Join Us On:

News Archive

Category Archives: Featured

ROCKASTRA 2023 – SUĊĊESS KBIR ĠEWWA T-TEATRU ASTRA

Nhar is-Sibt li għadda inżammet it-tmien edizzjoni ta’ RockAstra, din id-darba ġewwa t-Teatru Astra, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Belt Victoria. Il-kunċert bħas soltu offra spettaklu ta’ mużika, dwal u ‘projections’ mill-isbaħ. Il-Banda Ċittadina u Dekana La Stella għal darba…

Continue reading

ĊENTINARJU STATWA TAL-QALB TA’ ĠESU U SEHEM IL-BANDA TAGĦNA FIL-FESTA

Is-sehem tal-Banda Ċittadina La Stella fil-festi tas-sajf ikompli nhar it-Tlieta li ġej bl-akkumpanjament tal-istatwa devota tal-Qalb ta’ Ġesu mill-Bażilika Ġorġjana sas-Santwarju tal-Fontana. Din is-sena l-istatwa sabiħa tal-Qalb ta’ Ġesu’ qed tfakkar il-mitt sena, kapulavur tal-istatwarju Wistin Camilleri. Biex jitfakkar dan…

Continue reading

PUBLIKAZZJONI ĠDIDA MINN CARMEL ŻAMMIT

Nhar is-Sibt li għadda ġie imniedi l-ktieb ġdid bl-isem “It-Teatru Astra mal-medda tas-snin” li jiġbor fih numru ta’ tifkiriet ta’ Carmel Zammit, isem sinonimu mas-Soċjetà Filarmonika La Stella b’mod speċjali mat-Teatru Astra fejn serva u għadu jservi bla waqfien. Is-serata…

Continue reading

JIBDEW IL-FESTI TAS-SAJF: SAN PAWL FIL-MUNXAR

Illum il-Banda Ċittadina u Dekana La Stella tibda l-impenji tagħha fil-festi tas-sajf, sewwasew fl-ewwel festa tal-istaġun, dik ta’ San Pawl ġewwa r-raħal tal-Munxar. Is-servizz jibda fis-7pm fejn isir marċ festiv qasir dirett lejn il-pjazza ewlenija tal-Munxar. Il-Banda Ċittadina La Stella…

Continue reading

INAWGURATA L-WIRJA FOTOGRAFIKA “THE LAST DANCE”

Nhar il-Ġimgħa 26 ta’ Mejju 2023 fit-Teatru Astra Cultural Hub ġiet inawgurata wirja fotografika u ‘installations’ bl-isem “The Last Dance”, xogħol ta’ Joseph P Smith. It-tema prinċipali iddur ma dak li kien “The Planet”, diskoteka li kienet tifforma parti mill-kumpless…

Continue reading

ESEBIZZJONI FOTOGRAFIKA FIT-TEATRU ASTRA CULTURAL HUB

Bi pjaċir kbir qed jitħabbar li fit-Teatru Astra Cultural Hub se tinżamm wirja artistika ta’ fotografija u ‘installations’ bl-isem ‘The Last Dance’ minn Joseph P Smith, b’oġġetti marbuta ma dak li kien ‘The Planet’, diskoteka li kienet tifforma parti mill-kumpless…

Continue reading

TITĦABBAR IL-MEWT TAS-SURMAST SUNNY GALEA

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tinsab fl-luttu, fl-aħbar tat-telfa ta’ Mro Sunny Galea li serva lill-Banda Ċittadina La Stella bħala Assistent Surmast, Solista u Bandist. Il-Surmast Galea kien ukoll kompożitur tajjeb u ħalla diversi marċi popolari fosthom “Forza Ġorġjani”. Fl-Lulju tal-2019…

Continue reading

FESTA LITURĠIKA TA’ SAN ĠORĠ

Nhar il-Ħadd 23 ta’ April jaħbat il-Festa Liturġika ta’ San Ġorġ Martri. Fil-parroċċa tagħna se jsir it-tridu solenni li jibda nhar il-Erbgħa 19 ta’ April li din is-sena se jkun immexxi minn Mons. Joseph Zammit. Wara jkun hemm kant tal-Innu,…

Continue reading

WELCOME TO “FEEL THE MAGIC OF OPERA FAVOURITES”! 

