Join Us On:

News Archive

L-ASTRA FOLK GROUP GĦAL NOTTE BIANCA

Illejla mis-7.00pm ‘il quddiem, il-belt Valletta ser tinbidel f’belt imdawwla…belt maġika, b’numru kbir ta’ attivitajiet li mistennija jiġbdu eluf ta’ Maltin u turisti lejn il-belt kapitali Maltija. Fost l-attivitajiet ser ikun hemm numru kbir ta’ kunċerti, wirjiet u bosta avvenimenti…

Continue reading

TISLIMA LIL MONS. SALV BORG

Bkietek il-familja maħbuba tiegħek, bkietek il-Kolleġġjata Lateranensi Ġorġjana mal-Kapitlu u kleru tagħha, bkietek is-Soċjetà Filarmonika La Stella, bkietet il-Belt Victoria, l-għaqdiet u ħbiebek mxerrda ma’ Għawdex u Malta kollha, bkejniek flimkien għaziz Dun Salv, tlifniek f’qasir żmien, mingħajr stennija, ħesrem,…

Continue reading

“TAKE YOUR SEATS”

Il-ħarġa t’Ottubru 2007 tal-magazine LET’S GOZO tagħti ħarsa lejn il-ftuħ ta’ l-istaġun operistiku fil-gżira Għawdxija – li jiġbed numru kbir ta’ Maltin u turisti lejn gżiritna bejn Ottubru u Novembru. L-artiklu miktub minn Sandra Aquilina, jagħti ħarsa lejn iż-żewġ opri…

Continue reading

GĦAWDEX ISELLEM LIL MONS. SALV BORG

Il-bieraħ, il-poplu Għawdxi ta l-aħħar tislima lil arċipriet tant maħbub, Mons. Salv Borg, li mar jiltaqa’ mal-Mulej nhar il-Ħamis 27 ta’ Settembru, 2007. Kif kien mistenni mijiet ta’ persuni, familjari, parruċċani u ħbieb Maltin u Għawdxin attendew biex isellmu għall-aħħar…

Continue reading

ILLUM TINGĦATA L-AĦĦAR TISLIMA LIL DUN SALV

Illum, il-Ħadd l-aħħar jum ta’ Settembru, ser tingħata l-aħħar tislima lis-saċerdot wisq maħbub Mons. Salv Borg, Arċipriet Emeritu tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, u Kappillan tal-Banda “La Stella”. Fis-2.30pm kulħadd huwa mistieden biex isellem lil Dun Salv fil-knisja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Belt…

Continue reading

DUN SALV ĦALLIENA!

Illum il-Ħamis 27 ta’ Settembru 2007, Mons. Salv Borg, arċipriet emeritu tal-Bażilika ta’ San Ġorġ, ħalla din id-dinja, wara marda qalila. Huwa ħalliena għall-ħabta tas-sagħtejn neqsin kwart ta’ wara nofsinhar fl-isptar San Luqa, fejn hemm kien imdawwar bil-familjari kollha tiegħu.…

Continue reading

L-EWWEL BANDA GĦAWDXIJA F’ART BARRANIJA

Fost il-ħafna ġrajjiet glorjużi tagħha, il-Banda Ċittadina La Stella tfakkar il-ġrajja memorabbli meta 60 sena ilu, kienet l-ewwel Banda Għawdxija u l-ewwel waħda mill-Baned ta’ Malta u Għawdex, li wara li ntemmet il-gwerra, ħalliet ix-xtut Maltin u marret fi Sqallija,…

Continue reading

JUM ID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKA URBANA

Il-bieraħ 21 ta’ Settembru, il-kommunita’ parrokkjali Ġorġjana ċċelebrat il-252 anniversarju tad-dedikazzjoni tal-bażilika ta’ San Ġorġ Martri f’beltna. Lejlet is-solennita’, eżattament fil-ħin ta’ nofsinhar il-qniepen tal-Arċi Matriċi ta’ gżiritna daqqew mota ferrieħa biex jitfakkar dan l-anniversarju. Iċ-ċelebrazzjonijet liturgici bdew filgħaxija bl-Ewwel…

