Join Us On:

News Archive

GIEĦ IL-BELT VICTORIA GĦAS-SUR ANTON ZAMMIT

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tifraħ lill-membru tal-Kumitat, ek-Segretarju u Teżorier, is-Sur Anton Zammit, li ingħata r-rikonoxxenza mistħoqqha ta’ “Gieħ il-Belt Victoria”.

Prosit tassew lis-Sur Zammit, li dejjem ikun minn ta’ quddiem biex jagħti l-ħin u x-xogħol tiegħu b’dedikazzjoni kbira, kemm fil-każin La Stella kif ukoll fil-Bażilika ta’ San Ġorġ.  Awguri !

Anthony Zammit

Fir-ritratt is-Sindku attwali Dr Samuel Azzopardi jagħti tifkira lis-Sur Anton Zammit