Join Us On:

News Archive

‘ZOO’ GĦAL DARB’OĦRA FIT-TEATRU ASTRA

Il-kumpanija ‘Zoo Media & Entertainment’ għal darb’oħra ser jerġgħu jagħtu spettaklu fit-teatru tagħna. Fil-fatt il-grupp komiku Zoo ser itella’ żewġ shows. Fit-2 ta’ Diċembru ser jittella’ l-ispettaklu bl-isem ta’ “Misraħ Kola”, spettaklu li jġib l-istess isem tal-programm televiżiv li jsir…

Continue reading

GREAT PERFORMANCE

Effie F. Brown [timesofmalta.com – November 12, 2007] We enjoyed a wonderful night of opera at the Astra Theatre in Victoria on October 27. The production of Macbeth was very exciting, the National Orchestra conducted by Joseph Vella delightful, and…

Continue reading

“MACBETH CHOIR MISTRESS”

by Mro Joseph Vella [timesofmalta.com – November, 11, 2007] May I publicly thank Maria Frendo, who for some strange reason did not even get a passing mention in the review of Macbeth at the Astra Theatre in Victoria (The Sunday…

Continue reading

JUM IL-PUSSESS…aktar ritratti

Nhar il-Ħadd li għadda, il-komunità parrokkjali ta’ San Ġorġ, fil-belt Victoria, ingħaqdet mar-Ragħaj il-ġdid tagħha f’jum il-pussess tiegħu bħala arċipriet tal-parroċċa Ġorġjana. Illum ser inkomplu nġibu aktar ritratti ta’ dan il-jum tant speċjali għall-parroċċa tagħna. Intant, iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-pussess ta’…

Continue reading

“KNIGHT OF MALTA”

Having spent an evening at Teatru Astra Victoria, I feel the need to congratulate La Stella Philharmonic Society on producing a superb Macbeth. Many a European opera company would envy the professionalism of its performers and production team. It is…

Continue reading

VERDI’S FIRST MASTERPIECE

Review by Cecilia Xuereb [timesofmalta.com – November 4, 2007] Macbeth was the first opera that Giuseppe Verdi wrote on a play by his beloved Shakespeare. With it the composer ceased to be a purveyor of popular entertainment as Rossini and…

Continue reading

SUPERB MACBETH

by Albert G. Storace [timesofmalta.com] Allow me to congratulate the Astra Theatre on its staging of Verdi’s Macbeth. It was a superb evening with that stunning Lady Macbeth of soprano Francesca Patanè, the Macbeth of her real-life husband, baritone Marco…

Continue reading

MERĦBA MONS. PAWLU CARDONA

Il-bieraħ il-Ħadd l-4 ta’ Novembru, kien jum ieħor mill-aktar importanti fl-istorja tal-knisja proto-parrokkjali, arċi-matriċi, bażilika u kolleġġjata lateranensi ta’ San Ġorġ fil-belt Victoria. Mons. Pawlu Cardona ħa l-pussess bħala l-arċipriet ta’ din il-bażilika urbana. Kien jum ieħor ta’ festa, għalih…

Continue reading

MERĦBA PAWLU FIL-BELT TA’ ĠORĠI

Għada l-Ħadd l-4 ta’ Novembru, huwa l-jum li fih Mons. Pawlu Cardona ser jieħu l-pussess bħala l-arċipriet tal-knisja proto-parrokkjali, arċi-matriċi, bażilika u kolleġġjata lateranensi ta’ San Ġorġ. Huwa jum ieħor ta’ festa, li fih għal darb’oħra b’mod eżamplari l-poplu Ġorġjan…

Continue reading

KUNĊERT MILL-ISBAĦ MIL-“LA STELLA SOLOISTS”

Il-bieraħ bħala parti mis-sitt edizzjoni ta’ Festival Mediterranea kien imiss kunċert ieħor bl-isem “La Stella Soloists” – kunċert li ta l-opportunità lil mużiċisti żgħażagħ li jippromettu ferm fi ħdan is-Soċjetà Mużikali tagħna biex jesebixxu lilhom infushom. Għall-kunċert li sar fl-Aula…

Continue reading

“MACBETH”…more photos

We are uploading more photos from our latest opera production MACBETH. Thanks to our official photographer Joe Attard. We would like to thank him for providing his professional photographic services free of charge.

IL-BELT VICTORIA TRODD ĦAJR LIL MONS FARRUGIA

Ġeddidna ħafna mill-memorji ta’ jum il-pussess ta’ l-Arċipriet Ġużeppi Farrugia, meta l-bieraħ saret il-konċelebrazzjoni solenni ta’ radd il-ħajr, li għaliha attenda bi ħġaru l-poplu Ġorġjan. Kienet festa li tixraq lill-Arċipriet Farrugia li tant ħadem għall-parroċċa Ġorġjana u ta’ dan aħna…

Continue reading

“MACBETH”: SUĊĊESS KBIR!

