Join Us On:

News Archive

JIBDEW IL-ĦAMISIJIET TA’ SAN ĠORĠ

Facebook banner hamisijiet

Il-festa dalwaqt magħna.  Għada jibdew il-Ħamisijiet ta’ San Ġorġ li din is-sena se jkunu mistiedna għalihom b’mod speċjali t-tfal u l-familji.  Il-quddiesa tas-6pm tkun waħda speċjali u se jippriedka Dun Ġwann Sultana.

Il-Ħamisijiet ta’ San Ġorġ huma ntiżi biex iħejjuna spiritwalment għall-festa f’Lulju li bħalissa l-preparamenti għaliha jkunu mexjin bi ħġarhom.  Minn din il-paġna nistednukom tattendu għal dan l-appuntament importanti u tħajjru lil ħaddieħor jagħmel l-istess.