Join Us On:

News Archive

IS-SOĊ. LA STELLA TIFRAĦ LIL MONS A. XUEREB

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tixtieq tingħaqad mal-kumplament tal-poplu Malti, iżda b’mod speċjali mal-Ġorġjani kollha, biex tifraħ lil kanoniku onorarju tal-kolleggjata Gorgjana, Monsinjur Alfred Xuereb għall-kariga ġdida tiegħu bħala Assistent Personali tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI. Hu ser jieħu post Monsinjur…

Continue reading

TKOMPLI L-ĦIDMA MA’ L-ALLIEVI TAGĦNA

L-iskola tal-mużika fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika La Stella kompliet aktar ma jmur tikber u tissaħħaħ u wara sena oħra ta’ ħidma kontinwa nistgħu ngħidu li ninsabu ferm sodisfatti bl-andament tat-tagħlim tal-mużika fil-Każin tagħna. Għandna numru tajjeb ħafna ta’ allievi li…

Continue reading

TELLING HALF TRUTHS IS DECEIT

By George Said Even though he had the cheek to state half truths, Mr. Joe Apap in his reply on “The Malta Independent” Monday 27 August confirmed that St. Mary’s external festivities particularly the two band marches held in the…

Continue reading

NITOLBU LKOLL GĦALL-FEJQAN TA’ MONS. SALV BORG

Ftit tal-jiem ilu, aħbar li dehret fuq is-sit uffiċċjali tal-bażilika ta’ San Ġorġ, ħasditna lkoll. Monsinjur Salv Borg, arċipriet emeritus tal-parroċċa ta’ San Ġorġ u direttur spiritwali tas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, iddaħħal l-isptar San Luqa għal testijiet li jistgħu jirriżultaw…

Continue reading

STAĠUN IMPENJATTIV GĦALL-BANDA “LA STELLA”

Nhar is-sibt li għadda ġewwa Għajnsielem wasal fi tmiemu staġun ieħor ferm impenjattiv għall-banda “La Stella”. Hekk kif intemmu l-festi marbuta mal-ġimgħa mqaddsa, il-banda kienet mistiedna ttella’ tliet programmi mużikali fi tliet okkażjonijiet separati li kienu l-festa liturġika ta’ San…

Continue reading

IL-BANDA ‘LA STELLA’ F’GĦAJNSIELEM

Wasal fi tmiemu l-istaġun ferm impenjattiv tal-festi 2007, għall-banda “La Stella”, banda li bla dubju kienet waħda mill-iktar baned mistiedna fil-festi Għawdxin. Fil-fatt il-banda “La Stella” minbarra t-tmien servizzi li għamlet fil-festa ta’ San Ġorġ, u t-tliet Programmi Mużikali li…

Continue reading

L-AĦĦAR SERVIZZ FL-ISTAĠUN TAL-FESTI ’07

Illum il-banda “La Stella” tal-belt Victoria, tkun impenjata bl-aħħar servizz, fi staġun ferm impenjattiv tas-sajf 2007. Is-servizz tal-lejla jeħodna Għajnsielem, fejn ser tiġi ċċelebrata l-festa tal-Madonna ta’ Loreto. Il-banda tal-belt Victoria, ilha għal diversi snin tieħu sehem f’dak li huwa…

Continue reading

ADDING INSULT TO INJURY

by George Said (The Malta Independent: 21 August 2007) Reference is made to the communication by Leone Band Club of Victoria signed by Dr Michael Caruana and published in The Malta Independent on 20 August. This is not the first…

Continue reading

WARA JUM IL-BELT VICTORIA

Artiklu ieħor li deher fil-ħarġa t’Awissu, tar-rivista “ta’ l-iStilla”, kien dwar il-programm mużikali li ttella’ fl-okkażjoni ta’ Jum il-Belt Victoria, programm li fih ħadu sehem iż-żewġ baned ta’ beltna. Għall-benefiċċju tagħkom u ta’ dawk li għadhom qed jippruvaw jgħawġu l-fatti,…

Continue reading

FESTA TA’ POPLU

Kulħadd jaf li l-festa ta’ San Ġorġ mhux biss ma jonqosha xejn, iżda l-elementi li jiffurmawha tant huma ta’ kwalità għolja, li l-unika biża’ hu li s-suċċess milħuq ma jinżamx fis-snin li ġejjin. Dan mhux biża’ fittizju speċjalment meta wieħed…

Continue reading

M’HEMMX PARAGUNI!

