Join Us On:

News Archive

MARĊI BRIJUŻI 2019

Il-Banda Ċittadina La Stella tħabbar li c-CD tal-Marċi Brijużi għas-sena 2019 jista’ jiġi akkwistat mill-Każin La Stella għal donazzjoni ta’ €12.  Ic-CD ta’ din is-sena, jfakkar żewġ avvenimenti importanti: il-125 sena mill-miġja tal-istatwa ta’ San Ġorġ Rebbieħ, kif ukoll il-ħatra tas-Surmast Direttur ġdid Dr John Galea.

Ic-CD jinkludi marċ tas-Surmast Direttur, Dr John Galea, il-mibki l-Prof Joseph Vella u bandisti stabbiliti bħal Mario Galea, George Borg, George Camilleri u George Isaac Camilleri.  Fih ukoll marċi minn kompożituri importanti oħra bħal Vincenzo Ciappara u Emanuel Bugeja.  Il-lista kompleta tinsab fl-istampa ta’ hawn isfel.

CD Cover Festa with 3mm bleed copy

Capture