Join Us On:

News Archive

JINĦATRU L-KARIGI FIL-KUMITAT IL-ĠDID

Nhar it-tlieta li għadda saret l-ewwel laqgħa tal-kumitat il-ġdid taħt it-tmexxija tal-President tas-Soċjetà Filarmonika La Stella, s-Sur Michael Formosa.  Matul il-laqgħa ġew maħtura l-membri fid-diversi karigi meħtieġa skont l-istatut.  Il-kumitat il-ġdid huwa iffurmat hekk:

President:  Michael Formosa
Segretarju:  Matthew Zammit
Vici-President: Dr. Christopher Mizzi
Kontrollur Finanzjarju:  Joseph Tabone
Teżorier: Frank Schembri
Delegat tal-Banda: Mark Schembri
Direttur Teatru Astra: George Zammit
Assistent Direttur Teatru Astra: Kurt Cassar
Diretturi tal-Kazin: Raymond Mizzi, Joseph Buhagiar
Assistenti Segretarji: Matthew Mifsud, Riccardo Gatt Ellis
Chairman Għaqda Żgħażagħ La Stella:  Bradley Xuereb
Chairman Astra Power Boys:  George Vella
Rappreżentant Għaqda Armar San Ġorġ Martri: Christian Debono
Membri: Jason Farrugia, Charles Ballucci, Anthony Zammit, Stefan Grech, George Mario Vella.

Minn din il-paġna nawguraw lil dawn il-membri l-ħidma t-tajba għas-sentejn li ġejjin fejn hemm ippjanat ħafna xogħol u proġetti għal-ġid tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u dak kollu li jirrapreżentaha.

DSCN0415closeup