Jibqgħu fuq fomm kulħadd, il-festi kbar li Għawdex iċċelebra f’ġieħ il-qaddis patrun u protettur tiegħu San Ġorġ Megalomartri. Kważi xahar wara li ntemmu l-festi, għadek tisma’ numru kbir ta’ Ġorġjani jitkellmu bejniethom dwar dawn il-jiem sbieħ fis-sena, jgħidu “X’festa kellna!”…

Continue reading

IPPUBBLIKATA R-RIVISTA “TA’ L-ISTILLA”

Għadha kif ġiet ippubblikata l-ħarġa t’Awissu, tar-rivista “Ta’ L-Istilla”, ir-rivista uffiċjali maħruġa mis-Soċjetà Filarmonika “La Stella”. Fil-ħarġa speċjali ta’ wara l-festa, insibu tmien paġni bil-kulur, b’ritratti u artikli dwar il-festa ta’ San Ġorġ. Fl-ewwel paġna jiddomina t-titlu “Festa ta’ Poplu”,…

Continue reading

IL-BANDA “LA STELLA” F’SAN LAWRENZ

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Lawrenz, iċċelebrata fir-raħal li jġib isem il-patrun, il-banda ċittadina “La Stella” għamlet żewġ servizzi, lejlet u nhar il-festa. F’lejlet il-festa, il-banda tagħna għamlet marċ brijuż flimkien mal-banda “San Ġużepp” t’Għajnsielem madwar it-toroq ewlenin tar-raħal. Fl-aħħar imbagħad,…

Continue reading

ŻEWĠ IMPENJI OĦRA F’SAN LAWRENZ

Bejn illum u għada, il-banda ċittadina “La Stella” tal-belt Victoria, ser tkun impenjata f’żewġ servizzi separati fir-raħal ta’ San Lawrenz, raħal ieħor marbut ferm mas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”. Il-banda “La Stella” ilha għal snin twal tieħu sehem f’din il-festa, u…

Continue reading

“MACBETH” FIT-TEATRU ASTRA

Kif ħabbarna, aktar kmieni fuq dan is-sit, it-Teatru Astra għal darba oħra ser jerġa’ jtella’ l-opra Verdjana “Macbeth” għaxar snin wara li kienet ittellgħet b’tant suċċess fl-istess teatru f’Mejju 1997. Iż-żewġ serati ta’ din l-opra, li ser isiru bħala parti…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’ FIL-QALA

Il-banda ċittadina “La Stella”, il-bieraħ kompliet bl-impenji tagħha fil-festi ġewwa l-gżira t’Għawdex. Fil-fatt il-bieraħ il-banda għal darb’oħra ġiet mistiedna ddoqq waqt il-marċ popolari ta’ lejlet il-festa ġewwa r-raħal tal-Qala, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp. Dan kien it-tmien servizz barra l-belt…

Continue reading

IL-MARĊ SKANDALUŻ TA’ STA MARIJA

Qegħdin nġibu nota-kjarifika mibgħuta mill-Kurja Veskovili in konnessjoni mal-marċ ta’ nhar Santa Marija filgħodu. 26 ta’Lulju 2007 Il-bieraħ Monsinjur Isqof Grech irċieva kopja ta’ ittra bid-data tal-20 ta’ Lulju 2007 ffirmata minn Dolindo Cassar, Segretarju tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u…

Continue reading

10 SNIN….MILL-EWWEL ĦARĠA TAR-RIVISTA

F’Lulju ta’ l-1997, is-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, ħarġet l-ewwel edizzjoni tar-rivista uffiċjali tagħha “ta’ l-iStilla”, rivista li l-għan tagħha kien li żżomm lill-partitarji tagħha aġġornati b’dak kollu li kien qed jiġri fi ħdan l-istess Soċjetà. L-ewwel rivista tas-Soċjetà “La Stella”…