Mhux ta’ b’xejn li l-ġurnal “The Sunday Times of Malta” jagħżel li jagħti prominenza lill-opra “Macbeth” fl-ewwel paġna tal-ġurnal tiegħu, tal-lum! L-opra “Macbeth”, imtella’ għat-tieni darba fi żmien tlitt ijiem kienet suċċess kbir. Dan jistgħu jixhduh il-mijiet li ħanqu t-Teatru…

Continue reading

GRAZZI MONS. ĠUŻEPPI FARRUGIA

Għada l-Ħadd 28 t’Ottubru, il-Komunità Parrokkjali ta’ San Ġorġ Martri ser tagħti ġieħ lil Mons. Ġużeppi Farrugia, Arċipriet Emeritu, tal-bażilika tagħna – ġieh mistħoqq lil saċerdot li ħadem bla heda b’risq il-parruċċani u b’risq it-tempju majestuż tagħna. Mons. Farrugia, bniedem…

Continue reading

BIDU MILL-AQWA GĦAL FESTIVAL MEDITERRANEA

Il-bieraħ ingħata bidu għas-sitt edizzjoni ta’ Festival Mediterranea, bl-ewwel rappreżentazzjoni ta’ l-opra Verdjana “Macbeth”. Wara tant ġimgħat ta’ preparazzjoni l-bieraħ dawk il-mijiet li attendew setgħu jitgħaxqu bil-ġmiel tal-produzzjoni li t-Teatru Astra biss kapaċi joffri. Quddiem udjenza grandjuża, fejn fost l-oħrajn…

Continue reading

MEDITERRANEA KICKS OFF TONIGHT

Final preparations are underway for the curtain to fall today on the much awaited opera event at the Astra Theatre in Victoria – Verdi’s “Macbeth”, which will inaugurate the 6th edition of Festival Mediterranea. The four-act opera “Macbeth” featuring international…

Continue reading

RETURN TO THE ORIGINS

Tenor Joseph Calleja, returns to Teatru Astra of Gozo this week, to celebrate the tenth anniversary from the start of a career which has taken the international operatic world by storm. At just 29 years of age he is considered…

Continue reading

L-EWWEL ŻJARA TA’ L-ARĊIPRIET CARDONA

Filwaqt li għaddejjin bl-aħħar preparamenti għall-bidu ta’ Festival Mediterranea u għall-Programm mużikali tal-banda, il-bieraħ l-Arċipriet il-ġdid tal-Kolleġġjata Lateranensi tal-belt Victoria Mons. Pawlu Cardona għamel żjara fil-każin tas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, kif ukoll fit-Teatru Astra. F’din iż-żjara l-Arċipriet kien milqugħ mill-viċi…

Continue reading

MARCO CHINGARI ONCE AGAIN AT TEATRU ASTRA

Another return to Teatru Astra’s Festival Mediterranea opera production is young Italian baritone Marco Chingari. After his successful interpretation of Iago in Verdi’s “Otello”, Scarpia in Puccini’s “Tosca”, Marcello in “La Boheme”, Alfio in “Cavalleria Rusticana” and Tonio/Taddeo in “Pagliacci”,…

Continue reading

SITE VISITS WITH DR DAVID TRUMP

DR DAVID TRUMP Dr David Trump is very closely associated with the development of Maltese archaeology, an association which commenced fifty years ago, in 1954, when, as an assistant to John D Evans, he was involved in the excavations of…

Continue reading

L-OPRA ‘MACBETH’ U FESTIVAL MEDITERRANEA

“Il-Festival Mediterranea, li din is-sena daħal fis-sitt edizzjoni tiegħu, illum hu parti importanti mill-kalendarju kulturali tal-gżira Għawdxija. Dan il-festival hu ta’ attrazzjoni mhux biss għall-Għawdxin u għall-bosta Maltin li jitilgħu apposta biex isegwuh, iżda wkoll għal dawk it-turisti li jkunu…

Continue reading

TOĦROĠ IL-POSTER UFFIĊĊJALI TA’ L-OPRA

Festival Mediterranea riesaq lejn is-sitt sena tiegħu, festival ta’ kultura li jiftaħ nhar il-Ħamis 25 t’Ottubru bl-ewwel rappreżentazzjoni ta’ l-opra Verdjana ‘Macbeth’ ġewwa t-Teatru Astra. Il-preparamenti laħqu l-qofol tagħhom f’dawn il-jiem, u x-xogħol kemm fuq ix-xenarju, kif ukoll il-preparamenti ta’…

Continue reading

L-ASTRA FOLK GROUP GĦAL NOTTE BIANCA

Illejla mis-7.00pm ‘il quddiem, il-belt Valletta ser tinbidel f’belt imdawwla…belt maġika, b’numru kbir ta’ attivitajiet li mistennija jiġbdu eluf ta’ Maltin u turisti lejn il-belt kapitali Maltija. Fost l-attivitajiet ser ikun hemm numru kbir ta’ kunċerti, wirjiet u bosta avvenimenti…