This enchanting event is for all those who crave the drama, passion, and intensity of opera. Come witness the power of the human voice as it reverberates through the hall, filling your senses with a wave of emotions. The renowned…

Continue reading

KUNĊERT TA’ MUŻIKA SAGRA

Il-bieraħ il-Banda Ċittadina La Stella tellgħet kunċert fil-Bażilika ta’ San Ġorġ il-Belt Victoria, taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea.  Il-kunċert kien wieħed b’mużika sagra, sinonima ma dawn iż-żminijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa.  Il-Banda Ċittadina La Stella daqqet dawn il-biċċiet; In memoriam Alessio…

Continue reading

ESEBIZZJONI TA’ ARTI SAGRA FIT-TEATRU ASTRA CULTURAL HUB

Nhar il-Ħamis li għadda ġiet inawgurata l-esibizzjoni ‘Crux Fidelis’ ġewwa it-‘Teatru Astra Cultural Hub’ fil-preżenza ta’ l-Onor. Clint Camilleri, Ministru għal-Għawdex, l-Arċipriet tal-Bażilika ta’ San Ġorġ u l-Onor. Alex Borg. Din l-esibizzjoni, li qed tittella’ fuq inizzjattiva tas-Sotto Kumitat tal-Armar…

Continue reading

ATTIVITAJIET MARBUTA MAL-ĠIMGĦA L-KBIRA 2023

Din is-sena għandna programm mimli marbut mal-jiem qaddisa tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid.  Il-Banda Ċittadina La Stella għaddejja bil-preparamenti biex dawn l-attivitajiet jsiru fil-jiem li ġejjin.  Dan huwa l-programm dettaljat: Il-Ħamis 30 ta` Marzu: Ftuħ tal-wirja Crux Fidelis fis-sede tas-Soċjetà Filarmonika…

Continue reading

SUĊĊESS KBIR BIL-MUSICAL “SOUND OF MUSIC”

Il-bieraħ ġiet fi tmiema l-ħames rappreżentazzjoni tal-musical ċelebri “The Sound of Music”, imtella’ live fit-Teatru Astra fis-17, 18,19, 25 u 26 ta’ Marzu 2023.  Il-ħames rappreżentazzjonijiet kienu prattikament “full-up” u jiddispjaċina li għal xi dati kellna wkoll nirrifjutaw in-nies.  Dan…

Continue reading

LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI

Il-bieraħ, is-Sibt 4 ta’ Marzu 2023 inżammet il-Laqgħa Ġenerali Annwali tas-Soċjetà Filarmonika La Stella ġewwa s-Sala Joseph Vella.  Matul il-laqgħa sar il-qari u l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħa Ġenerali tas-sena 2021 u dritt wara ġie ppreżentat ir-rapport amministrattiv, dak finanzjarju u l-pjan…

Continue reading

TNEHDIJA TAL-KTIEB IDENTITY OF AN ISLAND – GOZO: ART BETWEEN PAST AND PRESENT, EDITUR: MARK SAGONA

Nhar is-Sibt 4 ta’ Marzu 2023 fis-sede tal-Kunsill Lokali tal-Belt Victoria, Għawdex ser issir it-tnehdija tal-ktieb editjat minn Dr Mark Sagona, il-Kap tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Universita’ ta’ Malta, Identity of an Island – Gozo: Art between Past and…

Continue reading

TEATRU ASTRA PROUDLY WELCOMES THE ALL TIME FAVOURITE MUSICAL THE SOUND OF MUSIC ON ITS STAGE

The Broadway musical, famously inspired the 1965 film following the success of the Trapp Family Singers through their concerts and tours throughout the United States. Various publishers sought to convince Maria to write her memoirs and the story of the…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA FIL-FESTA TA’ DON BOSCO

Għadu kif ġie fi tmiemu s-servizz tal-Banda Ċittadina La Stella fil-festa ta’ Don Bosco, li jimmarka l-ewwel impenn tal-banda għas-sena 2023.  Is-servizz beda b’marċ minn Triq Vajrinġa sa Pjazza Sant’Wistin fejn il-banda daqqet numru ta’ marċi mir-repertorju tal-briju.  Mal-ħarġa  tal-istatwa…

Continue reading

ALEXIA MICALLEF TIRBAĦ IR-RABA’ EDIZZJONI TAL-FESTIVAL KANTAMAGĦNA

Nhar is-Sibt 21 ta’ Jannar, ġewwa t-Teatru Astra ttellgħet ir-raba’ edizzjoni tal-festival Kantamagħna – festival għal kantanti bejn l-10 u l-35 sena organizzat minn DCapitals Big Band. Fil-festival ipparteċipaw 24 kantant/a li kienu mqassma fi tliet kategoriji skont l-età tagħhom.…

Continue reading

THE 4TH EDITION OF KANTAMAGĦNA FESTIVAL ON SATURDAY

On Saturday 21st January 2023, DCapitals Big Band will present the 4th edition of Kantamagħna – A Singers’ Festival at the Teatru Astra in Victoria. This festival is open for singers aged between 10 and 35. 24 singers were selected…

