Join Us On:

News Archive

Yearly Archives: 2007

ĦARSA LURA LEJN IS-SENA 2007

Għaddiet sena oħra, u xieraq li qabel nibdew sena ġdida li ġġib magħha sfidi ġodda, nagħtu ħarsa lejn dik li għaddiet. Is-sena 2007 kienet sena oħra mimlija impenji għall-banda “La Stella”; għat-Teatru Astra, kif ukoll għall-għaqdiet kollha fi ħdan is-Soċjetà…

Continue reading

CHORUS URBANUS IN CONCERT AT THE ASTRA THEATRE

Johann Strauss’ effervescent music together with the gentle tempo of Viennese waltz rhythms provided an exciting opening to the tenth edition of Il-Kuncert tal-Milied organized by the Chorus Urbanus (www.chorusurbanus.com). This addition to the traditional Christmas fare of past editions…

Continue reading

WIRJA MILL-AQWA MILL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’

Wara sena ta’ impenji kontinwi, nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru, il-banda ċittadina u dekana ‘La Stella’ inkurunat is-sena 2007 b’wirja mill-aqwa fil-kunċert mużikali annwali mtella’ ġewwa t-teatru tas-Soċjetà, it-teatru Astra. Quddiem udjenza numeruża, immexxija mill-ogħla awtoritajiet fosthom l-iSpeaker tal-Kamra tad-deputati…

Continue reading

ANNUAL SYMPHONIC CONCERT – SATURDAY 15 DECEMBER

Nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru 2007, il-banda ċittadina u dekana “La Stella” tal-belt Victoria ser ittella’ il-kunċert sinfoniku annwali tagħha ġewwa t-Teatru Astra. F’dan il-programm mużikali, il-banda li ser tkun taħt id-direzzjoni tas-surmast direttur il-Prof. Joseph Vella, ser tesegwixxi mużika…

Continue reading

IĊĊELEBRATA L-FESTA TAL-KUNĊIZZJONI

Fil-jiem li għaddew, il-belt Victoria ċċelebrat il-festa ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, festa li għandha rabtiet speċjali kemm mal-parroċċa ta’ San Ġorġ, kif ukoll mas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”. Fil-knisja konventwali ta’ San Franġisk ġew iċċelebrati l-festi interni f’ġieh Marija Immakulata, fejn l-Arċipriet…

Continue reading

SEHEM IL-BANDA LA STELLA FIL-FESTA TAL-KUNĊIZZJONI

IL-ĠIMGĦA 7 TA’ DIĊEMBRU JUM ID-DIMOSTRAZZJONI 8.00pm: Marċ brijuż mill-Banda Ċittadina Dekana ‘La Stella’ jakkumpanja l-istatwa ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni, maħduma fl-2002 għall-festi ta’ barra minn Pawlu Aquilina, statwarju Għawdxi. Il-marċ jgħaddi minn Triq Għajn Qatet, Triq 8 ta’ Diċembru, Triq…

Continue reading

IL-BANDA “LA STELLA” U L-KUNĊIZZJONI

Il-Banda Ċittadina La Stella hija waħda marbuta mal-festi Għawdxin li jiġu ċċelebrati f’ġieh l-Immakulata. Is-Soċjetà Filarmonika La Stella ġiet imwaqqfa legalment fil-11 ta’ Jannar 1881 u dejjem qieset din il-festa ta’ l-Immakulata bħala dik sekondarja għall-festa tagħha, wara dik tal-Patrun…

Continue reading

AKTAR IMPENJI GĦALL-BANDA TAGĦNA

Ninsabu fl-aħħar ġimgħat ta’ preparazzjoni għall-programm mużikali annwali tal-banda li kif ħabbarna l-ġimgħa l-oħra ser isir nhar is-Sibt 15 ta’ Diċembru ġewwa t-teatru Astra. Iżda dan mhux ser ikun l-uniku impenn tul ix-xahar ta’ Diċembru. Fil-fatt nhar il-Ħadd li ġej…

Continue reading

MACBETH…DIZASTRU KKAWZAT MILL-KILBA GHALL-POTER

Kitba ta’ Joyce Guillaumier [ it-torċa – 18 ta’ Novembru, 2007 ] Mario Corradi, id-direttur artistiku tal-produzzjoni ta’ l-opra Macbeth li rajna fit-Teatru Astra fl-aħħar jiem ta’ Ottubru, jgħidilna fin-nota li kiteb fil-ktejjeb maħruġ għall-okkażjoni, li hu għafas l-iktar fuq…

