Join Us On:

News Archive

Daily Archives: December 8, 2015

L-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI – KTIEB ĠDID TA’ ANTHONY FARRUGIA

Nhar it-23 ta’ Ottubru 1836, salt fratelli tal-Immakulata Kunċizzjoni, mhux aktar minn tletin, iltaqgħu f’konsulta, fl-oratorju tal-Fratellanza tagħhom, fil-kunvent ta’ San Franġisk tar-Rabat, Għawdex, sabiex jiddeċiedu jekk kellhomx jordnaw statwa ġdida tal-Immakulata Kunċizzjoni jew inkella jibqgħux b’dik li diġà kellhom.  L-istatwa li sa dakinhar kienu jdawru waqt il-purċissjoni tagħhom tal-Immakulata, kienet qdiethom tajjeb għal…

Continue reading