Join Us On:

News Archive

L-ASTRA FOLK GROUP

astra folk group logo2

Il-Kumitat Ġenerali jagħraf l-ASTRA Folk Group Gozo bħala kompost minn din il-lista ta’ persuni t’ hawn taħt.  Il-Kumitat jixtieq jsellem lil dawn il-membri għad-dedikazzjoni tagħhom, u fuq kollox jħossu obbligat lejn Maria Portelli, Maria Schembri u George Sacco illi b’ diliġenza jieħdu ħsieb l-organizzazjoni speċifika ta’ din l-attivita` fil-karigi tagħhom bħala Direttur, Segretarja u Tezorier rispettivament.

L-istess Kumitat Generali jawgura l-ħidma t-tajba għall-attivitajiet li ġejjin fil-futur qarib.

Il-membri huma maqsuma f’dawn il-kategoriji:

Muzicisti
Bajada Joseph
Cachia Godwin
Camilleri George
Cini Joseph
Cremona Jean
Refalo Joseph
Sillato Spiru

Kantanti
Camilleri Helen
Farrugia joseph

Zeffiena
Camilleri Josephine
Cremona Mary Ann
Cremona Antonia
Formosa Gina
Galea Grace
Grech Geswalda
Haber Eman
Haber Georgette
Haber Martina
Mallia Monica (Kantanta)
Portelli Maria (Kantanta)
Portelli Frances
Portelli Mario (Kantant)
Sacco Xerri George
Schembri Camelina Marija (Kantanta)
Xerri Caruana Josianne

Extras
Attard Gina
Cachia Maria
Farrugia Doris
Sciberras Melina
Sillato Loreta