Join Us On:

News Archive

Yearly Archives: 2016

MERĦBA FIL-BELT VICTORIA U L-PARROĊĊA ĠORĠJANA

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella, flimkien mal-kommunità parrokkjali tagħna, illum qegħda tifraħ u tiċċelebra jum il-pussess tal-arċipretura ta’ Mons. Joseph Curmi.  Aktar kmieni llum, il-Banda Ċittadina u Dekana La Stella, immexxija mill-kumitat ċentrali, laqgħet lill-Mons. Curmi u l-familjari tiegħu fi Triq…

Continue reading

L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Meta mal-irxiex taqa’ s-sollennità tat-Tnissil migħajr Ħtija tal-Verġni Mqaddsa Marija u jisbaħ il-bnazzi kaħlan tat-8 ta’ Diċembru, it-turija qaddisa tal-verġinità ċelesti tas-sema li tilma’ fl-Immakulata Kunċizzjoni, jiżgħad il-ferħ f’qalb is-Soċjetà Filarmonika La Stella li tagħraf sa minn f’isimha stess, lejn…

Continue reading

MONS. JOSEPH CURMI F’LAQGĦA UFFIĊJALI

Mons. Joseph Curmi, l-Arċipriet ta’ San Ġorġ il-ġdid, illum kellu l-ewwel laqgħa mal-kumitat tat-tmexxija tas-Soċjetà Filarmonika La Stella u l-bandisti fi ħdana.  Mons. Curmi ġie milqugħ mill-President tas-Soċjetà s-Sur Paul M Casssar, s-Surmast Direttur l-Prof. Joseph Vella, s-Segretarju Amministrattiv is-Sur…

Continue reading

KUNĊERT ANNWALI MILL-BANDA LA STELLA

Il-bieraħ filgħaxija, il-Banda Ċittadina La Stella tellgħet programm mużikali fit-Teatru Astra, liema appuntament huwa meqjus  mill-aktar importanti fil-kalendarju annwali tagħha. Minkejja t-temp xejn sabiħ li kellna l-bieraħ, folla mdaqqsa attendiet għall-kunċert u l-apprezzament li wriet bl-applawsi fl-aħħar intwera li s-serata…

Continue reading

MITT SENA MILL-MEWT TAL-PERIT PIETRU ATTARD

Il-bieraħ filgħaxija waqt il-Kunċert Annwali tal-Banda Ċittadina La Stella tnieda l-ktejjeb Il-Perit Pietru Attard (1835-1916) miktub minn bandist tagħna, is-Sur Michael Said.  Il-ktejjeb ġie ppubblikat fl-okkażjoni tal-mitt sena mill-mewt tal-Perit Pietru Attard, il-fundatur tas-Soċjetà Filarmonika La Stella. Il-ktejjeb fih ġabra…

Continue reading

SUĊĊESS GĦALL-PROF. JOSEPH VELLA FI NEW YORK

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tifraħ lill-Professur Joseph Vella, surmast direttur tal-banda fi ħdana, għas-suċċess li kiseb ġewwa New York f’dawn l-aħħar jiem bil-kunċert f’ St Patrick’s Cathedral.  Quddiem udjenza ta’ aktar minn elfejn ruħ, in-New York Choral Society flimkien mal-orkestra,…

Continue reading

KUNĊERT ANNWALI MILL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA

Nhar is-Sibt 19 ta’ Novembru 2016 il-Banda Ċittadina La Stella se tkun qed ittella l-Kunċert Annwali bħala l-għeluq ta’ Festival Mediterranea 2016.  Il-Kunċert se jkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Joseph Vella.  F’dan il-kunċert se jindaqqu biċċiet mużikali varjati li jinkludi arranġament…

Continue reading

ĦATRA TA’ ARĊIPRIET ĠDID!

