Join Us On:

News Archive

VIVA NABUCCO …!

JMJ_2835 JMJ_2950 JMJ_2945 JMJ_2914 JMJ_2889 JMJ_2768 JMJ_2708 JMJ_2707 JMJ_2701 JMJ_2673 JMJ_2652 JMJ_2644 JMJ_2622 JMJ_2619 JMJ_2612 JMJ_2591 JMJ_2544 JMJ_2541

Is-suċċess kbir bl-opra Nabucco fit-Teatru Astra jikkonferma għal darba oħra li t-tim ta’nies li għandna huma lkoll validi u kapaċissimi.  Nibdew billi nsemmu lis-surmast,  il-Prof. Joseph Vella, li kellu taħt it-tmexxija tiegħu l-orkestra nazzjonali u l-aspetti kollha mużikali, u lil Enrico Stinchelli, għat-tmexxija artistika fejn  għal darba oħra rnexxielu jżewwaq it-tradizzjoni operistika mat-teknoloġija ġdida biex ħoloq spettaklu ta’ kulur u xenarju mill-isbaħ.  Huwa mpossibbli li jissemmew in-nies kollha nvoluti imma jibqa’ l-fatt li dan kien suċċess ta’ tim kbir fejn kulħadd għamel il-parti tiegħu anke xi drabi fi rwoli li ma jidhrux jew li ma jinstemgħux.  L-input ta’ kulħadd iwassal għal riżultati bħal dawn fejn il-“prodott” finali mhux biss jintgħoġob imma “jinbiegħ”, xhieda ta’ dan huwa l-fatt li għal darba oħra iż-żewġ serati kienu “fully-booked” u minkejja li avżajna fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni, in-nies baqgħu jċemplu sal-aħħar sigħat biex jippruvaw jixtru t-“tickets” huma fejn huma !  Dan huwa l-aqwa ċertifikat li wieħed jista’ jirċievi meta jtella’ produzzjoni ta’ dan il-livell.  Parti minn dan is-suċċess huwa wkoll dovut għall- fatt li fit-Teatru Astra jinġiebu kantanti ta’ livell internazzjonali u fama mondjali, liema kantanti juru x-xewqa li jerġgħu jieħdu sehem f’din l-esperjenza minn sena għal oħra.  Għalihom l-imħabba tal-voluntiera tal-post lejn l-opra u t-Teatru Astra hija ħaġa li taffaxxinahom ħafna u anke huma jibdew iħossuhom parti mill-familja tat-Teatru Astra.  Mhux hekk biss, imma jsibu wkoll ispirazzjoni kbira meta jaraw tim ta’ voluntiera żgħażagħ jaħdmu flimkien ma’ oħrajn akbar minnhom biex b’hekk it-Teatru Astra jkompli jiġġedded minn sena għal oħra.

Dan kollu huwa essenzjali biex inħarsu lejn futur akbar u aħjar.  Għadna kif spiċċajna Nabucco … u ġa bdejna naħdmu fuq La Bohéme ta’ Giacomo Puccini.  Il-booking huwa miftuħ.

(Ritratti tan-Nabucco: Joe Attard)

1523786_10205063969028228_7955511297918238718_o