Continue reading

SPETTAKLU MINN ALISON WHITE DANCE STUDIO

Tkompli l-attività teatrali fit-Teatru Astra bis-sehem ta’ diversi kumpaniji li minn sena għal oħra jiġu għandna sabiex jagħmlu użu mis-sala ġdida fi ħdan il-kumpless tas-Soċjetà La Stella, teatru li għadu frisk bis-suċċess enormi miksub biż-żewġ rappreżentazzjonijiet ta’ l-opra lirika ta’…

Continue reading

‘ZOO’ GĦAL DARB’OĦRA FIT-TEATRU ASTRA

Il-kumpanija ‘Zoo Media & Entertainment’ għal darb’oħra ser jerġgħu jagħtu spettaklu fit-teatru tagħna. Fil-fatt il-grupp komiku Zoo ser itella’ żewġ shows. Fit-2 ta’ Diċembru ser jittella’ l-ispettaklu bl-isem ta’ “Misraħ Kola”, spettaklu li jġib l-istess isem tal-programm televiżiv li jsir…

Continue reading

GREAT PERFORMANCE

Effie F. Brown [timesofmalta.com – November 12, 2007] We enjoyed a wonderful night of opera at the Astra Theatre in Victoria on October 27. The production of Macbeth was very exciting, the National Orchestra conducted by Joseph Vella delightful, and…

Continue reading

“MACBETH CHOIR MISTRESS”

by Mro Joseph Vella [timesofmalta.com – November, 11, 2007] May I publicly thank Maria Frendo, who for some strange reason did not even get a passing mention in the review of Macbeth at the Astra Theatre in Victoria (The Sunday…

Continue reading

JUM IL-PUSSESS…aktar ritratti

Nhar il-Ħadd li għadda, il-komunità parrokkjali ta’ San Ġorġ, fil-belt Victoria, ingħaqdet mar-Ragħaj il-ġdid tagħha f’jum il-pussess tiegħu bħala arċipriet tal-parroċċa Ġorġjana. Illum ser inkomplu nġibu aktar ritratti ta’ dan il-jum tant speċjali għall-parroċċa tagħna. Intant, iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-pussess ta’…

Continue reading

“KNIGHT OF MALTA”

Having spent an evening at Teatru Astra Victoria, I feel the need to congratulate La Stella Philharmonic Society on producing a superb Macbeth. Many a European opera company would envy the professionalism of its performers and production team. It is…

Continue reading

VERDI’S FIRST MASTERPIECE

Review by Cecilia Xuereb [timesofmalta.com – November 4, 2007] Macbeth was the first opera that Giuseppe Verdi wrote on a play by his beloved Shakespeare. With it the composer ceased to be a purveyor of popular entertainment as Rossini and…

Continue reading

SUPERB MACBETH

by Albert G. Storace [timesofmalta.com] Allow me to congratulate the Astra Theatre on its staging of Verdi’s Macbeth. It was a superb evening with that stunning Lady Macbeth of soprano Francesca Patanè, the Macbeth of her real-life husband, baritone Marco…

Continue reading

MERĦBA MONS. PAWLU CARDONA

Il-bieraħ il-Ħadd l-4 ta’ Novembru, kien jum ieħor mill-aktar importanti fl-istorja tal-knisja proto-parrokkjali, arċi-matriċi, bażilika u kolleġġjata lateranensi ta’ San Ġorġ fil-belt Victoria. Mons. Pawlu Cardona ħa l-pussess bħala l-arċipriet ta’ din il-bażilika urbana. Kien jum ieħor ta’ festa, għalih…

Continue reading

MERĦBA PAWLU FIL-BELT TA’ ĠORĠI

Għada l-Ħadd l-4 ta’ Novembru, huwa l-jum li fih Mons. Pawlu Cardona ser jieħu l-pussess bħala l-arċipriet tal-knisja proto-parrokkjali, arċi-matriċi, bażilika u kolleġġjata lateranensi ta’ San Ġorġ. Huwa jum ieħor ta’ festa, li fih għal darb’oħra b’mod eżamplari l-poplu Ġorġjan…

Continue reading

KUNĊERT MILL-ISBAĦ MIL-“LA STELLA SOLOISTS”

Il-bieraħ bħala parti mis-sitt edizzjoni ta’ Festival Mediterranea kien imiss kunċert ieħor bl-isem “La Stella Soloists” – kunċert li ta l-opportunità lil mużiċisti żgħażagħ li jippromettu ferm fi ħdan is-Soċjetà Mużikali tagħna biex jesebixxu lilhom infushom. Għall-kunċert li sar fl-Aula…

Continue reading

“MACBETH”…more photos

We are uploading more photos from our latest opera production MACBETH. Thanks to our official photographer Joe Attard. We would like to thank him for providing his professional photographic services free of charge.