Tifraħ is-Soċjetà Filarmonika La Stella bl-aħbar tal-ħatra ta’ Mons. Joseph Curmi, bħala l-Arċipriet il-ġdid għall-Parroċċa ta’ San Ġorġ, tar-Rabat, Għawdex.   Kull tħabbira ta’ arċipretura ġdida tiftaħ beraħ kapitlu ġdid fl-istorja tal-parroċċa Ġorġjana, li l-ktieb tal-ġrajjiet tagħha huwa għani u mimli…

Continue reading

JUM L-IMWIET

Meta l-Knisja mqaddsa tiċċelebra t-tifkira tal-mejtin kollha, kull tieni jum ta’ Novembru ta’ kull sena, hija tistieden lill-fidili tagħha jiftakru fl-għeżież tagħhom li laħqu mietu qabilhom.  Ma huwiex dan il-jum, kiebi u iswed bħalma forsi hemm min jistħajlu u hekk…

Continue reading

SUĊĊESS KBIR BL-OPRA AIDA

It-tielet produzzjoni tal-AIDA mit-Teatru Astra kienet suċċess kbir, kemm ir-rappreżentazzjoni tal-Ħamis li għadda kif ukoll tal-bieraħ filgħaxija. Huwa ta’ sodisfazzjoni kbir li fid-darbtejn it-Teatru kien ippakkjat bin-nies, anke jekk it-temp ma tantx kien wieħed favorevoli. Is-suċċess mistħoqq huwa frott ta’…

Continue reading

WASLET L-AIDA !

Waslet il-ġimgħa tant mistennija tal-AIDA, il-weekend tal-opra ! Dan l-aħħar ħafna ltagħu ma’ ħolqa-stedina ddur fuq is-siti soċjali, tħajjar lil dak li jkun jara dokumentarju sabiħ dwar l-opri li jsiru fil-Belt tagħna.  Dan id-dokumentarju laqat, il-gosti ta’ ħafna, l-aktar meta…

Continue reading

SKONT SPEĊJALI FUQ IL-BILJETTI GĦALL-ISTUDENTI

 Il-management tat-Teatru Astra f’Għawdex bħas-snin preċedenti qed iniedi skema speċjali li permezz tagħha qed joffri lill-istudenti skont speċjali fuq għadd ta’ biljetti għall-ewwel rapprezentazzjoni ta’ l-opra tant mistennija Aida, li ser tkun qed tinzamm nhar il-Ħamis 27 ta’ Ottubru 2016…

Continue reading

IL-FESTA TAL-ARKANĠLI

Il-festa tal-Arkanġli Mikiel, Rafiel u Grabiel iġġib fi tmiemha l-għomma tas-Sajf.  L-Arkanġli bħal donnhom li jerġgħu ireġġgħu lil kulħadd lejn dak li titlob minnu l-ħajja li jintagħmel fix-xhur xitwin.  Issa li l-iskejjel reġgħu fetħu l-bibien tagħhom għal tant studenti, jispiċċa…

Continue reading

WARA L-FESTA … L-ĦIDMA TKOMPLI !

Hekk kif is-sajf wasal fl-aħħar parti tiegħu, is-Soċjetà Filarmonika La Stella tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha fid-diversi oqsma li jsawruha. Infatti ftit tal-ġimgħat ilu ġew organizzati diversi BBQs bħala fund-raising kemm mill-Għaqdiet tal-Armar u taż-Żgħażagħ, kif ukoll minn dawk li jieħdu…

Continue reading

GĦAT-TIELET DARBA L-AIDA FIT-TEATRU ASTRA

Qed nirriproduċu rapport li deher fit-Sunday Times of Malta dwar l-opra AIDA li se ssir fit-Teatru Astra nhar il-Hamis 27 u s-Sibt 29 ta’ Ottubru 2016. _____________________________________________________ Teatru Astra has come to mean living up to its promises, delivering opera…

Continue reading

IT-TEATRU ASTRA JHABBAR IL-MUSICAL EVITA

Wara s-suċċess bil-produzzjoni tal-musical Grease, it-Teatru Astra qed jimbarka għall-proġett ferm iktar ambizzjuz,  il-musical Evita, wieħed mill-aktar musicals famużi ta’ Andrew Lloyd Webber u Tim Rice rinomat fost l-oħrjan għas-siltiet  ‘Another Suitcase in Another Hall,’ ‘Oh What A Circus’, ‘The…

