Join Us On:

News Archive

IL-FESTA T-TAJBA

“Ġorġi tagħna min qatt bħalek
Stella tiddi kolla dija
Qlubna ssaħret bik ġmiel tagħha
Dawlet sebbħet l-art Għawdxija”

DSC_0015

Il-festa t-Tajba lill-parruċċani ta’ San Ġorġ, partitarji tas-Soċjetà Filarmonika La Stella, u l-dawk kollha li jingħaqdu magħna f’dan il-jum ta’ ferħ.  Nitolbu l-San Ġorġ iżomm idejħ fuqna fl-aktar mumenti diffiċli ta’ ħajjitna u nħalluħ ikun hu l-mezz ewlieni li bih naslu għand Ommna Marija w Alla l-Missier.  Viva San Ġorġ !