Continue reading

KORRISPONDENZA RIGWARD IL-MARĊ TA’ NHAR STA MARIJA

Għall-benefiċċju tal-partitarji kollha tas-Soċjetà tagħna u tal-Parruċċani tal-bażilika ta’ San Ġorġ, qed nippubblikaw korrispondenza li ntbagħtet mis-Soċjetà Filarmonika La Stella u l-Kunsill Amministrattiv tal-bażilika, rigward il-marċ provokattiv u skandaluż ta’ nhar Santa Marija filgħodu, liż-żewġ baned li aċċettaw l-istedina li…

Continue reading

IL-BANDA “LA STELLA” FIL-FESTA TA’ STA MARGERITA

Wara ġimgħa sħiħa ta’ impenji tul il-festa tal-patrun t’Għawdex San Ġorġ Martri fil-belt Victoria, il-banda kien imissha servizz ieħor fir-raħal ta’ Sannat fil-festa ta’ Santa Margerita. Ir-raħal ta’ Sannat huwa raħal marbut ħafna mas-Soċjetà ta’ l-Istilla u ma’ San Ġorġ,…

Continue reading

IKOMPLU S-SERVIZZI TAL-BANDA ‘LA STELLA’

Filwaqt li hawn baned li kellhom sajf ferm rilassanti, dan mhux l-istess jista’ jingħad għall-banda ċittadina “La Stella”. Il-banda ewlenija ta’ beltna, ħadet sehem fil-festi kollha li ġew iċċelebrati s’issa f’Għawdex, minbarra f’ta’ Kerċem. Fost dawn il-festi hemm inklużi wkoll…

Continue reading

JOSEPH CALLEJA IN VERDI’S MACBETH

Teatru Astra is very proud to announce the participation of world famous tenor Joseph CALLEJA for the forthcoming production of Verdi’s “Macbeth”, the first performance of which will take place on Thursday, October 25 with a second performance on Saturday…

Continue reading

L-ASTRA FOLK GROUP F’CARPINETO ROMANO

Il-Gruppp Folkloristiku Astra, ta’ beltna ser jirrappreżenta lil Malta, fl-ewwel Festival Internazzjonali bl-isem “Folclore dei Lepini” f’Carpineto Romano l-Italja, bħala grupp mill-Mediterran. Il-festival beda l-bieraħ 17 ta’ Lulju u jibqa’ għaddej sat-22 ta’ Lulju 2007. Il-grupp, ħalla Malta nhar it-Tnejn…

Continue reading

FESTI KBAR, FESTI TAL-MASSA, FESTI ĠORĠJANI!

Iva, hekk qed tiġi deskritta l-festa kbira ta’ l-Għawdxin, bħala waħda kbira, bħala waħda tal-massa, fuq kollox festa ewlenija, festa Ġorġjana!! Wara li kmieni il-Ħadd, filgħodu segwejna u rajna l-bażilika mfawwra bil-poplu għal Pontifikal Solenni mmexxi mill-Isqof Mons. Mario Grech,…

Continue reading

BRIJU UNIKU

F’jum il-festa, hekk kif intemm il-pontifikal solenni fil-bażilika urbana, komplew il-festi esterni bil-marċ il-kbir ta’ filgħodu. Marċ ferm popolari għal briju uniku, briju li ġej minn ferħ li jħeġġeġ kemm tfal, żgħażagħ, adulti u wisq aktar emigranti li jkunu fostna…

Continue reading

PONTIFIKAL SOLENNI F’ĠIEĦ SAN ĠORĠ

Il-festa l-Kbira tal-Belt Victoria laħqet il-qofol tagħha il-Ħadd 15 ta’ Lulju 2007, ġurnata ddominata sa minn sbieh fil-għodu b’attività reliġjuża, tradizzjonali u kulturali, ġurnata li tagħti l-akbar merħba lill eluf kbar ta’ Għawdxin, Maltin, barranin u emigranti li kollha jiġu…

Continue reading

IL-MARĊ KOLOSSALI TA’ LEJLET IL-FESTA

Is-Sibt, 14 ta’ Lulju, filgħaxija komplejna biċ-ċelebrazzjonijiet kbar f’ġieħ San Ġorġ Martri patrun u protettur ta’ beltna. Hekk kif intemmu ċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fil-bażilika, fil-pjazza tagħna kellna programm mill-aqwa mill-banda ċittadina “King’s Own” tal-belt Valletta. F’dan il-programm il-banda beltija fetħet il-programm…

