Join Us On:

News Archive

GWARDJAN ĠDID TAL-PATRIJIET FRANĠISKANI

Is-Soċjeta’ Filarmonika La Stella tifraħ lir-Rev. Patri Joe Xerri O.F.M. Conv. fl’okkażjoni tal-ħatra tiegħu bħala Gwardjan tal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani tal-Belt Victoria, ħatra li ġiet ikkomunikata aktar kmieni f’Ottubru li għadda.  

Is-Soċjetà tirringrazzja wkoll lill-predeċessur tiegħu Rev. Patri George Attard O.F.M. tal-kollaborazzjoni li dejjem kellu mal-istess Soċjetà La Stella u tal-ġid li wettaq fil-kommunità. Is-Soċjeta’ Filarmonika La Stella li sa mill-imgħoddi dejjem kellha rabtiet speċjali mal-kommunita’ Franġiskana ta’ Beltna, tinsab ċerta il-ħidma ta’Patri Joe Xerri bhala Gwardjan ser tkun ta’ ġid għall-kommunita’ Franġiskana u għall-Belt Victoria.