Continue reading

FESTA TA’ SAN LAWRENZ

Illum Għawdex qed jiċċelebra l-festa ta’ San Lawrenz fil-lokalità li ġġib l-istess isem.  Ġewwa San Lawrenz il-Banda Ċittadina La Stella se tieħu sehem illejla b’marċ li jibda fis-7pm minn Triq it-Torri, bid-daqq tal-Innu l-Kbir u programm fil-pjazza taħt id-direzzjoni tal-Prof.…

Continue reading

IL-FESTA TA’ SANTA MARGERITA

Illum, il-Banda Ċittadina La Stella, tkompli bis-servizzi tagħha fil-festi tas-sajf. Wara ġimgħa impenjattiva fil-festi ta’ San Ġorġ Martri tal-Belt Victoria, imiss issa l-festa ta’ Santa Margerita ġewwa Sannat. Is-servizz jikkonsisti f’marċ qasir minn Triq 28 t’ April 1688 sal-pjazza. Wara…

Continue reading

WASAL IL-JUM …

Wasal il-jum tant mistenni, jum li ilna nixxenqu għalih sewwa sew mill-għada tal-festa tas-sena l-oħra, jum fejn ħsibijietna jkun biss fuq ħaġa waħda – San Ġorġ !   Illum is-Sibt lejlet is-solennità għandna programm varjat.  Ġewwa l-Bażilika Mons Isqof Mario Grech…

Continue reading

FIL-QALBA TAL-FESTA !

Illum il-Ħamis, it-tieni jum tat-tridu jkollna d-dimostrazzjoni ta’ San Ġorġ Patrun ta’ Għawdex fejn tispiċċa ġewwa Pjazza Savina b’feature awdjo-viżiv.  Il-jiem li għadom kif għaddew fejn iċċelebrajna bil-kbir id-dimostrazzjonijiet ta’ San Ġorġ (1991) xogħol ta’ Austin Camilleri u l-bieraħ b’…

Continue reading

IL-FESTA WASLET !

Bħalma jixhed it-tiżjin fit-triqat tagħna l-festa waslet ! Din il-ġimgħa jintlaħaq il-qofol taċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mal-festa titulari ta’beltna f’ġieħ San Ġorġ Martri patrun t’Għawdex. Illum huwa l-aħħar jum tan-Novena tal-2016 li servew ta’preparazzjoni għall-festa fejn uliedna attendew bi ħġarom. Għada jkollna…

Continue reading

L-IKLA TAL-FESTA TA’ SAN ĠORĠ

Bħalma jsir kull sena f’dawn il-jiem ta’ festa tiġi organizzata ikla b’risq il-festa ta’ San Ġorġ.  L-ikla hija okkażjoni sabiħa fejn niltaqgħu flimkien f’atmosfera festiva u fl-istess ħin inkunu qed ngħinu finanzjarjament u nagħmlu kuraġġ lil dawk kollha li jaħdmu…

Continue reading

STQARRIJA TAS-SOĊJETA’ FILARMONIKA LA STELLA

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tal-Belt Victoria, li hi responsabbli għall-festi esterni ta’ San Ġorġ Martri skedati għal matul it-tielet ġimgħa ta’ Lulju, b’ dispjaċir qed ikollha tinforma lill-pubbliku li għall-festa li ġejja, l-armar ta’ Pjazzza Indipendenza, waħda mill-pjazez ewlenin fil-Belt…

Continue reading

FESTA TA’ SAN PIETRU U SAN PAWL

Il-bieraħ filgħaxija il-Banda Ċittadina La Stella ħadet sehem fil-festa tan-Nadur f’gieħ San Pietru u San Pawl.  Bħalma ġara fl-aħħar snin aħna ġejn mistiedna biex ningħaqdu mal-Banda Mnarja għall-marċ popolari ta’ lejlet il-festa.  Il-Banda tagħna telqet minn quddiem il-każin tal-banda Mnarja…

