fl-okkazjoni tal-festa ta’ SAN ĠORĠ F’RAGUSA Inżuru :…

Continue reading

PRANZU BUFFET TAL-GĦID

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tfakkar li qed torganizza Pranzu Buffet tal-Għid fil-Cornucopia Hotel fix-Xagħra nhar Ħadd il-Għid 27 ta’ Marzu 2016 fin-12:30hrs.  Min hu interessat jiġi jista’ jakkwista biljett mill-Bar tal-każin jew xi wieħed mill-ħwienet indikati isfel.

KUNĊERT MUŻIKALI MILL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA

Il-bieraħ filgħaxija sar il-kunċert mużikali fil-Bażilika ta’ San Ġorġ mill-Banda Ċittadina La Stella taħt id-direzzjoni ta’ Mro Noel Beck.  Il-kunċert kien jinkludi marċi funebri mic-CD ġdid li għadu kif ħareġ, kif ukoll biċċiet oħra sagri u klassiċi marbuta mat-tema “Mill-Mewt…

Continue reading

IKOMPLU T-TĦEJJIJIET GĦALL-MUSICAL GREASE

It-tħejjijiet għall-musical Grease bħalissa huma għaddejjin b’rittmu mgħaġġel ħafna.  Is-sezzjonijiet kollha involuti, kemm dawk li jinvolvu l-element mużikali, dawk taż-żfin, tax-xenarju, tal-kostumi u l-props, kif ukoll dak kollu li għandu x’jaqsam mal-loġistika, daħlu fil-qalba tal-preparazzjoni u l-organizzazzjoni.  Il-musical Grease se…

Continue reading

L-BANDA ĊITTADINA LA STELLA FIL-ĠIMGĦA MQADDSA

Il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa huma jiem ferm importanti għas-Soċjeta Filarmonika La Stella. Dan minhabba il-fatt li matul dawn il-ġranet tant għeżież is-Soċjeta Filarmonika La Stella b’ konnessjoni mal-programm tal-Ġimgħa Mqaddsa tal-Bażilika ta’ San Ġorġ tkun impenjata b’ ħafna servizzi u attivitajiet…

Continue reading

LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI TAS-SOĊJETÀ

Illejla saret il-Laqgha Generali Annwali tas-Soċjetà Filarmonika La Stella fejn fost l-oħrajn ġew ippreżentati r-rendikonti amministrattivi u finanzjarji u li għaliha attendew ukoll r-rappreżentanti ta’ PKF International, l-awdituri tas-Socjeta’. Barra minn rapport dettaljat tal-ħidma tas-sena li għaddiet u rapport finanzjarju,…

Continue reading

CD ĠDID B’MARĊI FUNEBRI

Il-Banda Ċittadina La Stella għadha kif irrekordjat sett ġdid ta’ marċi funebri.  Dan is-sett ġdid fuq CD huwa l-31 fis-sensiela li tinkludi wkoll dawk brijużi.   Ic-CD jġib l-isem Misericordiae Vultus, u d-direzzjoni tiegħu kienet f’idejn il-Prof. Joseph Vella, Surmast Direttur…

Continue reading

GĦADA L-FUNERAL TA’ GEORGE MERCIECA

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tinsab f’luttu bl-aħbar tal-mewt tal-eks bandist George Mercieca, li ta servizz kbir u twil lill-Banda Ċittadina La Stella. Il-funeral tiegħu se jsir ghada t-Tlieta 16 ta’ Frar. Il-Banda Ċittadina La Stella ser takkumpanja l-korteo bil-marċi funebri…

Continue reading

JIBDEW IT-TĦEJJIJIET GHALL-MUSICAL GREASE

Il-bieraħ saru l-auditions għall-musical Grease ġewwa t-Teatru Astra. L-auditions kienu f’idejn id-direttur artistiku Chris Gatt, Mro Sigmund Mifsud, il-koreografa Christabel Bajada, l-voice coach Julie Zahra u Mariella Spiteri Cefai. Irridu ngħidu li l-konkorrenza kienet waħda tajba kemm minn naħħa tal-Għawdxin…

Continue reading

GREASE: PREZZIJIET ORĦOS MATUL FRAR

It-Teatru Astra għadu kif ħabbar li l-prezzijiet għall-musical Grease se jkollom riduzzjoni matul ix-xahar ta’ Frar għal dik li hi msejħa Early Bird Offer.  Il-prezzijiet se jkunu hekk: €25 flok €30 għall-aħjar postijiet fl-auditorium €20 flok €25 għal postijiet ordinarji…

