Join Us On:

News Archive

WASLET IL-FESTA!

Merħba Lulju … merħba festa ta’ San Ġorġ ġewwa l-Belt Victoria!

Il-bieraħ bdiet in-Novena bil-quddiesa fis-7pm li din is-sena għandha t-tema San Ġorġ iwaħħadna mal-Ewkaristija, liema tema ġiet magħżula f’rabta mal-inawgurazzjoni tad-dedikazzjoni tal-Kappella Neo-Biżantina tas-Santissmu Sagrament. Il-quddies tan-Novena se jkun immexxi mill-Arċipriet Joseph Curmi.

Din is-sena l-programm tbiddel xi ftit peress li it-Tlieta 16 ta’ Lulju se ssir l-inawgurazzjoni tad-dekorazzjoni tal-Kappella Neo-Biżantina. Dakinhar se ssir ukoll Purċissjoni Pontifikali bis-Santissmu Sagrament mat-toroq tal-Belt Victoria, ippreseduta mill-Isqof Djoċesan u bis-sehem tal-Banda Ċittadina La Stella, il-Kor Laudate Pueri u l-gruppi tal-parroċċa.

Għalhekk il-ħruġ ta’ San Ġorġ minn niċċa se jsir nhar il-Ħadd 14 ta’ Lulju fil-11.30am. Dakinhar ukoll il-Banda Ċittadina La Stella se tagħmel marċ mill-Każin La Stella sa Pjazza San Ġorġ. Dritt wara, għal xi 12.15pm se ssir ċelebrazzjoni ta’ Xhieda Kristjana bit-tema San Ġorġ Xhud tal-Imħabba fil-Verità miż-żgħażagħ Ġorġjani, organizzata mill-grupp 23four b’mumenti ta’ talb, riflessjoni u kant immexxija mid-Djaknu Mattew Borg. Inħeġġu liż-żgħażagħ kollha jinġabru madwar San Ġorġ fil-Bażilika tagħna f’dan il-mument importanti b’hekk inkunu qed nagħmlu bidu tal-festa mill-aqwa.

Intant fuq barra ġa bdew l-attivitajiet tal-festa bil-BBQ organizzat mill-Għaqda Żgħażagħ La Stella nhar il-Ġimgħa li għadda u nhar il-Ġimgħa li ġejja se ssir l-Ikla tradizzjonali tal-festa, ġewwa Pjazza San Ġorg. Il-ġurnata ta’ qabel, il-Ħamis 11 ta’ Lulju se ssir dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ San Ġorġ, xogħol ta’ Wistin Camilleri, bis-sehem tal-istudenti tal-Iskola tal-Mużika tal-Banda Ċittadina La Stella.

Aqraw il-programm tal-festa biex issegwu l-avvenimenti kollha. Nixtiequ nieħdu din l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lil dawk kollha li jikkontribwixxu kemm permezz tax-xogħol voluntarju tagħhom u kemm permezz tal-għajnuna finanzjarja biex festa kbira bħal din tkun tista’ ssir. Inħeġġu wkoll lil dawk kollha li għadhom ma tawx is-sehem tagħhom biex javviċinaw il-membri tal-kumitat jew inkella jagħmlu d-donazzjoni tagħhom permezz tal-website teatruastra.org.mt/donate.

PROGRAMM TAL-FESTA