Join Us On:

News Archive

KUMITAT ĠDID

Wara l-elezzjonjiet tal-Kumitat Ġenerali u l-President, nhar il-Ħamis 17 ta’ Marzu ġie ffurmat il-Kumitat Ġenerali l-ġdid u ġew maħtura l-uffiċjali tiegħu.  Il-formazzjoni tal-Kumitat il-ġdid u r-rwoli rispettivi huma s-segwenti:

President – Michael Formosa

Segretarju – Matthew Zammit

Kontrollur Finanzjarju – Joseph Tabone

Teżorier – Frank Schembri

Viċi-President – Dr Christopher Mizzi

Assistent Segretarju – Silvio Cini

Direttur Teatru Astra – George Zammit

Direttur Każin – Bradley Xuereb

Direttur Musicals – Andrea Camilleri

Teatru Astra Stage Manager – Matthew Mifsud (Rappreżentant Sotto-kumitat Għaqda Żgħażagħ La Stella)

Membru – Manuel Attard (Koordinatur Skola tal-Mużika Banda La Stella/Rappreżentant Sotto Kumitat Armar Festa San Ġorġ)

Membru – Kurt Cassar

Membru – Charlie Ballucci

Membru – Elena Zammit