Join Us On:

News Archive

IL-FESTA MAGĦNA !

Novena

Illum tibda n-Novena ta’ San Ġorġ, li din is-sena għandha t-tema “San Ġorġ: Iż-Żagħżugħ ta’ dejjem.  Il-Quddies tan-Novena jibda fis-7pm u se jitmexxa mill-Arċipriet Mons. Joseph Curmi.  Bħalam għamel aċċenn kemm il-darba l-Arċipriet, in-Novena ma hix tat-tfal u l-adoloxxenti biss imma hija għal kulħadd.  Għalhekk nitlaqgħu llejla fil-Bażilika tagħna biex nitħejjew mill-aħjar li nistgħu għall-festa tal-Patrun tagħna.

DSC_1168_stitch

Armar

Bħalma forsi kulħadd qed jinnota l-Belt Victoria qed tilbes l-libsa tal-festa f’dawn il-jiem.  Grazzi lil dawk kollha li b’xi mod jew ieħor jagħtu l-ħin tagħhom f’din il-biċċa xogħol.

Programm

Ħareġ ukoll il-programm tal-festa li suppost kulħadd irċieva f’daru.  Jekk ma għandkomx għaslu waħda sal-Bażilika biex tiġbru kopja. Il-programm f’format PDF.

Attivitajiet tal-Għaqda Żgħażagħ La Stella

Sehem importanti huwa dak tal-Għaqda Żgħażagħ La Stella li għandhom f’idejhom in-nar tal-art fi Triq Enrico Mizzi tat-Tlieta, l-feature awdjo viżiv u spettaklu tan-nar tal-Ħamis u spettaklu tan-nar sinkronizzat mal-mużika fi Pjazza Indipendenza l-Ġimgħa. Bħalma ġara fl-aħħar snin se jsir ukoll l-ispettaklu tal-karti sinkronizzat mal-mużika fil-marċ ta’ filgħodu. Prosit tassew għax-xogħol siewi li għamlu ż-żgħażagħ tagħna.

Baned u Nar

Din is-sena hemm mistiedna sitt servizzi ta’ baned Maltin; Banda San Ġorġ ta’ Ħal Qormi (żewġ servizzi), Il-Kings Own u La Vallette tal-Belt Valletta, Banda Unjoni ta’ Ħal Luqa u l-Banda Sant’Elena ta’ Birkirkara.  Baned Għawdxin se jkollna lill-Banda Mnajra tan-Nadur, Banda Santa Margerita ta’ Sannat, Banda Ite ad Josef tal-Qala u l-Banda San Girgor ta’ Kerċem.

Il-kmamar tan-Nar mistednin huma Madonna tal-Virtut Fireworks Factory, St George’s Fireworks Factory, St Joseph’s Fireworks Factory, 12th May Fireworks Factory u St Mary’s Fireworks Factory.

Donazzjonijiet

Bħalma għamilna aċċenn diversi drabi dan kollu huwa possibli biss bl-għajnuna finanzjarja tagħkom.  L-ispejjes dejjem jiżdiedu u biex inkomplu dan il-livell ikollna bżonn is-sostenn tagħkom. Grazzi lil dawk kollha li ġa taw id-donazzjoni tagħhom.

Viva San Ġorġ !

20031775_1617343064977088_4412777333806551301_n