Join Us On:

News Archive

WASLET IL-ĠIMGĦA TAL-FESTA

Waslet il-ġimgħa tal-festa, żmien li aħna l-Ġorġjani inkunu ilna nistennew mill-għada tal-festa tas-sena ta’qabel.  Din is-sena l-festa se tkun waħda limitata f’ċirkostanzi mhux tas-soltu.  Minħabba l-pandemija dak kollu li jappartjeni l-festa tagħna se jkun ridott anke b’rispett lejn min forsi bata jew qed ibati xi konsegwenzi minħabba l-imxija li ħakmet lid-dinja kollha.

Il-parroċċa tagħna ġa ħarġet il-programm ridott għal din is-sena u taqassam fid-djar mall-bullettin.  Għal min ma wasallux jista jidħol f’din il-link.

Il-Banda Ċittadina La Stella se tkun qed tieħu sehem waqt il-ħruġ tal-purċissjoni f’forma ta’ pellegrinaġġ li se jsir nhar il-Ħadd 19 ta’ Lulju 2020.  Waqt il-ħruġ tal-istatwa devota u artistika ta’ San Ġorġ il-banda tagħna se teżegwixxi l-innu immortali A San Giorgio Martire, versi tal-Prof. Luigi Billion u mużika ta’ Mro Giuseppe Giardini Vella, bis-sehem tat-tenur Antonino Interisano (l-Italja), il-baritonu Louis Andrew Cassar (Malta) u l-kor tas-Soċjetà Filarmonika La Stella.  Il-banda tkun taħt id-direzzjoni mużikali tas-surmast tagħna Dr John Galea.  Wara, l-banda takkumpanja l-pellegrinaġġ bid-daqq ta’ innijiet reliġjużi.

Aktar il-quddiem se jitħabbru xi festi esterni wkoll li għalihom il-programm qed  jinħadem bħalissa peress li kollox ried jiġi organizzat fi ftit jiem.  Bi pjaċir ġa ġie imħabbar programm ridott tan-nar fuq il-mezzi soċjali kif ukoll xi attivitajiet taż-żgħażagħ fi ħdan l-għaqda tagħhom.  Il-libsa, permezz tal-armar, li soltu tilbes beltna f’dawn il-jiem din is-sena se nħossu n-nuqqas tagħha, imma ma jimpurtax, nirritornaw bil-kbir s-sena d-dieħla.

Intant xi membri tal-kumitat qed jiġbru fondi biex jiġu organizzati l-festi esterni (ridotti).  Naturalment kulħadd jgħin mill-aħjar li jista’ f’dawn iċ-ċirkostanzi uniċi.  Dwar l-attivitajiet esterni żommu kuntatt fuq ilfacebook page tas-Soċjeta Filarmonika La Stella għad-dettalji li se jitħabbru dalwaqt.

Viva San Ġorġ patrun tal-Belt Victoria u protettur tagħna l-Għawdxin !

DSC_0003

DSC_0019