Continue reading

AKTAR DWAR MONS. PAWLU CARDONA

Dun Pawl Cardona twieled f’Ta’ Sannat, Għawdex, fit-22 ta’ Jannar 1953, minn Luigi Cardona u Rosina Sciberras, l-ewwel fost ħames aħwa. Huwa studja fl-iskola primarja Ta’ Sannat, u fl-iskola sekondarja tal-belt Victoria, u wara fis-Seminarju tal-Qalb ta’ Ġesù, fejn beda…

Continue reading

STQARRIJA MIS-SOĊ. FILAR. LA STELLA

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, filwaqt li turi l-apprezzament tagħha lil Mons. Farrugia għax-xogħol li wettaq b’impenn sħiħ matul il-parrokat tiegħu u tawguralu aktar snin ta’ ħidma fil-Presbiterju Parrokkjali, tilqa’ b’ferħ lil Mons. Paul Cardona bħala Ragħaj tal-parroċċa u tawguralu għal…

Continue reading

MONS. PAUL CARDONA ARĊIPRIET ĠDID

L-ET Mons. Isqof Mario Grech, isqof ta’ Għawdex għadu kif innomina lil Mons. Paul Cardona, minn Ta’ Sannat bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-bażilika Ġorġjana f’beltna. Mons. Cardona ser jieħu post Mons. Ġużeppi Farrugia li mexxa l-parroċċa tagħna għal dawn l-aħħar disa’…

Continue reading

TIBDA L-PREPARAZZJONI GĦALL-PROGRAMM ANNWALI

Wara staġun ferm impenjattiv għall-banda tagħna, nhar il-Ħadd li għadda l-banda bdiet bil-kunċerti bi preparazzjoni għall-Programm Mużikali Annwali li ser isir f’Novembru ġewwa t-Teatru Astra. Dan l-avveniment annwali huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar impenji prestiġjużi li għandha l-banda tagħna. Programm…

Continue reading

IS-SOĊ. LA STELLA TIFRAĦ LIL MONS A. XUEREB

Is-Soċjetà Filarmonika “La Stella” tixtieq tingħaqad mal-kumplament tal-poplu Malti, iżda b’mod speċjali mal-Ġorġjani kollha, biex tifraħ lil kanoniku onorarju tal-kolleggjata Gorgjana, Monsinjur Alfred Xuereb għall-kariga ġdida tiegħu bħala Assistent Personali tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI. Hu ser jieħu post Monsinjur…

Continue reading

TKOMPLI L-ĦIDMA MA’ L-ALLIEVI TAGĦNA

L-iskola tal-mużika fi ħdan is-Soċjetà Filarmonika La Stella kompliet aktar ma jmur tikber u tissaħħaħ u wara sena oħra ta’ ħidma kontinwa nistgħu ngħidu li ninsabu ferm sodisfatti bl-andament tat-tagħlim tal-mużika fil-Każin tagħna. Għandna numru tajjeb ħafna ta’ allievi li…

Continue reading

TELLING HALF TRUTHS IS DECEIT

By George Said Even though he had the cheek to state half truths, Mr. Joe Apap in his reply on “The Malta Independent” Monday 27 August confirmed that St. Mary’s external festivities particularly the two band marches held in the…

Continue reading

NITOLBU LKOLL GĦALL-FEJQAN TA’ MONS. SALV BORG

Ftit tal-jiem ilu, aħbar li dehret fuq is-sit uffiċċjali tal-bażilika ta’ San Ġorġ, ħasditna lkoll. Monsinjur Salv Borg, arċipriet emeritus tal-parroċċa ta’ San Ġorġ u direttur spiritwali tas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, iddaħħal l-isptar San Luqa għal testijiet li jistgħu jirriżultaw…

Continue reading

STAĠUN IMPENJATTIV GĦALL-BANDA “LA STELLA”

Nhar is-sibt li għadda ġewwa Għajnsielem wasal fi tmiemu staġun ieħor ferm impenjattiv għall-banda “La Stella”. Hekk kif intemmu l-festi marbuta mal-ġimgħa mqaddsa, il-banda kienet mistiedna ttella’ tliet programmi mużikali fi tliet okkażjonijiet separati li kienu l-festa liturġika ta’ San…