Continue reading

IMĦABBRA L-PARTIJIET PRINĊIPALI TAS-SOUND OF MUSIC

Teatru Astra bi pjaċir biex iħabbar l-irwoli prinċipali għall-musical popolari ta’ Rogers u Hammerstein: The Sound of Music. Il-musical huwa bbażat fuq l-awtobijogrofija ta’ Maria Von Trapp tal-1949 fl-Awstrija, ftit qabel ma saret l-Anschluss ta’ Hitler. Dan il-musical kien l-aħħar…

Continue reading

SENA MPENJATTIVA GĦAS-SOĊJETA’ FILARMONIKA LA STELLA

Hekk kif is-sena 2022 waslet biex tispiċċa, is-Soċjeta’ Filarmonika La Stella tħares lura b’sodisfazzjon kbir għal dak kollu li rnexxiela tagħmel f’dawn l-aħħar tnax il-xahar.  Din ma kinitx biċċa xogħol faċli wara d-diffikultajiet miġjuba mill-pandemija tal-Covid 19 u r-restrizzjonijiet marbuta…

Continue reading

KUNĊERT TA’ JUM IR-REPUBBLIKA MILL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA

Nhar it-Tlieta 20 ta’ Diċembru fis-7pm se jsir kunċert mill-Banda Ċittadina La Stella ġewwa Pjazza Indipendenza, il-Belt Victoria, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum ir-Repubblika.  Il-kunċert se jkun taħt il-patroċinju tal-President ta’ Malta l-E.T. Dr George Vella. Il-Banda Ċittadina La Stella…

Continue reading

FIRST EVER PANTOMIME IN GOZO AT TEATRU ASTRA

For the first time in panto history, this Christmas, FM Theatre Productions are bringing panto to the Teatru Astra in Gozo from the 26 to the 30 of December. This year, the Jack and The Beanstalk pantomime is made up…

Continue reading

SERATA KOMMEMORATTIVA F’GĦELUQ IL-175 SENA TAL-ISTATWA TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI LI NAQQAX FL-INJAM L-ISKULTUR SALVATORE PSAILA

  F’għeluq il-175 sena tal-istatwa tal-Immakulata Kunċizzjoni li naqqax fl-injam l-Iskultur Salvatore Psaila għall-Fratellanza tagħha mwaqqfa fil-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Minuri Konventwali f’din il-Belt Victoria, ġiet imtellgħa serata kommemorattiva fil-Knisja ta’ San Franġisk, taħt il-patroċinju tas-Sur Anton Tabone, nhar is-Sibt 3…

Continue reading

FESTA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Illum 27 ta’ Novembru 2022 il-Banda Ċittadina La Stella se tibda bis-sehem tagħha fil-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Belt Victoria.  Fuq stendina tal-kommunità Franġiskana il-banda tagħna se tieħu sehem fil-quddiesa tal-5pm, fejn se tkun qed jiġi mfakkar il-150 sena mill-mewt tal-iskultur Salvatore…

Continue reading

FESTA SANTA ĊEĊILJA

Il-bieraħ, 25 ta’ Novembru 2022, l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, organizzat attività ġewwa l-gżira t’Għawdex biex tiċċelebra l-festa liturġika ta’ Santa Ċeċilja, patruna tal-mużiċisti.  L-attività ta’ din is-sena saret bil-kollaborazzjoni tal-Banda Ċittadina La Stella u l-Bażilika ta’ Ġorġ, ġewwa l-Belt Victoria.…

Continue reading

KUNĊERT MILL-ISBAĦ MILL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA

L-aħħar attività ta’ Fesitaval Mediterranea 2022 kienet tikkonsisti f’kunċert grandjuż mill-Banda Ċittadina La Stella bl-isem ta’ Sounds of Morricone, liema kunċert intlaqa tajjeb ħafna mill-udjenza numeruża li attendiet.  Il-kunċert kien taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea u sar bis-sehem tal-kor tat-tfal…

Continue reading

SOUNDS OF MORRICONE – KUNĊERT MILL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA

Nhar il-Ħadd 13 ta’ Novembru 2022, ġewwa t-Teatru Astra, se jittella’ kunċert mill-Banda Ċittadina La Stella bl-isem Sounds of Morricone.  Il-kunċert se jkun immexxi mis-Surmast Direttur Dr John Galea. Matul il-kunċert se jindaqqu biċċiet popolari tal-kompożitur famuż Ennio Morricone, fostom…

Continue reading

CARMEN – L’AMOUR EST UN OISEAU REBELLE !

