Join Us On:

News Archive

JUM IL-FESTA ANNIVERSARJA

DSC_0013

Illum il-Ħadd 4 ta’ Mejju 2014, Jum il -Festa Anniversarja għandna l-ħruġ u l-purċissjoni ta’ San Ġorġ. Fit-8.45am jasal l-E.T. Mons. Aldo Cavalli, Nunzju Appostoliku għal Malta, fil-Bażilika. Fid-9,00am tibda l-Kon ċelebra zzjoni Ponti fikali ppresed uta mill -E.T. Mons  Aldo Cavalli, Nunzju Appostoliku għal Malta, bis-sehem tal-Kapitlu u l-Kleru Ġorġjan u ta’  membri tal-kleru sekulari u reliġjuż. Fl-10.15am ikun hemm il-ħruġ solenni tal-Purċissjoni Pontifikali bl-istatwa titulari ta’San Ġorġ li tintlaqa’  bl-innu reliġjuż Georgius Natus Est (1984), versi tal-Kan. Joe Mejlak u mużika tal-Prof. Joseph Vella. Wara, il-Banda Ċittadina La Stella tesegwixxi l-Innu Immortali A San Giorgio Martire (1931), versi tal-Prof. Luigi Billion u mużika ta’  Mro Giuseppe Giardini Vella. Fl-10.30am: Tibda timmarċja l-Purċissjoni Ponti fikali ppreseduta mill -E.T. Mons. Aldo Cavalli, Nunzju Appostoliku għal Malta, bis-sehem tal -Kapitlu u l-Kleru Ġorġjan u ta’  l-Ordnijiet Reliġjużi tal-Belt Victoria. Takkumpanja l-Banda Ċittadina u Dekana La Stella bid-daqq ta’  innijiet reliġjużi. F’12.00pm imbagħad ikollna d-dħul trijonfali ta’ l-istatwa titulari ta’  San Ġorġ fil-Bażilika Urbana fost il-kant ta’ l-innu popolari Lill-Kbir Martri San Ġorġ (1952), versi ta’  Patri Akkursju Xerri ofm u mużika ta’Mro Vincenzo Ciappara. Wara, Antifona u Barka Ewkaristika.