Continue reading

IL-BANDA ‘LA STELLA’ F’GĦAJNSIELEM

Wasal fi tmiemu l-istaġun ferm impenjattiv tal-festi 2007, għall-banda “La Stella”, banda li bla dubju kienet waħda mill-iktar baned mistiedna fil-festi Għawdxin. Fil-fatt il-banda “La Stella” minbarra t-tmien servizzi li għamlet fil-festa ta’ San Ġorġ, u t-tliet Programmi Mużikali li…

Continue reading

L-AĦĦAR SERVIZZ FL-ISTAĠUN TAL-FESTI ’07

Illum il-banda “La Stella” tal-belt Victoria, tkun impenjata bl-aħħar servizz, fi staġun ferm impenjattiv tas-sajf 2007. Is-servizz tal-lejla jeħodna Għajnsielem, fejn ser tiġi ċċelebrata l-festa tal-Madonna ta’ Loreto. Il-banda tal-belt Victoria, ilha għal diversi snin tieħu sehem f’dak li huwa…

Continue reading

ADDING INSULT TO INJURY

by George Said (The Malta Independent: 21 August 2007) Reference is made to the communication by Leone Band Club of Victoria signed by Dr Michael Caruana and published in The Malta Independent on 20 August. This is not the first…

Continue reading

WARA JUM IL-BELT VICTORIA

Artiklu ieħor li deher fil-ħarġa t’Awissu, tar-rivista “ta’ l-iStilla”, kien dwar il-programm mużikali li ttella’ fl-okkażjoni ta’ Jum il-Belt Victoria, programm li fih ħadu sehem iż-żewġ baned ta’ beltna. Għall-benefiċċju tagħkom u ta’ dawk li għadhom qed jippruvaw jgħawġu l-fatti,…

Continue reading

FESTA TA’ POPLU

Kulħadd jaf li l-festa ta’ San Ġorġ mhux biss ma jonqosha xejn, iżda l-elementi li jiffurmawha tant huma ta’ kwalità għolja, li l-unika biża’ hu li s-suċċess milħuq ma jinżamx fis-snin li ġejjin. Dan mhux biża’ fittizju speċjalment meta wieħed…

Continue reading

M’HEMMX PARAGUNI!

Jibqgħu fuq fomm kulħadd, il-festi kbar li Għawdex iċċelebra f’ġieħ il-qaddis patrun u protettur tiegħu San Ġorġ Megalomartri. Kważi xahar wara li ntemmu l-festi, għadek tisma’ numru kbir ta’ Ġorġjani jitkellmu bejniethom dwar dawn il-jiem sbieħ fis-sena, jgħidu “X’festa kellna!”…

Continue reading

IPPUBBLIKATA R-RIVISTA “TA’ L-ISTILLA”

Għadha kif ġiet ippubblikata l-ħarġa t’Awissu, tar-rivista “Ta’ L-Istilla”, ir-rivista uffiċjali maħruġa mis-Soċjetà Filarmonika “La Stella”. Fil-ħarġa speċjali ta’ wara l-festa, insibu tmien paġni bil-kulur, b’ritratti u artikli dwar il-festa ta’ San Ġorġ. Fl-ewwel paġna jiddomina t-titlu “Festa ta’ Poplu”,…

Continue reading

IL-BANDA “LA STELLA” F’SAN LAWRENZ

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Lawrenz, iċċelebrata fir-raħal li jġib isem il-patrun, il-banda ċittadina “La Stella” għamlet żewġ servizzi, lejlet u nhar il-festa. F’lejlet il-festa, il-banda tagħna għamlet marċ brijuż flimkien mal-banda “San Ġużepp” t’Għajnsielem madwar it-toroq ewlenin tar-raħal. Fl-aħħar imbagħad,…

Continue reading

ŻEWĠ IMPENJI OĦRA F’SAN LAWRENZ

Bejn illum u għada, il-banda ċittadina “La Stella” tal-belt Victoria, ser tkun impenjata f’żewġ servizzi separati fir-raħal ta’ San Lawrenz, raħal ieħor marbut ferm mas-Soċjetà Filarmonika “La Stella”. Il-banda “La Stella” ilha għal snin twal tieħu sehem f’din il-festa, u…