Continue reading

IL-MUSICAL GREASE FIT-TEATRU ASTRA

It-Teatru Astra qed iniedi uffiċjalment il-musical Grease, l-ewwel live musical li qatt ittella’ fl’ istess Teatru. Dan il-musical leġġendarju ma għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni u huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar musicals popolari ta’ kull żmien kif ukoll wieħed mill-aktar produzzjonijiet…

Continue reading

AFTER JULIET FIT-TEATRU ASTRA

Il- Gozo Creative Theatre Club f’kollaborazjoni ma’ Teatru Astra se jtella d-dramm  After Juliet ta’ Sharman Macdonald. Il-produzzjoni se tkun taħt id-direzzjoni ta’ George Mizzi direttur artistiku tal- Gozo Creative Theatre Club.  Se jieħdu sehem 13 -il attur u dawn…

Continue reading

DESK DIARY 2016

Ta’ kull sena s-Soċjetà Filarmonika La Stella tieħu din l-opportunità biex tirringrazzja lil dawk kollha nvoluti fil-produzzjoni tad-Desk Diary 2016. Bħalma sar fis-snin li għaddew nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk kollha li rreklamaw fih u li kienu nvoluti fil-preparamenti. Din il-pubblikazzjoni tikkumplimenta…

Continue reading

PRANZU TAL-EWWEL TAS-SENA

  Nhar il-Ħadd 3 ta’ Jannar f’nofsinhar is-Soċjetà Filarmonika La Stella se torganizza pranzu tal-Ewwel tas-Sena fil-Cornucopia Hotel, ix-Xagħra, Għawdex.  Il-pranzu se jkun fuq bażi buffet u jinkludi wkoll ix-xorb.  Dawk li jixtiequ jattendu jistgħu jċemplu fuq 79050691 jew 79021033…

Continue reading

ATTIVITAJIET TAL-MILIED

In-Novena tal-Milied Illum tibda n-Novena tal-Milied li fil-parroċċa tagħna se tkun fis-6.00pm. Aħna nħeġġu t-tfal u l-adolexxenti tagħna, imma wkoll lill-familji kollha, biex jattendu bi ħġarhom għal dan l-appuntament importanti u b’hekk inkunu qed nitħejjew tajjeb u bis-sens għall-festa qaddisa…

Continue reading

MONS ISQOF MARIO GRECH IŻUR TEATRU ASTRA

Bħala parti mill-viżta pastorali li qegħda ssir bħalissa fil-parroċċa tagħna, Mons Mario Grech, Isqof Djoċesan u Dekan tal-Kolleġġjata Ġorġjana, il-bieraħ filgħaxija żar it-Teatru Astra u l-kumpless tal-każin. Monsinjur Grech ġie milqugħ minn membri tal-kumitat u diversi partitarji attivi fil-ħajja tal-każin.…

Continue reading

KUNCERT MILL-KOR PICCOLE STELLE

Wara l-partecipazzjoni tal-bieraħ tal-kor Piccole Stelle waqt il-mixgħela tad-dwal ta’ Pjazza Indipendenza u Triq ir-Repubblika (ara ritratti) issa jmiss kunċert nhar il-Milied fi Pjazza San Ġorġ fit-8pm.  Din is-sena l-kunċert se jkun “In Aid of Ethiopia” u se jkun taħt id-direzzjoni…

Continue reading

L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI – KTIEB ĠDID TA’ ANTHONY FARRUGIA

Nhar it-23 ta’ Ottubru 1836, salt fratelli tal-Immakulata Kunċizzjoni, mhux aktar minn tletin, iltaqgħu f’konsulta, fl-oratorju tal-Fratellanza tagħhom, fil-kunvent ta’ San Franġisk tar-Rabat, Għawdex, sabiex jiddeċiedu jekk kellhomx jordnaw statwa ġdida tal-Immakulata Kunċizzjoni jew inkella jibqgħux b’dik li diġà kellhom.  L-istatwa li sa dakinhar kienu jdawru waqt il-purċissjoni tagħhom tal-Immakulata, kienet qdiethom tajjeb għal…

Continue reading

1 9 10 11 12 13 38