Join Us On:

News Archive

KUMITAT ĠENERALI ĠDID GĦAS-SENA 2018

Wara li saret il-laqgħa Ġenerali Annwali tas-Soċjetà Filarmonika La Stella, nhar is-Sibt 27 ta’ Jannar 2018, illum inħatar il-kumitat il-ġdid wara elezzjoni li saret u li fiha ġew eletti s-segwenti:

Ballucci Charles
Borg James L
Buhagiar Joseph
Cassar George P
Cassar Kurt
Farrugia Jason
Formosa George
Formosa Michael
Mifsud Matthew
Mizzi Christopher, Dr
Mizzi Raymond
Portelli Maria
Schembri Frank
Schembri Mark
Tabone Joseph
Vella George
Zammit Anthony
Zammit George
Zammit Matthew