Continue reading

“MACBETH” FIT-TEATRU ASTRA

Kif ħabbarna, aktar kmieni fuq dan is-sit, it-Teatru Astra għal darba oħra ser jerġa’ jtella’ l-opra Verdjana “Macbeth” għaxar snin wara li kienet ittellgħet b’tant suċċess fl-istess teatru f’Mejju 1997. Iż-żewġ serati ta’ din l-opra, li ser isiru bħala parti…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA ‘LA STELLA’ FIL-QALA

Il-banda ċittadina “La Stella”, il-bieraħ kompliet bl-impenji tagħha fil-festi ġewwa l-gżira t’Għawdex. Fil-fatt il-bieraħ il-banda għal darb’oħra ġiet mistiedna ddoqq waqt il-marċ popolari ta’ lejlet il-festa ġewwa r-raħal tal-Qala, fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġużepp. Dan kien it-tmien servizz barra l-belt…

Continue reading

IL-MARĊ SKANDALUŻ TA’ STA MARIJA

Qegħdin nġibu nota-kjarifika mibgħuta mill-Kurja Veskovili in konnessjoni mal-marċ ta’ nhar Santa Marija filgħodu. 26 ta’Lulju 2007 Il-bieraħ Monsinjur Isqof Grech irċieva kopja ta’ ittra bid-data tal-20 ta’ Lulju 2007 ffirmata minn Dolindo Cassar, Segretarju tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u…

Continue reading

10 SNIN….MILL-EWWEL ĦARĠA TAR-RIVISTA

F’Lulju ta’ l-1997, is-Soċjetà Filarmonika “La Stella”, ħarġet l-ewwel edizzjoni tar-rivista uffiċjali tagħha “ta’ l-iStilla”, rivista li l-għan tagħha kien li żżomm lill-partitarji tagħha aġġornati b’dak kollu li kien qed jiġri fi ħdan l-istess Soċjetà. L-ewwel rivista tas-Soċjetà “La Stella”…

Continue reading

KORRISPONDENZA RIGWARD IL-MARĊ TA’ NHAR STA MARIJA

Għall-benefiċċju tal-partitarji kollha tas-Soċjetà tagħna u tal-Parruċċani tal-bażilika ta’ San Ġorġ, qed nippubblikaw korrispondenza li ntbagħtet mis-Soċjetà Filarmonika La Stella u l-Kunsill Amministrattiv tal-bażilika, rigward il-marċ provokattiv u skandaluż ta’ nhar Santa Marija filgħodu, liż-żewġ baned li aċċettaw l-istedina li…

Continue reading

IL-BANDA “LA STELLA” FIL-FESTA TA’ STA MARGERITA

Wara ġimgħa sħiħa ta’ impenji tul il-festa tal-patrun t’Għawdex San Ġorġ Martri fil-belt Victoria, il-banda kien imissha servizz ieħor fir-raħal ta’ Sannat fil-festa ta’ Santa Margerita. Ir-raħal ta’ Sannat huwa raħal marbut ħafna mas-Soċjetà ta’ l-Istilla u ma’ San Ġorġ,…

Continue reading

IKOMPLU S-SERVIZZI TAL-BANDA ‘LA STELLA’

Filwaqt li hawn baned li kellhom sajf ferm rilassanti, dan mhux l-istess jista’ jingħad għall-banda ċittadina “La Stella”. Il-banda ewlenija ta’ beltna, ħadet sehem fil-festi kollha li ġew iċċelebrati s’issa f’Għawdex, minbarra f’ta’ Kerċem. Fost dawn il-festi hemm inklużi wkoll…

Continue reading

JOSEPH CALLEJA IN VERDI’S MACBETH

Teatru Astra is very proud to announce the participation of world famous tenor Joseph CALLEJA for the forthcoming production of Verdi’s “Macbeth”, the first performance of which will take place on Thursday, October 25 with a second performance on Saturday…

Continue reading

1 33 34 35 36 37