Join Us On:

News Archive

INSELLMULEK PRINCEP TAL-MARTRI !

Insellmulek Prinċep tal-Martri, f’dan il-jum hekk għaziz għal kull Ġorġjan u għal kull min għazel lilek bħala mudell Kristjan. Insellmulek Patrun ta’ din il-gzira u ta’ beltna, u nitolbuk tħarisna fil-mumenti diffiċli tagħna.

F’dan il-jum hekk importanti nistednukom tipparteċipaw f’dawn l-attivitajiet li se jkunu organizzati:

12.30pm L-Ikla ta’ Jum San Ġorġ fil-Kazin La Stella
6.30pm It-Tieni Għasar Solenni.
7.00pm Konċelebrazzjoni Pontifikali ta’ Jum San Ġorġ
8.30pm Dimostrazzjoni bl-Istatwa ta’ San Ġorġ (Austin Camilleri) bis-sehem tal-Banda Ċittadina La Stella.

Mela ejjew ħalli nifirħu f’dan il-jum flimkien ma’ Ġorġi ta’ Lidda biex imbagħad f’Lulju nagħmlulu festa kif tixraq lil dan il-Kbir Qaddis.