Join Us On:

News Archive

FESTA SAN PIETRU U SAN PAWL

Il-Banda Ċittadina La Stella tkompli bis-servizzi tas-sajf nhar il-Erbgħa 26 ta’ Ġunju fin-Nadur Għawdex għall-festa ta’ San Pietru u San Pawl, fid-dimostrazzjoni popolari tat-tieni jum tat-tridu. Is-servizz jibda fid-9.30pm u jitlaq minn Triq ir-Rabat. L-istatwa tad-dimostrazzjoni hija dik artistika tal-Għoti tal-Missjoni lil San Pietru u San Pawl, xogħol ta’ Michael u Adonai Camilleri Cauchi tas-sena 2007.

Minn din il-paġna nawguraw festa mill-aqwa lill-parruċċani tan-Nadur għall-festa ta’ San Pietru u San Pawl.