Join Us On:

News Archive

ARRANĠAMENTI GĦAT TRASPORT SPEĊJALI GĦALL-OPRA

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA MAĦRUĠA MILL-GOZO CHANNEL CO LTD

20 ta’ Ottubru 2014

Arrangamenti ghal Trasport Specjali ghall-Opra “Nabucco”

Il-kumpanija Gozo Channel tinforma li se tkun qed tibdel zewg vjaggi skedati sabiex tikkordina ahjar s-servizz mal-opra “Nabucco” li se tittella  fit-teatru Astra nhar il-Hamis 23 ta’ Ottubru u s-Sibt 25 ta’ Ottubru, 2014.

‎Ghalhekk il-vjagg tal-23.45 mill-Imgarr se jinbidel ghall-00.15 u l-vjagg ta’ 00.20 mic-Cirkewwa se jinbidel ghas-00.45 (il-Hamis u s-Sibt rispettivament).

Gozo Channel hija kommessa sabiex tkompli tippromwovi ‎l-qasam tal-opri gewwa Ghawdex.

Il-Management