Il-bieraħ filgħaxija intemmet b’suċċess kbir l-opra ta’ Georges Bizet, Carmen, ġewwa t-Teatru Astra.  Kienu żewġ rappreżentazzjonijiet mimlijin daqs bajda mħabbra ‘Sold Out’ mill-management tat-teatru fil-jiem ta’qabel.  Il-kummenti tan-nies li attendew kienu pożittivi ħafna bl-ispettakklu li għal darba oħra it-tim tat-Teatru Astra…

Continue reading

L-E.T. DR GEORGE VELLA JŻUR IT-TEATRU ASTRA

Il-bieraħ, il-Ħamis 28 t’Ottubru, l-Eċċelenza Tiegħu Dr. George Vella, President ta’ Malta, żar it-Teatru Astra, fejn kixef lapida biex tikkommemora x-xogħolijiet ta’ rinnovar u tiġdid fil-foyer.  Il-maġġoranza ta’ dawn ix-xogħolijiet saru matul l-għeluq li sar minħabba l-pandemija u kien jinvolvi…

Continue reading

AMOR – SFILATA TA MODA ĠEWWA T-TEATRU ASTRA

  Nhar il-Ħadd li għadda, 23 t’Ottubru, ġewwa t-Teatru Astra Cultural Hub, nżammet sfilata ta’ moda ta’ livell għoli ħafna, bl’isem ta’ Amor. L-isfilata ppreżentat kollezzjoni ta’ lbiesi mpressjonanti, li taw spettaklu lil kullmin attenda għal din il-produzzjoni.  L-ilbiesi kienu…

Continue reading

GOZO’S FAVOURITE AUTUMN FESTIVAL IS BACK

Autumn in Gozo is an attractive proposition, but the jewel in its crown is certainly Festival Mediterranea, the cultural apotheosis that every year – pandemics excluded – enthrals locals and visitors alike with its events of an international standard. The…

Continue reading

KUNĊERT MILL-ISTUDENTI TAL-ISKOLA TAL-MUŻIKA TAL-BANDA TAGĦNA

Nhar il-Ħamis li għadda sar kunċert mill-alljievi tal-iskola tal-mużika tal-Banda Ċittadina La Stella, ġewwa l-Cultural Hub tat-Teatru Astra, liema kunċert kellu l-isem ta’ Showcasing Tomorrow’s Performers, bħala parti mill-attivitajiet ta’ Festival Mediterranea 2022. Matul il-kunċert l-istudenti tal-brass u dawk tal-woodwind daqqew…

Continue reading

TOP FLAMENCO AND BALLET TALENT TO FEATURE IN ASTRA’S CARMEN

Productions of Bizet’s Carmen and flamenco have been closely associated with each other for over a Century. The gypsy protagonist is often depicted as a flamenco performer herself, and it has become commonplace to associate Bizet’s score with aspects of…

Continue reading

STAR-STUDDED CAST FOR BIZET’S CARMEN AT TEATRU ASTRA

Georges Bizet’s opera highlights two character types: the femme fatale, and the sentimental heroine. Carmen, the beautiful yet daring and elusive gypsy who seduces Don Jose is the former, opposed by Micaela, young, naïve and trusting, while also emotionally involved…

Continue reading

IL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA FIL-FESTA TA’ MARIJA BAMBINA FIX-XAGĦRA

Nhar il-Erbgħa li ġej, il-Banda Ċittadina La Stella se tkun qed tagħmel servizz importanti fil-festa tal-Vitorja, ġewwa x-Xagħra Għawdex għall-festa ta’ Marija Bambina.  Matul is-servizz il-banda tagħna se tkun qegħda tiehu sehem fil-marċ ta’ lejlet il-festa flimkien mal-Banda Victory.  Is-servizz…

Continue reading

AN ENGAGING, DRAMATIC, AND MASTERFULLY ORCHESTRATED MASTERPIECE

By 1875, Georges Bizet’s reputation was firmly established, and thus he opened his latest work, Carmen, at the Opera Comique with all due justifiable confidence. His subject: a rebellious tobacco factory worker in early 19th -century Seville playing loose with…

Continue reading

PANTOMIME AT THE ASTRA!

FM Theatre Productions & Teatru Astra proudly present – Jack and The Beanstalk – A Rock ‘n Roll Panto at Teatru Astra this Christmas! This is not only a Panto BUT a ROCK ‘n ROLL Panto and Jack and The…

Continue reading

BREAKING NEWS! AUDITIONS ANNOUNCED FOR THE NEXT TEATRU ASTRA MUSICAL– THE CLASSIC FAMILY SHOW THE SOUND OF MUSIC

Teatru Astra is proud to announce its 6th thrilling musical: THE SOUND OF MUSIC. Set against the terrifying rise of the Third Reich and based on the true  story of the Von Trapp family’s escape from Austria across the Alps,…

Continue reading