IL-BELT VICTORIA TRODD ĦAJR LIL MONS FARRUGIA

Ġeddidna ħafna mill-memorji ta’ jum il-pussess ta’ l-Arċipriet Ġużeppi Farrugia, meta l-bieraħ saret il-konċelebrazzjoni solenni ta’ radd il-ħajr, li għaliha attenda bi ħġaru l-poplu Ġorġjan. Kienet festa li tixraq lill-Arċipriet Farrugia li tant ħadem għall-parroċċa Ġorġjana u ta’ dan aħna…

Continue reading

“MACBETH”: SUĊĊESS KBIR!

Mhux ta’ b’xejn li l-ġurnal “The Sunday Times of Malta” jagħżel li jagħti prominenza lill-opra “Macbeth” fl-ewwel paġna tal-ġurnal tiegħu, tal-lum! L-opra “Macbeth”, imtella’ għat-tieni darba fi żmien tlitt ijiem kienet suċċess kbir. Dan jistgħu jixhduh il-mijiet li ħanqu t-Teatru…

Continue reading

GRAZZI MONS. ĠUŻEPPI FARRUGIA

Għada l-Ħadd 28 t’Ottubru, il-Komunità Parrokkjali ta’ San Ġorġ Martri ser tagħti ġieħ lil Mons. Ġużeppi Farrugia, Arċipriet Emeritu, tal-bażilika tagħna – ġieh mistħoqq lil saċerdot li ħadem bla heda b’risq il-parruċċani u b’risq it-tempju majestuż tagħna. Mons. Farrugia, bniedem…

Continue reading

BIDU MILL-AQWA GĦAL FESTIVAL MEDITERRANEA

Il-bieraħ ingħata bidu għas-sitt edizzjoni ta’ Festival Mediterranea, bl-ewwel rappreżentazzjoni ta’ l-opra Verdjana “Macbeth”. Wara tant ġimgħat ta’ preparazzjoni l-bieraħ dawk il-mijiet li attendew setgħu jitgħaxqu bil-ġmiel tal-produzzjoni li t-Teatru Astra biss kapaċi joffri. Quddiem udjenza grandjuża, fejn fost l-oħrajn…

Continue reading

MEDITERRANEA KICKS OFF TONIGHT

Final preparations are underway for the curtain to fall today on the much awaited opera event at the Astra Theatre in Victoria – Verdi’s “Macbeth”, which will inaugurate the 6th edition of Festival Mediterranea. The four-act opera “Macbeth” featuring international…

Continue reading

RETURN TO THE ORIGINS

Tenor Joseph Calleja, returns to Teatru Astra of Gozo this week, to celebrate the tenth anniversary from the start of a career which has taken the international operatic world by storm. At just 29 years of age he is considered…

Continue reading

L-EWWEL ŻJARA TA’ L-ARĊIPRIET CARDONA

Filwaqt li għaddejjin bl-aħħar preparamenti għall-bidu ta’ Festival Mediterranea u għall-Programm mużikali tal-banda, il-bieraħ l-Arċipriet il-ġdid tal-Kolleġġjata Lateranensi tal-belt Victoria Mons. Pawlu Cardona għamel żjara fil-każin tas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, kif ukoll fit-Teatru Astra. F’din iż-żjara l-Arċipriet kien milqugħ mill-viċi…

Continue reading

MARCO CHINGARI ONCE AGAIN AT TEATRU ASTRA

Another return to Teatru Astra’s Festival Mediterranea opera production is young Italian baritone Marco Chingari. After his successful interpretation of Iago in Verdi’s “Otello”, Scarpia in Puccini’s “Tosca”, Marcello in “La Boheme”, Alfio in “Cavalleria Rusticana” and Tonio/Taddeo in “Pagliacci”,…

Continue reading

SITE VISITS WITH DR DAVID TRUMP

DR DAVID TRUMP Dr David Trump is very closely associated with the development of Maltese archaeology, an association which commenced fifty years ago, in 1954, when, as an assistant to John D Evans, he was involved in the excavations of…

Continue reading