Continue reading

GĦAWDEX ISELLEM LILL-PATRUN TIEGĦU

Illum, Jum il-festa tal-Patrun tad-djoċesi u ta’ beltna San Ġorġ Megalomartri, jum tant u tant għażiż iċċelebrat bl-akbar pompa fil-belt t’Għawdex. Fit-8.30am nibdew dan il-jum b’pontifikal solenni mmexxi mill-ET Mons Isqof Mario Grech. L-assemblea liturġika ser tkun immexxija mill-President ta’…

Continue reading

IKOMPLU Ċ-ĊELEBRAZZJONIJIET F’BELTNA

Dalgħodu, tkomplew bil-kbir il-festi esterni mill-Kumitat tas-Soċjetà ‘La Stella’. Dan il-jum ta’ ċelebrazzjonijiet, li diġa’ kien inbeda b’servizz reliġjuż fil-bażilika Urbana permezz ta’ quddiesa solenni u ta’ ringrazzjament f’għeluq il-ħamsin sena mit-tifkira ta’ l-ordinazzjoni saċerdotali tal-Kan. Maġġur Dun Ġużepp Borg,…

Continue reading

NIFIRĦU LILL-KAN. ĠUŻEPP BORG

Illum, is-Sibt 14 ta’ Lulju tkomplew jitfakkru aktar ġublej wara dawk it-tlieta li għadhom kemm ġew festeġjati b’tant pompa u dinjità fil-Bażilika ta’ San Ġorġ. Din id-darba kien imiss il-festa ġubilari tad-deheb ta’ qassis ieħor ħabrieki u benefattur kbir fi…

Continue reading

DIMOSTRAZZJONI GRANDJUŻA FIL-QALBA TA’ BELTNA

Għat-tielet jum konsekuttiv, beltna reġgħet kienet miżgħuda b’eluf ta’ nies, li ġew biex jaqsmu magħna l-ferħ, fil-festa ad unur il-Patrun ta’ gżiritna San Ġorġ Martri. Wara li ntemm it-tielet u l-aħħar Tridu solenni fil-maqdes Ġorġjan, fejn għal darb’oħra spikkat l-imħabba…

Continue reading

ĦIDMET L-GĦAQDA TA’ L-ARMAR

Element importanti fil-festa ta’ San Ġorġ dejjem kien l-armar tal-festa, mertu tal-patrimonju uniku li writna mingħand missirijietna u anke ta’ l-inizjattivi li matul l-aħħar snin ittieħdu sabiex jiġi rinovat u prodott armar ġdid. Il-proġetti ġodda li saru matul l-aħħar snin…

Continue reading

TKOMPLI L-FESTA L-KBIRA TA’ L-GĦAWDXIN

Hekk kif il-jiem igerrbu l-festa kbira tal-Ġorġjani u l-Għawdxin kollha tkompli t-triq tagħha b’folol kbar jimlew il-pjazzez u t-triqat tal-Belt Victoria. Mas-sbieħ ta’ jum il-Ħamis, 12 ta’ Lulju 2007, il-murtali reġgħu taw merħba lil jum ieħor fil-kullana ta’ ġranet sbieħ…

Continue reading

WARA L-EWWEL JUM TAT-TRIDU

Jum wara l-ieħor qiegħda tkompli l-festa kbira ta’ l-Għawdxin, il-festa ta’ San Ġorġ Martri, festa li x-xejra tagħha hija ferm ibbażata fuq ir-reliġjuż u dak kollu li jsir u jiġi organizzat b’tant pompa fil-Bażilika Ġorġjana, ċerimonji mimlija fervur nisrani bis-sehem…

Continue reading

“NIFIRĦU U NFERRĦU”

“Nifirħu u nferrħu”, dawn kienu l-kliem li bihom fetaħ id-diskors fl-okkażjoni tal-ħruġ min-niċċa ta’ l-istatwa ta’ San Ġorġ Martri, il-WR Arċipriet Mons. Ġużeppi Farrugia. Verament kienet okkażjoni ta’ ferħ, f’maqdes maħnuq bin-nies, waqt dan il-jum tant għażiż magħna l-Ġorġjani. Wara…

Continue reading

1 34 35 36 37 38