Join Us On:

News Archive

LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI TAS-SOĊJETÀ

Illejla saret il-Laqgha Generali Annwali tas-Soċjetà Filarmonika La Stella fejn fost l-oħrajn ġew ippreżentati r-rendikonti amministrattivi u finanzjarji u li għaliha attendew ukoll r-rappreżentanti ta’ PKF International, l-awdituri tas-Socjeta’.

Barra minn rapport dettaljat tal-ħidma tas-sena li għaddiet u rapport finanzjarju, l-President tas-Soċjetà Filarmonika La Stella s-Sur Paul M Cassar irringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod jagħtu ħinhom u ħidmietom għas-Soċjetà kif ukoll lil dawk kollha li jappoġġjaw l-inizjattivi tagħha.

Matul l-2016 hemm ħafna impenji ġejjin. Dawk l-aktar qrib huma l-attivitajiet marbuta mal-Ġimgħa l-Kbira (liema purċissjoni din is-sena se tintwera fuq TVM) u l-Għid, kif ukoll il-Musical Grease li issa t-tħejjijiet marbuta miegħu irrankaw sew.

FACADE CLEAN