Continue reading

TISLIMA LIL MONS. SALV BORG

Bkietek il-familja maħbuba tiegħek, bkietek il-Kolleġġjata Lateranensi Ġorġjana mal-Kapitlu u kleru tagħha, bkietek is-Soċjetà Filarmonika La Stella, bkietet il-Belt Victoria, l-għaqdiet u ħbiebek mxerrda ma’ Għawdex u Malta kollha, bkejniek flimkien għaziz Dun Salv, tlifniek f’qasir żmien, mingħajr stennija, ħesrem,…

Continue reading

“TAKE YOUR SEATS”

Il-ħarġa t’Ottubru 2007 tal-magazine LET’S GOZO tagħti ħarsa lejn il-ftuħ ta’ l-istaġun operistiku fil-gżira Għawdxija – li jiġbed numru kbir ta’ Maltin u turisti lejn gżiritna bejn Ottubru u Novembru. L-artiklu miktub minn Sandra Aquilina, jagħti ħarsa lejn iż-żewġ opri…

Continue reading

GĦAWDEX ISELLEM LIL MONS. SALV BORG

Il-bieraħ, il-poplu Għawdxi ta l-aħħar tislima lil arċipriet tant maħbub, Mons. Salv Borg, li mar jiltaqa’ mal-Mulej nhar il-Ħamis 27 ta’ Settembru, 2007. Kif kien mistenni mijiet ta’ persuni, familjari, parruċċani u ħbieb Maltin u Għawdxin attendew biex isellmu għall-aħħar…

Continue reading

ILLUM TINGĦATA L-AĦĦAR TISLIMA LIL DUN SALV

Illum, il-Ħadd l-aħħar jum ta’ Settembru, ser tingħata l-aħħar tislima lis-saċerdot wisq maħbub Mons. Salv Borg, Arċipriet Emeritu tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, u Kappillan tal-Banda “La Stella”. Fis-2.30pm kulħadd huwa mistieden biex isellem lil Dun Salv fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Belt…

Continue reading

DUN SALV ĦALLIENA!

Illum il-Ħamis 27 ta’ Settembru 2007, Mons. Salv Borg, arċipriet emeritu tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, ħalla din id-dinja, wara marda qalila. Huwa ħalliena għall-ħabta tas-sagħtejn neqsin kwart ta’ wara nofsinhar fl-isptar San Luqa, fejn hemm kien imdawwar bil-familjari kollha tiegħu.…

Continue reading

L-EWWEL BANDA GĦAWDXIJA F’ART BARRANIJA

Fost il-ħafna ġrajjiet glorjużi tagħha, il-Banda Ċittadina La Stella tfakkar il-ġrajja memorabbli meta 60 sena ilu, kienet l-ewwel Banda Għawdxija u l-ewwel waħda mill-Baned ta’ Malta u Għawdex, li wara li ntemmet il-gwerra, ħalliet ix-xtut Maltin u marret fi Sqallija,…

Continue reading

JUM ID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKA URBANA

Il-bieraħ 21 ta’ Settembru, il-kommunita’ parrokkjali Ġorġjana ċċelebrat il-252 anniversarju tad-dedikazzjoni tal-bażilika ta’ San Ġorġ Martri f’beltna. Lejlet is-solennita’, eżattament fil-ħin ta’ nofsinhar il-qniepen tal-Arċi Matriċi ta’ gżiritna daqqew mota ferrieħa biex jitfakkar dan l-anniversarju. Iċ-ċelebrazzjonijet liturgici bdew filgħaxija bl-Ewwel…

Continue reading

AKTAR DWAR MONS. PAWLU CARDONA

Dun Pawl Cardona twieled f’Ta’ Sannat, Għawdex, fit-22 ta’ Jannar 1953, minn Luigi Cardona u Rosina Sciberras, l-ewwel fost ħames aħwa. Huwa studja fl-iskola primarja Ta’ Sannat, u fl-iskola sekondarja tal-belt Victoria, u wara fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, fejn beda…

Continue reading

STQARRIJA MIS-SOĊ. FILAR. LA STELLA

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, filwaqt li turi l-apprezzament tagħha lil Mons. Farrugia għax-xogħol li wettaq b’impenn sħiħ matul il-parrokat tiegħu u tawguralu aktar snin ta’ ħidma fil-Presbiterju Parrokkjali, tilqa’ b’ferħ lil Mons. Paul Cardona bħala Ragħaj tal-parroċċa u tawguralu għal…

Continue reading

MONS. PAUL CARDONA ARĊIPRIET ĠDID

L-ET Mons. Isqof Mario Grech, isqof ta’ Għawdex għadu kif innomina lil Mons. Paul Cardona, minn Ta’ Sannat bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-bażilika Ġorġjana f’beltna. Mons. Cardona ser jieħu post Mons. Ġużeppi Farrugia li mexxa l-parroċċa tagħna għal dawn l-aħħar disa’…

Continue reading

1 33 34 35 36 37 38