Join Us On:

News Archive

FESTA TAL-QALB TA’ ĠESU FIL-FONTANA

Nhar il-Ħadd li ġej imiss li tiġi ċċelebrata l-festa għażiża tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu ġewwa l-Fontana, lokalità viċin ħafna tal-Belt Victoria. Il-Banda Ċittadina La Stella se tagħmel is-servizz tagħha nhar jum il-festa filgħaxija billi ddoqq l-Innu l-Kbir Inno al Sacro Cuore, kliem ta’ Patri Akkursju Xerri OFM u mużika ta’ Vincenzo Ciappara bis-sehem tal-kor u s-solisti Mario Portelli u Noel Galea. Waqt il-ħruġ se jindaqq ukoll l-innu Cor Jesu, kliem ta’ Mario Borg u mużika ta’ Mario Galea. Dritt wara l-banda tagħna takkumpanja l-purċissjoni bid-daqq ta’ inni reliġjużi. Il-Banda Ċittadina La Stella se tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea. Is-servizz jibda fis-7.30pm.

Minn din il-paġna nixtiequ nifirħu l-parruċċani tal-Fontana u nawgurawlom festa mill-aqwa.