Join Us On:

News Archive

ĦIDMA INTENSIVA FIT-TEATRU ASTRA

Kull min iħobb l-opra lirika jaf tajjeb li x-xenarju huwa parti importanti għas-suċċess ta’ kwalunkwe produzzjoni. Din is-sena wkoll wieħed mill-elementi prinċpali tal-produzzjoni tan-Norma hu x-xejnaru u kollox qed juri li r-riżultat finali ser ikun wieħed promettenti ħafna. F’ dawn il-ġranet jinsab għaddej xogħol intensiv fuq l-palk tat-Teatru Astra.  Ix-xogħol ta’ kostruzzjoni tas-sett qed isir minn tim immexxi minn Joseph Cauchi, xenografu, u Emanuel J Farrugia u Carmel Zammit stage managers tal-istess palk.  Il-ħsieb oriġinali li jikkumplimenta r-regia tal-opra sar minn Enrico Stinchelli li hu d-direttur artistiku tal-istess produzzjoni.  Dawn huma mgħejjuna minn Donald Micallef u Andrew Portelli fost l-oħrajn.
 
Minbarra x-xogħol fuq x-xenajru, li kien jinvoli bini ta’ strutturi tal-ħadid, l-opra ta’ din is-sena se toffri wkoll spettaklu kbir ta’ dawl. It-tim li qed jaħdem fuq dan il-qasam hu mmexxi minn George Zammit.  Fuq in-naħħa l-oħra mbagħad qed isiru l-aħħar irtokki u preparamenti fuq il-kostumi u l-ħafna aċċessorji mitluba f’din il-produzzjoni. Bħas-snin l-imgħoddija, din is-sezzjoni hi kkordinata minn George Farrugia u Manuel Grima.

L-opra fit-Teatru Astra, anke dik ta’ din is-sena, in-Norma ta’ Vincenzo Bellini  hija mera tat-talent li jeżisti fis-Soċjetà Filarmonika La Stella u okkażjoni oħra li tpoġġi lit-Teatru Astra u lis-Soċjetà quddiem nett fil-qasam kulturali u artisktu tal-gżejjer Maltin.

L-ewwel rappreżentazzjoni tal-opra Norma se ssir nhar is-27 ta’ Ottubru u se ssir oħra jumejn wara, fid-29 ta’ Ottubru.  Wieħed jista’ jibbukkja billi jċempel fuq 21550985 jew 79256897 jew jikteb fuq [email protected]  Għal aktar informazzjoni żur s-sit elettroniku www.mediterranea.com.mt. 

Link għall-Promo tal-Festival  www.youtube.com/watch

(Ritratti: Joe Attard)