Join Us On:

News Archive

CD ĠDID MILL-BANDA LA STELLA

Din is-sena il-Banda Ċittadina La Stella kompliet it-tradizzjoni li  tipproduciCD ġdid b’sett ta’marċijiet ġodda li mbagħad jiżżanżnu nhar il-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2012 waqt id-dimostrazzjoni b’San Ġorġ fuq iż-żiemel.  Dan is-sett jinkludi fih kompożizzjonijiet ta’ ismijiet rinomati,  anke membri tal-istess Banda La Stella, fosthom is-Surmast Direttur Prof. Joseph Vella, ta’ Sunny Galea, Mario Galea, George Borg kif ukoll Joe Galea. Ic-CD jikludi fih ukoll numru ta’ marċijiet miktuba minn kompożituri Maltin u naturalment jispiċċa bl-innu marċ “Lill-Kbir Martri San Ġorġ” ta’ Vincenzo Ciappara u “L-innu La Stella” ta’ Giuseppe Giardini Vella. Il-lista kompleta tal-marċijiet hija;
 
Serendipity                                           Joseph Vella
Anici                                                    Sunny Galea
Galaxy                                                 Mario Galea
Karl Y Mar                                            George Borg
Vincenzo Cremona 1912-2012                Joe Galea
Il-Pedestall Monumentali                        Emanuel Bugeja
La Stella Vincitrice                                Edgar Lowell
Anniversarju 50 sena Bandist                 Andrew Coleiro       
St George 2012                                    Vincenzo Ciappara
Fiesta                                                  Anthony Aquilina
Pater et Magister                                  Joseph Azzopardi
Lill-Kbir Martri San Ġorġ                        Vincenzo Ciappara
Innu La Stella                                       Giuseppe Giardini Vella
 
Ic-CD jista jiġi akkwistat mill-Każin La Stella jew wieħed jista jċempel fuq 79560250