Join Us On:

News Archive

KUMITAT GENERALI GDID

Wara li s-Sibt 12 ta’ Jannar 2019 inżammet il-laqgħa annwali ġenerali tas-Soċjetà Filarmonika La Stella, bejn illum u l-bieraħ saret l-elezzjoni għall-kumitat ġenerali ġdid għall-perjodu 2019-2020.  Il-kummissjoni elettorali ħabbret li l-membri nominati ġew kollha eletti, b’hekk il-kumitat ġenerali l-ġdid se jkun kompost minn:

BALLUCCI CARMEL
BUHAGIAR JOSEPH
CASSAR KURT
DEBONO CHRISTIAN
FARRUGIA JASON
FORMOSA MICHAEL
GATT ELLIS RICCARDO
GRECH STEFAN
MIFSUD MATTHEW
MIZZI CHRISTOPHER DR
MIZZI RAYMOND
SCHEMBRI FRANK
SCHEMBRI MARK
TABONE JOSEPH
VELLA GEORGE
VELLA GEORGE MARIO
XUEREB BRADLEY
ZAMMIT ANTHONY
ZAMMIT GEORGE
ZAMMIT MATTHEW

Minn din il-paġna nixtiequ nifirħu lil dan il-kumitat il-ġdid u nawgurawlu l-ħidma t-tajba fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin.  Nixtiequ wkoll nirringrazzjaw lill-kumitat ta’qabel għas-servizz u l-impenn li ta lis-Soċjeta Filarmonika La Stella matul is-sena l-oħra.

Issa jmiss li nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej issir l-elezzjoni għall-president il-ġdid minn fost il-membri eletti.