Join Us On:

News Archive

KUNĊERT TA’ MUŻIKA SAGRA

Il-bieraħ il-Banda Ċittadina La Stella tellgħet kunċert fil-Bażilika ta’ San Ġorġ il-Belt Victoria, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.  Il-kunċert kien wieħed b’mużika sagra, sinonima ma dawn iż-żminijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.  Il-Banda Ċittadina La Stella daqqet dawn il-biċċiet;

  1. In memoriam Alessio Camilleri – J. Vella
  1. Stabat Mater  – K. Jenkins (solista: G. Camilleri)
  1. In Memoriam Paul M. Cassar – J. Galea
  1. Dies irae – G. Verdi
  1. Tifkira Dejjiema Michel Angelo  Galea – J. Galea
  1. Parade of the Charioteers – Miklos Rosza
  1. Consummatum est – G. Giardini Vella

Il-kunċert kien ippreżentat min-Nutar Dr Paul George Pisani u matul is-serata is-Sur Anthony Farrugia għamel diskors tal-okkażjoni fejn tkellem mill-aspett storiku tal-Kurċifiss mirakoluż ta’ Pietru Pawl Azzoprdi li din is-sena qed jagħlaq il-175 sena.

Imiss issa s-servizz tagħna għal nhar il-Ħamis bis-sehem tal-banda waqt il-purċissjoni antika u devota li toħroġ mill-Bażilika tagħna.

Għal din is-serata attenda is-Sindku tal-Belt Victoria is-Sur Josef Schembri, il-President tas-Soċjetà Filarmonika La Stella s-Sur Michael Formosa, is-Segretarju is-Sur Matthew Zammit u bosta membri oħra tal-kumitat, kif ukoll l-Arċipriet Joseph Curmi u membri tal-Kleru.

Dan il-kunċert kien possibbli bl-għajnuna tal-Ministeru għal Għawdex u d-Direttorat tal-Wirt Kulturali.

(Ritratti: Joe Attard)