Join Us On:

News Archive

AZZJONI KUNDANNABBLI

F’ dawn l-aħħar ġranet il-Presbiterium tal-Proto-Parroċċa ta’ San Ġorġ tal-Belt Victoria, ħareġ stqarrija b’ riferenza għall-azzjoni gravi li saret nhar il-Ħadd 29 ta’ April 2012, meta il-banda il- Leone, waqt li kienet qed tikkomemora l-għotja tal-vara ta’ Marija Assunta lill-parroċċa ddedikata Lilha, daqqet marċ li jevoka l-Antifona ta’ San Ġorġ, Patrun tal-Belt Victoria.  L-istqarrija uffiċjali qed tiġi riprodotta fuq dan is-sit, hawn taħt. Is-Soċjetà La Stella tingħaqad mal-Kapitlu u l-Presibteruim tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ fil-kundanna ta’ dan u qed tqis l-azzjoni tal-banda il- Leone bħala ġest ostili u offiża gravi lejn il-Patrun tad-Djoċesi San Ġorġ, il-parroċċa tiegħu fil-Belt Victoria u l-istess Soċjetà La Stella li tifforma parti minnha.

 

Stqarrija tal-Presbiterju Parrokkjali ta’ San Ġorġ

 Hu ta’ dispjaċir għalina l-Presbiterju tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ, li waqt attività pubblika b’kommemorazzjoni ta’ l-għotja ta’ l-istatwa titulari ta’ Marija Assunta lill-parroċċa lilha ddedikata fil-Belt Victoria, indaqq b’żufjett marċ li jevoka l-antifona f’ġieħ San Ġorġ Martri.  Dan seħħ fi Pjazza Indipendenza, nhar il-Ħadd 29 ta’ April 2012, inqas minn tmint ijiem fuq it-23 ta’ April, jum it-tifkira liturġika ta’ San Ġorġ.

 L-imħabba tagħna lejn Marija Assunta u lejn San Ġorġ u, b’mod ġenerali, il-qima lejn il-qaddisin m’għandhom qatt ikunu għalina l-Kattoliċi materja ta’ kontroversja.  L-isem qaddis tagħhom, l-imkejjen tal-kult Kattoliku u t-testi sagri tal-liturġija m’għandhom qatt ikun mira ta’ żufjett jew jintużaw f’rivalità li la hi f’lokha u wisq inqas tista’ tħalli ġid veru.

Aħna, il-Presbiterju tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ, nieħdu din l-okkażjoni ta’ niket sabiex għal darb’oħra nsejħu għall-imġiba li tirrispetta l-prinċipji tal-ġustizzja, tal-verità u tar-rispett reċiproku. 

Aħna s-saċerdoti tal-parroċċa ta’ San Ġorġ nagħmlu ħilitna ħalli ż-żewġ naħat nersqu dejjem aktar lejn xulxin sabiex iż-żewġ festi għeżież li għandna fil-Belt Victoria jsiru b’dinjità u jħallu ġid spiritwali.