Join Us On:

News Archive

ŻEWĠ MARĊIJIET RELIĠJUŻI ĠODDA GĦALL-FESTA

Din is-sena s-Soċjetà Filarmonika La Stella kompliet tkabbar ir-repertorju mużikali tagħha b’diversi marċijiet ġodda. Il-kollezzjoni l gdida ta’ marci li giet mndeja tinkludi ukoll żewġ innijiet ġodda miktubin it-tnejn minn żewġ bandisti tal-Banda La Stella, il-klarinettisti Mario Galea u George Borg. l-innu li kiteb Mario Galea jismu Lill-Megalomartri San Ġorġ Patrun t’Għawdex u għandu l-versi tal-Kav. Joe M Attard.  Dak ta’ George Borg jismu 175 Sena Ġawhra ta’ Beltna u għandu versi ta’ Fra Ġorġ Grech OCSO.

Minn din il-paġna nixtiequ nifirħu lil George Borg u lil Mario Glalea, kif ukoll lil George Camilleri, bandist ieħor, u l-Prof Joseph Vella, li din is-sena kitbu wkoll żewġ marċijiet brijużi mill-isbah li ukoll jinsabu fuqi c-CD. Kopji jistghu jinxtraw mill-bar tal-Kazin tal-Banda La Stella.

 cover cd banda festa 2014FOR PRINT back cd banda festa 2014FOR PRINT

(Ir-ritratt tal-Bażilika ma’ din l-update huwa ta’ Joe Attard)