Continue reading

SAN ĠWANN BATTISTA

Illejla l-Banda Ċittadina La Stella ipparteċipat fil-festa titulari tax-Xewkija għad unur San Ġwann L-Għammiedi.  Is-servizz kien jikkonsisti f’marċ qasir sal-pjazza ewlenija u wara programm fuq il-planċier fejn il-banda tagħna daqqet numru ta’ biċċiet mużikali mir-repertorju tagħha.  Il-Banda kienet taħt id-direzzjoni…

Continue reading

CD BIL-MARĊI BRIJUŻI ĠDID

Minn hawn u ftit tal-jiem oħra wieħed se jkun jista’ jakkwista CD ġdid bil-marċi brijużi tal-Banda Ċittadina La Stella. Dan huwa t-tieni CD li rrekordja għal din is-sena wara dak tal-Ġimgħa l-Kbira li ħareġ fi Frar li għadda.  Ic-CD ta’…

Continue reading

SERVIZZ FIL-FONTANA

Il-festa tal-Qalb ta’ Ġesu fil-Fontana ġġib magħha żewġ servizzi għall-Banda Ċittadina La Stella.  Wieħed minnhom sar il-bieraħ filgħaxija permezz ta’ marċ li telaq minn Triq ta’ Mulejja.  Matul il-marċ il-Banda Ċittadina La Stella daqqet numru ta’ marċijiet brijużi mir-repertorju mużikali…

Continue reading

RELIKWA TA’ SAN ĠORĠ MILL-ĠDID F’GĦAWDEX

Bi pjaċir kbir inħabbru li l-ġimgħa d-dieħla se jkollna l-grazzja li nilqgħu fil-Parroċċa tagħna r-Relikwa Insinji tad-Driegħ ta’ San Ġorġ li tinsab meqjuma fil-Katidral ta’ Ferrara, l-Italja. Dan se jsir b’kortesija tal-Parroċċa Ġorġjana ta’ Ħal Qormi li dis-sena, biex tfakkar…

Continue reading

ROCKASTRA … SUĊĊESS FENOMENALI !

Ir-raba’ edizzjoni ta’ RockAstra kienet suċċess bla ebda riservi.  Kif jgħidu, il-jum minn filgħodu jurik u hekk ġara l-bieraħ meta waqt is-sound check tal-mużiċisti u l-kantanti li sar xi siegħa u nofs qabel beda l-kunċert, kien diġa hemm numru ta’…

Continue reading

L-AĦĦAR PREPARAMENTI GĦAL ROCKASTRA‏

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella bħalissa għaddejja bit-tħejjijiet finali tagħha għall-kunċert grandjuż RockAstra li issa wasal fir-raba’ edizzjoni.  Il-kunċert se jsir nhar it-Tnejn 6 ta’ Ġunju 2016 fid-9pm fi Triq ir-Repubblika l-Belt Victoria.  Id-dħul għall-kunċert se jkun b’xejn u s-seating fuq…

Continue reading

FESTA TA’ SAN PAWL FIL-MUNXAR

Illum jibdew is-servizzi fil-festi tas-sajf ġewwa l-Munxar, għall-festa ta’ San Pawl. Il-Banda Ċittadina La Stella se tibda b’marċ minn Triq il-Prof. Guże Aquilina u timxi sal-pjazza ewlenija fejn issib postha fuq il-palk.  Hemmkekk il-banda tesegwixxi l-innu l-kbir waqt il-ħruġ tal-istatwa…

Continue reading

VICTORIA GEARING UP AGAIN FOR ROCKASTRA

The La Stella Philharmonic Society will be organizing RockAstra, an open-air live music spectacle for the fourth consecutive year. The concert, which has established itself as a highlight in the local musical calendar, is scheduled for Monday 6th June, the…

Continue reading