Join Us On:

News Archive

GĦADDEJ ĦAFNA XOGĦOL FIL-KAŻIN LA STELLA

Illum, 6 ta’ Ġunju, reġgħu fetħu l-każin f’Malta u Għawdex wara li kellhom jaqgħlqu l-bibien tagħhom minħabba l-pandemija.  Jekk Alla jrid ma ndumux ma nerġgħu niftħu l-Każin La Stella li fih bħalissa għaddej xogħol estensiv f’ħafna partijiet.  Ix-xogħolijiet li qed jsiru jinkludu rinnovar u restawr mis-Soċjetà Filarmonika La Stella, xogħol li għalih ġew akkwistati fondi mill-EU permezz tal-programm amministrat mill-Gozo Action Group u investiment mis-settur privat.  Dawn ix-xogħolijiet, minbarra li se jkunu qed itejjbu d-dehra tal-każin se jagħtu aktar aċċessibiltà u jinkludu wkoll inizattivi ġodda kulturali u artistiċi.

Fost dawn ix-xogħolijiet bħalissa għaddej restawr professjonali fil-faċċata tal-każin – l-ewwel darba minn kemm ilha li tlestiet il-faċċata maestuża.  Dan ix-xogħol qed isir grazzi għal bosta benefatturi li taw donazzjoni speċifikament għal dan il-proġett.

Nawguraw li ma ndumux ma nerġgħu naraw il-każina La Stella miftuħ biex jilqa n-nies u jagħti ħajja ġdid lis-sede uffiċjali tas-Soċjeta Filarmonika La Stella.  Nittamaw ukoll li fi żmien qasir ikun permissibbli li jerġgħu jsiru attivitajiet kulturali u mużikali li huma l-qofol tal-attività fit-Teatru Astra.

Intant min jixtieq jikkontribwixxi għal xi proġett partikulari jista’ jagħmel dan billi jikkuntattja lil xi membru tal-kumitat jew jibgħat donazzjoni fuq https://www.teatruastra.org.mt/donate jew Revolut 79050691

20210529_094857 196352914_4361043590586028_8379443408055353056_n 20210529_095139 195518763_4361043593919361_1720626738849039094_n